Bát tự tứ trụ tử bình

ngày một Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15 Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày đôi mươi Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30 Ngày 31
1h Sửu 2h Sửu 3h dần dần 4h dần dần 5h Mão 6h Mão 7h Thìn 8h Thìn 9h Tỵ 10h Tỵ 11h Ngọ 12h Ngọ 13h mùi 14h mùi 15h Thân 16h Thân 17h Dậu 18h Dậu 19h Tuất 20h Tuất 21h Hợi 22h Hợi 23h Tý 24h Tý
00 phút 01 phút 02 phút 03 phút 04 phút 05 phút 06 phút 07 phút 08 phút 09 phút 10 phút 11 phút 12 phút 13 phút 14 phút 15 phút 16 phút 17 phút 18 phút 19 phút đôi mươi phút 21 phút 22 phút 23 phút 24 phút 25 phút 26 phút 27 phút 28 phút 29 phút khoảng 30 phút 31 phút 32 phút 33 phút 34 phút 35 phút 36 phút 37 phút 38 phút 39 phút 40 phút 41 phút 42 phút 43 phút 44 phút 45 phút 46 phút 47 phút 48 phút 49 phút 50 phút 51 phút 52 phút 53 phút 54 phút 55 phút 56 phút 57 phút 58 phút 59 phút
giờ đồng hồ địa phương Sinh ở khu vực miền nam VN tiếng Bắc kinh TQ UTC+8:00
Giới Tính
Nam phái nữ
Tiểu hạn năm

Đăng lên hội quán

Đăng lá số lên hội tiệm của shop chúng tôi để được luận giải miễm phí!


Lá số tử vi Đăng lên Hội quán file Hình xem hội cửa hàng lá số
Trụ Năm 2021 Kiêu T. Sinh Tân Sửu chăm sóc Kỷ Quý Tân tiếp giáp Tỷ Kiêu giỏi L.Quan T. Sinh Q.Đới
Phúc Tinh gần kề Lộc Tú Quý Nhân Hoa dòng
Ám Lộc Dương dấn
Trụ mon Ấn Tử Canh
Tử Quý Tỷ L.Quan L.Quan
Văn Xương Lộc Thần Đào Hoa
Trụ Ngày 21 Thân Thực L.Quan Quý
Mão T. Sinh Ất Thực dịch T. Sinh
Văn Xương Quý Thiên Ất QN Phúc Tinh học tập Đường Đức Quý Nhân tướng Tinh
Tai sát Tang Môn
Trụ giờ 1:01
Tỷ L.Quan
Quý Sửu Q.Đới
Kỷ Quý Tân
tiếp giáp Tỷ Kiêu
giỏi L.Quan T. Sinh
Q.Đới

Phúc Tinh sát Lộc Củng Lộc Đức Quý Nhân Hoa mẫu
Ám Lộc Dương nhận
Đại Vận 0 (0 - 5 tuổi)
Ấn
Canh Tử
Quý
Tỷ
L.Quan

Đại Vận 1 (5 - 15 tuổi)
Kiêu
Tân Sửu dưỡng
Kỷ Quý Tân
cạnh bên Tỷ Kiêu
chiêu tập Q.Đới chăm sóc

Đại Vận 2 (15 - 25 tuổi)
Kiếp
Nhâm dần căn bệnh
liền kề Bính Mậu
yêu đương Tài quan liêu
L.Quan T. Sinh T. Sinh

Đại Vận 3 (25 - 35 tuổi)
Tỷ
Quý Mão T. Sinh
Ất
Thực
L.Quan

Đại Vận 4 (35 - 45 tuổi)
yêu mến
giáp Thìn Suy
Mậu Ất Quý
quan tiền Thực Tỷ
Q.Đới Q.Đới dưỡng

Đại Vận 5 (45 - 55 tuổi)
Thực
Ất Tỵ M.Dục
Bính Mậu Canh
Tài quan tiền Ấn
L.Quan L.Quan T. Sinh

