Bài Tập Axit Bazo Muối Lớp 11

Bài tập rèn luyện Axit, Bazơ, Muối với phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li - Hóa 11 bài 5

Ở các bài học tập trước các em đã mày mò về axit, bazơ, muối, chất điện li mạnh, chất điện li yếu và phản ứng hội đàm ion trong dung dịch những chất điện li.

Bạn đang xem: Bài tập axit bazo muối lớp 11


Bài này đã củng cố các kiến thức về axit, bazơ, muối cùng rèn luyện kỹ năng viết phương trình ion rút gọn của những phản ứng trao đổi ion vào dung dịch chất điện li.


I. Kỹ năng và kiến thức cần nắm vững về axit, bazơ, muối

1. Thuyết axit - bazơ của A-rê-ni-út

- Axit khi tan trong nước phân li ra ion H+.

Bazơ khi tan trong nước phân li ra ion OH−.

Hiđroxit lưỡng tính lúc tan trong nước vừa hoàn toàn có thể phân li như axit vừa có thể phân li như bazơ.

- Hầu hết các muối khi tan nội địa phân li trọn vẹn ra cation sắt kẽm kim loại (hoặc cation NH4+) cùng anion cội axit.

Nếu cội axit còn chứa hiđro tất cả tính axit, thì cội đó liên tục phân li yếu hèn ra cation H+ và anion gốc axit.

2. Tích số ion của nước

- Tích số của ion nước là (ở 250C) là:

*

Một cách gần đúng, hoàn toàn có thể coi quý hiếm của tích số này là hằng số cả trong hỗn hợp loãng của những chất không giống nhau.

3. Giá trị và pH đặc trưng cho những môi trường

- môi trường thiên nhiên trung tính: = = 10-7M hoặc pH = 7,00

- môi trường xung quanh axit:  >  → > 10-7M hoặc pH +> -> → -7M hoặc pH > 7,00

Màu của quỳ, phenolphtalein với chất thông tư vạn năng trong dung dịch ở những giá trị pH không giống nhau sẽ bị thay đổi màu.

*

4. Điều kiện xẩy ra Phản ứng điều đình ion vào dung dịch những chất năng lượng điện li.

Phản ứng hội đàm ion vào dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion phối hợp được với nhau tạo thành thành ít nhất một trong số chất sau:

- chất kết tủa.

- hóa học điện li yếu.

- chất khí.

5. Phương trình ion rút gọn mang đến biết bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất năng lượng điện li. 

Trong phương trình ion rút gọn, tín đồ ta loại bỏ những ion không thâm nhập phản ứng, còn các chất kết tủa, năng lượng điện li yếu, hóa học khí được giữ nguyên dưới dạng phân tử.

II. Bài xích tập rèn luyện axit, bazo, muối cùng phản ứng đàm phán ion

* bài bác 1 trang 22 SGK Hóa 11: Viết phương trình điện li của những chất sau: K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

* Lời giải:

- Ta có những phương trình năng lượng điện li sau:

• K2S → 2K+ + S2-

• Na2HPO4 → 2Na+ + HPO42-

 HPO42- ⇆ H+ + PO43-

• NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-

 H2PO4- ⇆ H+ + HPO42-

• HPO42- ⇆ H+ + PO43-

• Pb(OH)2 ⇆ Pb2+ + 2OH-

Hoặc H2PbO2 ⇆ 2H+ + PbO22-

• HBrO ⇆ H+ + BrO-

• HF ⇆ H+ + F-

• HClO4 ⇆ H+ + ClO4-

* Bài 2 trang 22 SGK Hóa 11: Một dung dịch gồm = 0,010M. Tính cùng pH của dung dịch. Môi trường thiên nhiên của dung nhờn này là axit, trung tính giỏi kiềm? Hãy cho thấy màu của quỳ trong hỗn hợp này?

* Lời giải:

- bài xích ra, ta có: = 0,010M = 10-2M

Mà ta có: . = 1,0.10-14 

⇒  = 1,0.10-14/ = 1,0.10-14/(1,0.10-2) = 1,0.10-12M

⇒ pH = -log = -log(1,0.10-2) = 2

Vậy dung dịch này là axit vì có pH * Bài 3 trang 22 SGK Hóa 11: Một dung dịch gồm pH = 9,0. Tính độ đậm đặc mol của H+ và OH- trong dung dịch? Hãy cho thấy thêm màu của phenolphtalein trong hỗn hợp này?

* Lời giải:

- bài bác ra, ta có: pH = 9,0

Vì pH = -log  ⇒ log = -pH = -9,0 ⇒  = 10-9

Mà . = 1,0.10-14 

Vi pH = 9,0 > 7,0 yêu cầu dung dịch có môi trường kiềm, vị đó khi cho phenolphtalein vào dung dịch này sẽ thấy phenolphtalein gửi thành color hồng (khi pH ≥ 8,3 phenolphtalein thay đổi màu).

