Bài Tập Hình Học 10 Chương 3

a) Viết phương trình tham số, phương trình bao gồm tắc(nếu có) của con đường thẳng trải qua hai điểm B, C.

b) Lập phương trình con đường trung trực cạnh AB.

c) Tính khoảng cách từ điểm C mang lại đường thẳng (d) : x – y + 2 = 0

 


Bạn đang xem: Bài tập hình học 10 chương 3

*
2 trang
*
trường đạt
*
*
6682
*
30Download

Xem thêm: Quá Khứ Của Ngày Mai

Bạn sẽ xem tư liệu "Một số đề ôn tập chương III Hình học 10", để cài tài liệu cội về máy bạn click vào nút DOWNLOAD sống trên

ĐỀ1Bài 1. đến tam giác ABC, biết A(1 ; 4), B(3 ; -1), C(6 ; 2). Lập phương trình tổng quát của các đường thẳng chứa đường cao AH với trung tuyến đường AM của tam giác.Bài 2. Mang đến điểm A = (-1 ; 2) và mặt đường thẳng Tính khoảng cách từ điểm A mang đến đường trực tiếp .Tính diện tích s của hình tròn tâm A tiếp xúc với .Bài 3. Lập phương trình của mặt đường tròn (C) trong những trường vừa lòng sau:(C) có tâm I(-1 ; 2) và tiếp xúc với mặt đường thẳng : x - 2y + 7 = 0.(C) có đường kính là AB với A(1 ; 1), B(7 ; 5).Bài 4.Cho phương trình (1). Với giá trị nào của m thì (1) là phương trình của con đường tròn? ĐỀ 2Câu 1: đến đường tròn ( C) : x2 + y2 + 4x + 4y + 3 = 0Tìm tọa độ vai trung phong và bán kính của con đường tròn ( C)Viết phương trình tiếp tuyến d của mặt đường tròn ( C) trên A (-3;0).Viết phương trình tiếp đường d của con đường tròn ( C) biết d tuy vậy song :2x+y-1=0Viết phương trình tiếp tuyến đường d của con đường tròn ( C) biết d vuông góc :2x+y-1=0Câu 2: Trong mặt phẳng Oxy, mang đến tam giác ABC gồm A(-1;-2); B(4;-3); C(2;3).Viết phương trình tham số, phương trình chủ yếu tắc(nếu có) của mặt đường thẳng đi qua hai điểm B, C..Lập phương trình đường trung trực cạnh AB.Tính khoảng cách từ điểm C cho đường thẳng (d) : x – y + 2 = 0Câu 3: Trong khía cạnh phẳng Oxy, cho đường thẳng: . Tra cứu vectơ chỉ phương cùng phương trình tổng quát của đường thẳng .Tìm tọa độ điểm M trên phố thẳng làm sao để cho độ lâu năm đoạn OM ngắn nhất, với O là gốc tọa độ.Câu 4:Cho tam giác ABC gồm b = 7cm, c = 5cm và cosA = 3/5.Tính a, sinA và diện tích S của tam giác ABC.Tính đường cao ha bắt đầu từ đỉnh A và nửa đường kính R của mặt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC ĐỀ 3Bài 1. Đường trực tiếp (d) đi qua 2 điểm A(1; -2) cùng B(3;3) .Tìm phương trình tổng quát (d) bài 2. Mang đến (d1) : x - 2y + 1 = 0 với (d2): 3x - y - 2 = 0 . Kiếm tìm số đo của góc thân 2 mặt đường thẳng (d1) với (d2 ) .Bài 3:Cho tam giác ABC biết A = 600, b = 8cm, c = 5cm. Tính đường cao ha và nửa đường kính R.Bài 4 đến đường tròn (C) tất cả phương trình : x2 + y2 - 6x + 2y + 6 = 0a)Tìm tọa độ trọng điểm và nửa đường kính (C) .b)Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại A(3;1)c)Định m để mặt đường thẳng (d) : x + y + m = 0 xúc tiếp với (C). Đề 4 bài bác 1: Trong khía cạnh phẳng Oxy mang lại đường trực tiếp a) tra cứu tọa độ các điểm M ; N thứu tự là giao điểm