Đại Vận 6 (55 - 65 tuổi)
Tài
Bính Ngọ Đ.Vượng
Đinh Kỷ
T.Tài sát
L.Quan L.Quan

Đại Vận 7 (65 - 75 tuổi)
T.Tài
Đinh mùi Q.Đới
Kỷ Đinh Ất
cạnh bên T.Tài Thực
Q.Đới Q.Đới chăm sóc

Đại Vận 8 (75 - 85 tuổi)
quan tiền
Mậu Thân dịch
Canh Nhâm Mậu
Ấn Kiếp quan lại
L.Quan T. Sinh bệnh dịch

Đại Vận 9 (85 - 95 tuổi)
giáp
Kỷ Dậu T. Sinh
Tân
Kiêu
L.Quan

Đại Vận 10 (95 - 105 tuổi)
Ấn
Canh Tuất Suy
Mậu Tân Đinh
quan Kiêu T.Tài
tuyển mộ Q.Đới chăm sóc

Đại Vận 11 (105 - 115 tuổi)
Kiêu
Tân Hợi M.Dục
Nhâm gần kề
Kiếp yêu mến
L.Quan T. Sinh

Kiêu
2021
1 tuổi
Tân
Sửu
chăm sóc
Kiếp
2022
2 tuổi
Nhâm
dần
dịch
Tỷ
2023
3 tuổi
Quý
Mão
T. Sinh
yêu quý
2024
4 tuổi
ngay cạnh
Thìn
Suy
Thực
2025
5 tuổi
Ất
Tỵ
M.Dục
Tài
2026
6 tuổi
Bính
Ngọ
Đ.Vượng
T.Tài
2027
7 tuổi
Đinh
mùi hương
Q.Đới
quan lại
2028
8 tuổi
Mậu
Thân
căn bệnh
gần cạnh
2029
9 tuổi
Kỷ
Dậu
T. Sinh
Ấn
2030
10 tuổi
Canh
Tuất
Suy
Kiêu
2031
11 tuổi
Tân
Hợi
M.Dục
Kiếp
2032
12 tuổi
Nhâm

Đ.Vượng
Tỷ
2033
13 tuổi
Quý
Sửu
Q.Đới
yêu quý
2034
14 tuổi
giáp
dần
L.Quan
Thực
2035
15 tuổi
Ất
Mão
L.Quan
Tài
2036
16 tuổi
Bính
Thìn
Q.Đới
T.Tài
2037
17 tuổi
Đinh
Tỵ
Đ.Vượng
quan tiền
2038
18 tuổi
Mậu
Ngọ
Đ.Vượng
cạnh bên
2039
19 tuổi
Kỷ
hương thơm
Q.Đới
Ấn
2040
20 tuổi
Canh
Thân
L.Quan
Kiêu
2041
21 tuổi
Tân
Dậu
L.Quan
Kiếp
2042
22 tuổi
Nhâm
Tuất
Q.Đới
Tỷ
2043
23 tuổi
Quý
Hợi
Đ.Vượng
yêu mến
2044
24 tuổi
tiếp giáp

M.Dục
Thực
2045
25 tuổi
Ất
Sửu
Suy
Tài
2046
26 tuổi
Bính
dần dần
T. Sinh
T.Tài
2047
27 tuổi
Đinh
Mão
bệnh dịch
quan
2048
28 tuổi
Mậu
Thìn
Q.Đới
liền kề
2049
29 tuổi
Kỷ
Tỵ
Đ.Vượng
Ấn
2050
30 tuổi
Canh
Ngọ
M.Dục
Kiêu
2051
31 tuổi
Tân
mùi hương
Suy
Kiếp
2052
32 tuổi
Nhâm
Thân
T. Sinh
Tỷ
2053
33 tuổi
Quý
Dậu
dịch
yêu thương
2054
34 tuổi
ngay cạnh
Tuất
dưỡng
Thực
2055
35 tuổi
Ất
Hợi
Tử
Tài
2056
36 tuổi
Bính