* Bài 4 trang 22 SGK Hóa 11: Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của những phản ứng (nếu có) xẩy ra trong dung dịch các cặp chất sau:

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2

b) FeSO4 + NaOH (loãng)

c) NaHCO3 + HCl

d) NaHCO3+ NaOH

e) K2CO3 + NaCl

g) Pb(OH)2(r) + HNO3

h) Pb(OH)2(r) + NaOH

i) CuSO4 + Na2S

* Lời giải:

• giải pháp chuyển phương trình bên dưới dạng phân tử thành phương trình ion rút gọn:

- Chuyển toàn bộ các hóa học vừa dễ dàng tan, vừa điện li mạnh mẽ thành ion; những chất khí, kết tủa, điện li yếu để nguyên dưới dạng phân tử. 

- Lược vứt những ion không thâm nhập phản ứng, ta thu được phương trình ion rút gọn.

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2 → 2NaNO3 + CaCO3↓

- PT ion thu gọn: Ca2+ + CO32- → CaCO3↓

b( FeSO4 + 2NaOH (loãng) → Fe(OH)2↓ + Na2SO4

- PT ion thu gọn:Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓

c) NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2↑

- PT ion thu gọn: H+ + HCO3- → H2O + CO2↑

d) NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

 HCO3- + OH- → CO32- + H2O

e) K2CO3 + NaCl không có phản ứng

g) Pb(OH)2 (r) + 2HNO3 → Pb(NO3)2 + 2H2O

 Pb(OH)2 (r) + 2H+ → Pb2+ + 2H2O

h) Pb(OH)2 (r) + 2NaOH → Na2PbO2 + 2H2O

 Pb(OH)2 (r) + 2OH- → PbO22- + 2H2O

i) CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4

 Cu2+ + S2- → CuS↓

* Bài 5 trang 23 SGK Hóa 11: Phản ứng bàn bạc ion vào dung dịch chất điện li chỉ xẩy ra khi:

A. Các chất bội nghịch ứng bắt buộc là đều chất dễ dàng tan.

B. Những chất bội nghịch ứng nên là phần lớn chất điện li mạnh.

C. Một trong những ion vào dung dịch phối kết hợp được với nhau làm bớt nồng độ ion của chúng.

D. Phản ứng không phải là thuận nghịch.

Hãy lựa chọn câu vấn đáp đúng.

* Lời giải:

- chọn đáp án: C. Một số ion trong dung dịch phối kết hợp được cùng nhau làm sút nồng độ ion của chúng. (do tất cả chất kết tủa, cất cánh hơi hoặc năng lượng điện li yếu bắt buộc nồng độ ion giảm).

Xem thêm: Giống Gà Đen Indonesia Giá Bao Nhiêu, Gà Đen Indonesia Giá Bao Nhiêu

* Bài 6 trang 23 SGK Hóa 11: Kết tủa CdS được chế tạo thành trong dung dịch bằng cặp chất nào dưới đây:

A. CdCl2 + NaOH

B. Cd(NO3)2 + H2S

C. Cd(NO3)2 + HCl

D. CdCl2 + Na2SO4

* Lời giải:

- chọn đáp án: B. Cd(NO3)2 + H2S

Ta có: Cd(NO3)2 + H2S → CdS↓ + 2HNO3


* Bài 7 trang 23 SGK Hóa 11: Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử với ion rút gọn) của bội nghịch ứng hội đàm ion vào dung dịch tạo nên thành từng chất kết tủa sau:Cr(OH)3 ; Al(OH)3; Ni(OH)2

* Lời giải:

- Ta có các PTHH:

• CrCl3 + 3NaOH(đủ) → Cr(OH)3↓ + 3 NaCl

Cr3+ + 3OH- → Cr(OH)3↓

• AlCl3 + 3NaOH (đủ) Al(OH)3↓ + 3 NaCl

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3↓

Hoặc AlCl3 + 3NH3 (dư) + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

Al3+ + 3NH3 (dư) + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4+

• Ni(NO3)2 + 2NaOH → Ni(OH)2↓ + 2NaNO3

Ni2+ + 2OH- → Ni(OH)2↓

 

Hy vọng với nội dung bài viết luyện tập về Axit, Bazơ, Muối và phản ứng dàn xếp ion trong dung dịch các chất năng lượng điện li sống trên giúp các em củng nạm chắc khối kiến thức và kỹ năng này. teenypizza.com chúc các em học tập tốt, đa số góp ý với thắc mắc những em hãy để lại dưới phần comment nhé.

¤ Các bài viết cùng chương 1:

» bài xích 1: Sự Điện Li

» bài 2: Axit, Bazơ và Muối

» bài 3: Sự Điện Li Của Nước – pH và Chất chỉ thị Axit – Bazơ

» bài bác 4: bội phản Ứng Trao Đổi Ion vào Dung Dịch những Chất Điện Li

» bài 6: Bài thực hành thực tế 1: Tính Axit-Bazơ. Bội nghịch Ứng Trao Đổi Ion vào Dung Dịch các Chất Điện Li