Bài Tập Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 4

Bài tập thu xếp câu tiếng Anh lớp 4 những tưởng khó, cơ mà sẽ dễ dàng và đơn giản nếu bé xíu đọc các hướng dẫn + làm bài tập thực hành thực tế (kèm đáp án) bên dưới đây. Hãy cùng teenypizza.com tìm kiếm hiểu công việc làm bài và 60 câu thu xếp câu giờ đồng hồ Anh sau đây nhé!


*

Cấu trúc của bài xích tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 4 khá dễ dàng và dễ hiểu. Một bài gồm những câu đã biết thành đảo vị trí của những từ và trách nhiệm của các bé bỏng là sắp xếp lại để chế tác thành câu gồm nghĩa.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh cho học sinh lớp 4

Ví dụ: want / I / go / to/ trang chủ => I want khổng lồ go home

Khi sắp đến xếp, bé bỏng cần bảo vệ 2 yếu hèn tố:

Câu trả chỉnh, đúng cùng với đáp án

Viết đúng thiết yếu tả (chữ chiếc viết hoa, dấu câu đúng)

Bài tập sắp xếp câu giờ Anh giành riêng cho mọi độ tuổi từ đái học cho đến người lớn, nút độ cạnh tranh của câu tương xứng với từng chương trình mỗi lớp tuyệt nhất định.

Mẫu bài bác tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 4 hay chạm mặt (60 câu)

Nhằm giúp bé nhỏ làm quen với dạng bài tập thu xếp câu giờ Anh, teenypizza.com vẫn tổng hợp các mẫu câu thường chạm mặt để nhỏ nhắn luyện tập hiệu thành thạo. Sau khoản thời gian hoàn thành, bé nhỏ hãy kiểm tra đáp án dưới nhé!

1. Again/ see/ Nice/ you/ to

…………………………………………………………

2. I"m/ well,/ very/ thank/ you

…………………………………………………………

3. You/ morning/ Good/ to

…………………………………………………………

4. From/ Mai,/ Vietnam/ I"m/ Hi,/ I"m

…………………………………………………………

5. Where/ from?/ he/ is

…………………………………………………………

6. Is/ What/ name?/ your

…………………………………………………………

7. What/ you?/ are/ nationality

…………………………………………………………

8. Day/ today?/ is/ What/ it

…………………………………………………………

9. On/ do/ we/ What/ have/ Monday?

…………………………………………………………

10. Today/ grandparents/ her/ visits/ She

…………………………………………………………

11. Football/ today/ I/ play

…………………………………………………………

12. Do/ go/ to/ not/ school/ the/ weekend/ I/ at

…………………………………………………………

13. Today?/ is/ the/ What/ date

…………………………………………………………

14. November/ the/ of/ first/ It"s

…………………………………………………………

15. On/ October/ is/ Her/ of/ birthday/ seventeenth/ the

…………………………………………………………

16. My/ birthday/ friends/ I/ from/ have/ presents/ many

…………………………………………………………

17. A/ draw/ can/ I/ cat

…………………………………………………………

18. Badminton?/ Can/ play/ you

…………………………………………………………

19. Pupil/ a/ School/ at/ is/ Hanoi/ International/ She

…………………………………………………………

20. Is/ we/ This/ the/ to/ go/ school/ way

…………………………………………………………

21. TV/ I/ watching/ like

…………………………………………………………

22. What/ you/ today?/ subjects/ do/ have

…………………………………………………………

23. Reading/ What/ you/ are

…………………………………………………………

24. In/ you/ What/ did/ the/ do/ morning

…………………………………………………………

25. Guitar/ is/ blue/ My/ case

…………………………………………………………

26. Is/ subject/ my/ Music/ favorite

…………………………………………………………

27. On/ Internet/ games/ the/ play/ friends/ with/ my/ I

…………………………………………………………

28. She/ the/ flowers/ gardens/ the/ in/ watered

…………………………………………………………

29. You/ Where/ yesterday?/ were

…………………………………………………………

30. Pictures/ are/ drawing/ They

…………………………………………………………

31. Time/ It’s/ breakfast/ for

…………………………………………………………

32. Up?/ What/ time/ do/ you/ get

…………………………………………………………

33. At/ noon/ mother/ cooks/ My

…………………………………………………………

34. Do?/ your/ father/ does/ What

…………………………………………………………

35. A/ is/ teacher/ father/ My

…………………………………………………………

36. This/ is/ mother./ my/ nurse/ is/ She/ a

…………………………………………………………

37. Want/ piece/ a/ of/ I/ chocolate

…………………………………………………………

38. She’s/ reading/ book/ a/ now

…………………………………………………………

39. Bread?/ you/ some/ Would/ like

…………………………………………………………

40. My/ food/ favorite/ is/ beef

…………………………………………………………

41. Look/ does/ she/ What/ like?

…………………………………………………………

42. This/ family/ my/ is

…………………………………………………………

43. Taller/ is/ than/ brother/ Nam/ his

…………………………………………………………

44. Is/ dictionary/ The/ thick

…………………………………………………………

45. Doing?/ What/ are/ you

…………………………………………………………

46. Goes/ the/ fruits/ mother/ My/ and/ buy/ many/ market/ to

…………………………………………………………

47. Orange/ juice?/ some/ like/ Would/ you

…………………………………………………………

48. The/ zoo/ go/ Let’s/ to

…………………………………………………………

49. Book/ to/ I/ want/ buy/ a

…………………………………………………………

50. Near/ my/ is/ home/ There/ supermarket

…………………………………………………………

51. It?/ is/ How/ much

…………………………………………………………

52. Number?/ What/ your/ is/ phone

…………………………………………………………

53. A/ She/ to/ for/ wants/ go/ walk

…………………………………………………………

54. You/ Can/ sing?

…………………………………………………………

55. Badminton/ are/ playing/ They

…………………………………………………………

56. Animal/ What/ you/ to/ see?/ want/ do

…………………………………………………………

57. Beautiful/ The/ teenypizza.coms/ are

…………………………………………………………

58. This/ you/ going/ are/ summer?/ Where

…………………………………………………………

59. To/ lions/ I/ want/ see

…………………………………………………………

60. To/ buy/ wants/ books/ some/ She

…………………………………………………………

ĐỪNG BỎ LỠ!! công tác ngoại ngữ chuẩn chỉnh Quốc tế giúp bé GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT trước 10 tuổi. Đặc biệt!! bộ quà tặng kèm theo ngay suất học teenypizza.com Class - Lớp học chăm đề cùng gia sư trong nước và thế giới giúp con học tốt, ba mẹ sát cánh đồng hành hiệu quả.
*

Lưu ý khi làm bài xích tập thu xếp câu giờ đồng hồ Anh lớp 4

*

Dưới đấy là hướng dẫn để nhỏ bé làm bài bác tập thu xếp câu giờ Anh thiệt tốt.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý Nâng Cao 10 Nâng Cao, Giải Sách Bài Tập (Sbt) Vật Lí 10 Nâng Cao

Các cách làm bài bác tập cơ bản

Để làm bài bác tập này, bé bỏng nên tư duy theo các bước sau đây:

Bước 1: Đọc qua cả câu để khẳng định tổng quan câu nói đến gì (bước trước tiên này rất quan trọng)

Bước 2: nhỏ bé tìm những cụm từ có ý nghĩa sâu sắc trước, sau đó mới xác định vị trí của những giới từ, trạng từ, thán từ… (nếu có trong câu)

Bước 3: Dựa vào cấu tạo câu cơ phiên bản nhất S + V + O với sự đọc biết, nhỏ nhắn hoàn chỉnh thành một câu đúng.