thai
T.Tài
2057
37 tuổi
Đinh
Sửu
chiêu tập
quan lại
2058
38 tuổi
Mậu
dần dần
T. Sinh
sát
2059
39 tuổi
Kỷ
Mão
dịch
Ấn
2060
40 tuổi
Canh
Thìn
chăm sóc
Kiêu
2061
41 tuổi
Tân
Tỵ
Tử
Kiếp
2062
42 tuổi
Nhâm
Ngọ
thai
Tỷ
2063
43 tuổi
Quý
mùi hương
tuyển mộ
mến
2064
44 tuổi
tiếp giáp
Thân
hay
Thực
2065
45 tuổi
Ất
Dậu
tốt
Tài
2066
46 tuổi
Bính
Tuất
chiêu tập
T.Tài
2067
47 tuổi
Đinh
Hợi
thai
quan lại
2068
48 tuổi
Mậu

thai
gần cạnh
2069
49 tuổi
Kỷ
Sửu
mộ
Ấn
2070
50 tuổi
Canh
dần dần
giỏi
Kiêu
2071
51 tuổi
Tân
Mão
xuất xắc
Kiếp
2072
52 tuổi
Nhâm
Thìn
tuyển mộ
Tỷ
2073
53 tuổi
Quý
Tỵ
bầu
thương
2074
54 tuổi
sát
Ngọ
Tử
Thực
2075
55 tuổi
Ất
hương thơm
dưỡng
Tài
2076
56 tuổi
Bính
Thân
căn bệnh
T.Tài
2077
57 tuổi
Đinh
Dậu
T. Sinh
quan tiền
2078
58 tuổi
Mậu
Tuất
tuyển mộ
gần kề
2079
59 tuổi
Kỷ
Hợi
thai
Ấn
2080
60 tuổi
Canh

Tử
Kim Hoả Thủy Thổ Mộc Thiên tương khắc địa xung
tham gia group facebook cùng công ty chúng tôi để luận giải chi tiết :

Phân Tých Lá Số Tứ Trụ


Thông Căn của Nhật Nguyên

Nhật nguyên là Quý Thủy gặp gỡ địa đưa ra trụ năm Sửu Thổ thông căn dư khí

Nhật nguyên là Quý Thủy gặp gỡ địa đưa ra trụ mon Tý Thủy được thông căn trường sinh lộc nhận

Nhật nguyên là Quý Thủy gặp mặt địa chi trụ ngày Mão Mộc ko thông, vô căn

Nhật nguyên là Quý Thủy gặp mặt địa chi trụ giờ Sửu Thổ thông căn dư khí

Sự thông căn của nhật nguyên là 1 trong những thành phần để xét thân vượng và thân nhược. Căn càng nhiều thì can càng vững mạnh mẽ và năng lực thân vượng càng cao.

Lệnh tháng với tứ trụ

Can Năm Tân sinh mon Tý tọa ngơi nghỉ Trường Sinh cần được Lệnh tháng

Can tháng Canh sinh tháng Tý tọa ngơi nghỉ Tử nên không được Lệnh tháng

Can Ngày Quý sinh tháng Tý tọa sinh hoạt Lâm Quan buộc phải được Lệnh tháng

Can tiếng Quý sinh tháng Tý tọa ở Lâm Quan bắt buộc được Lệnh tháng

Xét Cung Mệnh, bầu Nguyên và Tứ Trụ

Thai nguyên Tân Mão nạp âm là Mộc, gặp mặt cung mẹnh Nhâm Thìn nạp âm là Thủy là tương sinh, thi cuộc đời Quý cháu có cuộc sống thường ngày tốt đẹp, hưởng những phúc lộc

Thai nguyên Tân Mão nạp âm là Mộc, chạm mặt trụ năm Tân Sửu nạp âm là Thổ gặp tương khắc, thì vào khoảng thời hạn từ 0 - 15 tuổi cuộc sống thường ngày Quý cháu chạm chán nhiều nặng nề khăn,nhiều biến động lớn