của (d) với Ox; Oy.b)Viết phương trình con đường tròn (C) nước ngoài tiếp tam giác OMN.c)Viết phương trình tiếp con đường của (C) tại điểm M.Bài 2: Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(- 2; 1) B(6; - 3); C(8; 4).a)Tính vectơ : . Chứng tỏ : ABC là một tam giác.b)Viết phương trình con đường trung tuyến đường AM và con đường trung trực cạnh BC của tam giác ABC.c)Viết phương trình đường tròn (C) nước ngoài tiếp tam giác ABC.Bài 3: mang lại tam giác ABC biết a = 21cm, b = 17cm, c = 10cm.Tính diện tích s S và ha.Tính bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác ABC.Tính độ dài con đường trung con đường ma xuất hành từ đỉnh A của tam giác ABC.Bài 4:Trong khía cạnh phẳng Oxy cho tam giác ABC biết cạnh (AB): 4x + y - 12 = 0; đường cao AH: 2x + 2y - 9 = 0; mặt đường cao BH: 5x - 4y - 15 = 0. Viết phương trình nhị cạnh còn lại của tam giác ABC. ĐỀ 5Bài 1: Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho tía điểm A(- 2; 1) B(6; - 3); C(8; 4).a)Tính vectơ : . Chứng minh : ABC là 1 trong những tam giác.b)Viết phương trình mặt đường trung tuyến đường AM và mặt đường trung trực cạnh BC của tam giác ABC.c)Viết phương trình đường tròn (C) nước ngoài tiếp tam giác ABC.Bai 2: a) Viế`t phương trình chủ yếu tắc của Elip biết Tiêu cự bởi 8 và qua điểm M( -1) b) khẳng định độ dài các trục, tọa độ tiêu điểm; tọa độ các đỉnh của Elip gồm phương trình sau : x2 + 5y2 = 20.Bài 3: Trong phương diện phẳng Oxy đến đường trực tiếp a) kiếm tìm tọa độ những điểm M ; N theo thứ tự là giao điểm của (d) với Ox; Oy.b)Viết phương trình mặt đường tròn (C) ngoại tiếp tam giác OMN.c)Viết phương trình tiếp đường của (C) trên điểm M.d)Viết phương trình thiết yếu tắc của Elip biết qua điểm N và nhận M làm một tiêu điểmBài 4 :Viết phương trình của mặt đường tròn (C) biết qua nhị điểm A(2 ; 6) ; B(6 ; 6) và tiếp xúc với con đường thẳng (d): 2x + 3y - 5 = 0. B) Viết phương trình tiếp con đường với (C) tại điểm M(1 ; 1).Bài 5 :Trong khía cạnh phẳng Oxy đến tam giác ABC biết cạnh (AB): 4x + y - 12 = 0; mặt đường cao (AA"): 2x + 2y - 9 = 0; đường cao (BB"): 5x - 4y - 15 = 0. Viết phương trình nhị cạnh còn sót lại của tam giác ABC. ĐỀ 6Bài 1: cho ABC biết A (-1;2); B (2;-4), C (1;0)a)Viết phương trình tía đường cao của ABC.b)Tìm tọa độ trực trọng tâm H của ABC.Bài 2: Viết phương trình con đường tròn ngoại tiếp ABC biết phương trình các cạnh ABC:(AB): 3x + 4y - 6 = 0 (AC): 4x + 3y - 1 = 0(BC): y = 0Bài 3: mang đến elip (E): 9x2 +16y2 = 144. Search tọa độ những đỉnh, những tiêu điểm, tiêu cự của (E).Bài 4 : Trong mặt phẳng Oxy đến ABC cùng với A(3 ; 4) , B(1 ; 3) , C(5 ; 0)Viết phương trình tổng thể của con đường thẳng BC . Tính diện tích s DABC. Viết phương trình mặt đường tròn ngoại tiếp DABC, khẳng định rõ trung khu và buôn bán kínhViết phương trình tiếp tuyến D của mặt đường tròn (ABC) biết D tuy nhiên song với mặt đường thẳng d : 6x – 8y + 19 = 0 CHÚC CÁC EM ÔN TẬP TỐT