Thai nguyên Tân Mão nạp âm là Mộc, gặp mặt trụ tháng Canh Tý hấp thụ âm là Thổ gặp gỡ tương khắc, thì trong khoảng thời gian từ 16 - 30 tuổi cuộc sống đời thường Quý cháu gặp mặt nhiều khó khăn khăn,nhiều dịch chuyển lớn

Thai nguyên Tân Mão hấp thụ âm là Mộc, chạm mặt trụ ngày Quý Mão nạp âm là Kim chạm chán tương khắc, thì trong khoảng thời gian từ 31 - 45 tuổi cuộc sống đời thường Quý cháu gặp mặt nhiều nặng nề khăn,nhiều dịch chuyển lớn

Thai nguyên Tân Mão nạp âm là Mộc, gặp trụ tiếng Quý Sửu nạp âm là Mộc được bình hòa, thì vào khoảng thời hạn từ 46 - 60 tuổi cuộc sống đời thường Quý con cháu bình hòa,ít có biến động

Thai Nguyên và Cung Mệnh chủ đích nói tới QuíThọ, tức thị xem mệnh được thuận hay bị xung khắc, ngôi trường thọ giỏi đoản thọ. Giống như như cục trong Tử Vi, 2 trụ này đến ta một chiếc nhìn khái tai ác về bạn dạng số và cuộc sống chung quanh. Lúc Thai với Mệnh được sinh, không bị khắc chế, thì dù tứ trụ kém cỏi, vẫn hưởng trọn được thanh nhàn hay sinh sống thọ. Cho tới nay, cực kỳ ít người tiêu dùng 2 trụ này để vấp ngã túc mang lại tứ trụ, hoặc chỉ có những người nghiên cứu nhiều năm tự ghi nhận cấp dưỡng mệnh số, củng cố cho việc luận đoán của mình.

Bạn đang xem: Bát tự tứ trụ tử bình

Xét tử vi ngũ hành Can chi Tứ Trụ

Chúng tôi thấy rằng trụ Năm Tân Sửu là Thổ sinh Kim.

Chúng tôi thấy rằng trụ mon Canh Tý là Thủy sinh Kim.

Chúng tôi thấy rằng trụ Ngày Quý Mão là Mộc sinh Thủy.

Chúng tôi thấy rằng trụ tiếng Quý Sửu là Thủy khắc Thổ.

Sau lúc phân tích tử vi ngũ hành sinh xung khắc của tứ trụ thì cửa hàng chúng tôi cho rằng Mệnh cục năm giới này chỉ khoảng dưới trung bình, không tồn tại gì hotline là sáng sủa, tuy vậy biết phối kết hợp thời dụng cơ thần đắc lực rứa quyền (khi đến đại vận cùng lưu niên phù hợp) thì vận khí sẽ đi lên và cuộc đời lúc đó sẽ rất có thể được tốt đẹp, may mắn.

Thiên tương khắc địa xung

Trụ Năm Tân Sửu bị Đinh Mùi thiên khắc địa xung, cần xem xét các trụ, đại vận, lưu giữ niên có mở ra Đinh Mùi

Trụ tháng Canh Tý bị Bính Ngọ thiên khắc địa xung, cần lưu ý các trụ, đại vận, lưu giữ niên có lộ diện Bính Ngọ

Trụ Ngày Quý Mão bị Kỷ Dậu thiên khắc địa xung, cần để ý các trụ, đại vận, lưu niên có xuất hiện thêm Kỷ Dậu

Trụ giờ đồng hồ Quý Sửu bị Kỷ Mùi thiên khắc địa xung, cần để ý các trụ, đại vận, lưu lại niên có xuất hiện Kỷ Mùi

Theo công ty chúng tôi nhật nguyên (hành can trụ ngày) sợ tuyệt nhất thiên tương khắc địa xung. Vày vậy bạn đoán mệnh sau khi tìm ra chén bát tự, buộc phải lập tức coi thiên can địa chi "thiên xung khắc địa xung" là gì, xem đại vận (10 năm) có chạm mặt hay không, lại xem niên vận hằng năm có gặp hay không. Nếu như có, thì phải quan trọng đặc biệt cẩn thận. Nghiêm trọng nhất là "thiên khắc địa xung" không chỉ là ở trụ ngày, cơ mà còn xuất hiện ở trụ năm, vì một khi đang xung là ảnh hưởng toàn bộ trọng tâm của bát tự, đấy là đại nạn. Khi tuổi chạm mặt phải vận Thiên khắc địa xung, hoặc tháng xung, năm xung thì đều không nên đi lại các mà nên nghỉ ngơi vào nhà, đó cũng là một cách để đề chống vận hạn.

Cho dễ nắm bắt là Quý Em nên cảnh giác với trong thời điểm có sự lộ diện của các Can đưa ra xung tương khắc với tứ trụ, trong thời hạn đó cực kỳ xấu cùng với Quý Em, nhất là ở trụ ngày. Quý Em hãy chú ý lá số, ô nào tất cả hình tin chớp màu đỏ là bị thiên tự khắc địa xung trên đó.


*
Bản Tra ngũ hành Tương Ứng:

Ngũ hành

Mộc

Hoả

Thổ

Kim

Thủy

Thời gian trong ngày Rạng sáng Giữa trưa Chiều Tối Nửa đêm
Giai đoạn Sinh Dương cực Hoàn chỉnh Dương cực Âm-Dương cân bằng Sinh Âm cực Hoàn chỉnh Âm cực
Năng lượng Nảy sinh Mở rộng Cân bằng Thu nhỏ Bảo tồn
Bốn phương Đông Nam Trung tâm Tây Bắc
Bốn mùa Xuân Hạ Giao mùa (18 ngày cuối những mùa) Thu Đông
Thời tiết Gió (ấm) Nóng Ẩm Mát (sương) Lạnh
Màu sắc Xanh Lục Đỏ Vàng Trắng/Da Cam Đen/Xanh lam
Thế đất Dài Nhọn Vuông Tròn Ngoằn ngèo
Trạng thái Sinh Trưởng Hóa Thâu Tàng
Vật biểu Thanh Long Chu Tước Kỳ Lân Bạch Hổ Huyền Vũ
Mùi vị Chua Đắng Ngọt Cay Mặn
Cơ thể Gân Mạch Thịt Da lông Xương tuỷ não
Ngũ tạng Can (gan) Tâm (tim) Tỳ (hệ tiêu hoá) Phế (phổi) Thận
Lục phủ Đởm (mật) Tiểu trường (ruột non) Vị (dạ dày) Đại ngôi trường (ruột già) Bàng quang
Ngũ khiếu Mắt Lưỡi Miệng Mũi Tai
Ngũ tân Bùn phân Mồ hôi Nước dãi Nước mắt Nước tiểu
Ngũ đức Nhân Lễ Týn Nghĩa Trí
Xúc cảm Giận Mừng Lo Buồn Sợ
Giọng Ca Cười Khóc Nói (la, hét, hô) Rên
Thú nuôi Chó Dê/Cừu Trâu/Bò Heo
Hoa quả Mận Táo tàu Đào Hạt dẻ
Ngũ cốc Lúa mì Đậu Gạo Ngô Hạt kê
Thập can +Giáp, -Ất +Bính, -Đinh +Mậu, -Kỷ +Canh, -Tân +Nhâm, -Quý
Thập nhị chi +Dần, -Mão -Tỵ, +Ngọ +Thìn, +Tuất, -Sửu, -Mùi +Thân, -Dậu +Tý, -Hợi
Trạng Thái Sinh Trưởng Nhiệt Năng Đất Đại Cứng rắn, nạm kết Lưu Động, ko ngừng

Phúc Tinh

Mệnh bao gồm phúc tinh thì nhà về cuộc sống phúc lộc dồi dào, sao này số đông chỉ về bình an, bao gồm phúc chứ không những sự nhiều sang.Nếu bao gồm cả cách cục phối hợp tốt thì còn những phúc với sống lâu, giàu có. Người bình thường gặp được thì ít nhất cũng cơm trắng no áo ấm, không nhọc lòng về cuộc sống.

Hoa Cái

Sách "Tam mệnh thông hội" viết: "Hoa dòng là sao trên trời có bên cạnh đó cái lọng quý đậy chỗ vua ngồi; nó có công dụng hiển uy, nên tín đồ ấy huyết khí mạnh bạo mẽ, tuy nhiên tính cô độc ít tình, không xem ai ra gì, người thân không nương dựa vào được, tự mình trôi nổi».

Tứ trụ có Hoa Cái

Hoa cái là sao nhà về văn chương, nghệ thuật. Người dân có Hoa mẫu thì sáng ý hiếu học, tốt nghệ thuật, hội họa, âm nhạc, phù hợp với thần linh, mệnh lý (người có tác dụng thầy bói phải tất cả sao này!), tu hành, nên có hiểu biết khôn xiết quần, tài giỏi nổi tiếng, thích văn chương, bốn tưởng thanh cao. Nếu như tốt dễ ợt thì quan liêu cao chức trọng, cao tăng danh đạo, nghệ thuật cao siêu, khét tiếng khắp bốn phương; nếu như xấu thì đi tu, nhận ra giang hồ, hoặc cô quả. Vào tứ trụ bao gồm hoa cái hầu hết chỉ về cô quả, dù là cao sang trọng cũng khó tránh khỏi cô quả. Sách "Mệnh lý trọng tâm luận" nói: " bạn trong mệnh tất cả hoa mẫu , thường xuyên thông minh siêng học, thanh tĩnh, ít mê mệt muốn, nhưng nặng nề tránh khỏi cô đơn. Giả dụ hoa cái gặp ấn thụ với lâm vượng tướng, thì vẫn đỗ đạt cao; nếu chạm chán không vong hoặc bị phá, sợ hãi thì cạnh tranh tránh khỏi con đường đi tu, hoặc cô, hoặc quả; còn nếu như không cũng là nhiều loại thừa ế khám phá giang hồ". Nếu như hoa cái gặp mặt tử, tuyệt, tuần không, phá hoặc tứ trụ tổng hợp không giỏi thì tốt nhất là dựa vào một hòa thượng hoặc người theo đạo làm thầy, năng lui tới chỗ chùa chiền thì trẻ dễ nuôi, bự lên ít dịch tật; ví như không, trước 24 tuổi không tai họa liên miên thì cũng là luôn chạm chán việc xấu, còn tốt bị những căn bệnh lạ, thậm chí còn khó qua. Nếu vượt qua tuổi 24, có tín đồ suốt đời trắc trở, cô đơn. Thời bé nhỏ thường bất hiếu với thân phụ mẹ, lười học, hay bào chữa vã; tất cả đứa tù nhân tội; có đứa bệnh tật liên miên... Nhưng sau khoản thời gian thành tâm sửa chữa rất có thể sẽ tốt, học giỏi, tất cả tài.

Tứ trụ gồm Hoa mẫu là người có trình độ văn chương nghệ thuật, tuy nhiên cô độc

Hoa cái chủ vễ nghệ thuật, tôn giáo mà lại cô độc tiếp xúc xã hội ít

Giáp lộc là tất cả cát thần phù trợ, chủ về giàu thọ quan lại qúy (Có sách nói: "Giáp lộc là ngay cạnh quý, được kính trọng") cùng được phát tài lớn,hoặc được hưởng di tích lớn.

Xem thêm: Lời Bài Hát Em Của Ngày Hôm Qua Của Sơn Tùng M, Lời Bài Hát Em Của Ngày Hôm Qua

Văn Xương Quý Nhân

Văn Xương nhập mệnh công ty về tuyệt vời hơn người, gặp gỡ hung hoá mèo (Tác dụng của nó tựa như như Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Ất Quý Nhân). Bạn đó khí chất thanh tao, văn chương nổi tiếng, đắm say học say đắm hiểu biết, mong vươn lên, quan liêu lộ khô cứng thông, không giao thiệp với kẻ khoảng thường. Nam giới nội trung tâm phong phú, phụ nữ thì đoan trang.Nếu Văn Xương Quý Nhân sinh vượng thì thường xuyên đỗ đạt các trường chăm khoa, đại học, nói tầm thường là người khoa bảng.Nếu tử giỏi thì mạnh mẽ và uy lực kém.

Hàm Trì / Đào Hoa

Hàm Trì là tên gọi chính thức, nhưng tín đồ ta hay hotline Đào Hoa, để giống với khoa tử vi phong thủy và cũng đê nhấn mạnh vấn đề yếu tố đẹp, thu hút, hoa nguyệt.Hàm Trì chỉ vạn đồ gia dụng còn ở thời gian nhập nhoằng chưa rõ vào ngày: "mặt trời sắp ló sinh hoạt chân trời, nhập vào Hàm Trì", nên có thể sự tối tăm ("chim chuột", "ăn vụng" thì có tác dụng trong bóng buổi tối !). Hàm Trì là chỗ tử vi ngũ hành của tam hợp cục lâm Mộc Dục (Mộc Dục có cách gọi khác là bại địa, theo nghĩa tửu sắc).§ Đào Hoa chủ về ham sắc dục; nhan sắc đẹp; tinh khôn;§ Nam,nữ có Đào Hoa đông đảo thích sinh sống phong lưu, nhiều tình, dễ gồm tư tình bất chính.§ giả dụ sinh vượng (gặp ngôi trường Sinh, hoặc Đế Vượng) thì dung nhan rất đẹp đẽ, mê man tửu sắc, khinh thường tiền của, đắm đuối vui, phá tán gia nghiệp; không phải lo ngại làm ăn;§ Nếu chạm mặt tử hoặc tốt thì nói năng xảo trá, lang bạt, cờ bạc, đen bạc thất tín, gian dâm, tính du đãng, không làm nên việc gì.§ Đi với Đại Hao với sinh vượng thì nữ làm vk đầu đảng cướp;§ nếu gặp mặt Quý nhân, loài kiến lộc thì kiếm được sinh lợi nhờ các loại sản phẩm dầu mỡ, rượu, muối hạt (là các thứ để gia công các thức ăn uống nhau yêu thích / khoái lạc), hoặc nhờ tiền bất thiết yếu của thiếu nữ mà buộc phải nhà yêu cầu cửa; cũng có thể chạm chán tai họa dưới nước (Trì là mẫu ao).

Tứ trụ gồm Hàm Trì / Đào Hoa

Người xưa cho rằng "Đào Hoa công ty về dâm dục; Mệnh tất cả Đào Hoa thì mọi việc khó thành, thường là điềm xấu, nên phụ nữ kị không nên gặp". Vì Đào Hoa chỉ bài toán nam nữ bất chính, người dân có Đào Hoa là người vào đêm chỉ nghĩ đến chuyện sắc đẹp dục phải không tạo ra sự việc gì !Có rất nhiều bậc quan liêu qúy cao sang, yêu mến nhân giàu có, các nghệ sĩ cùng nhà khoa học, danh nhân, tướng soái đều phải có Hàm Trì; vậy tất yêu nói “người tất cả hàm trì không làm nên việc gì cả” thực ra Đào Hoa cũng có rất nhiều điều tốt: Đó là bạn thông minh, hiếu học, khéo tay, phong lưu, xinh đẹp, không những bạn dạng thân đẹp, mà cha mẹ, anh em, vợ, ông chồng con cũng đẹp, mà lại đẹp thì thu hút fan khác phái; khẳng khái hào phóng, tính lạnh nhưng xuất sắc nhiều nghề. Số đông các nghệ sĩ hầu hết có. Thông minh, lanh lợi, khéo léo đó là nguồn văn minh của văn hoá nghệ thuật, vì vậy không nên nói Hàm Trì là vấn đề xấu, yêu cầu phân biệt kỹ.§ trường hợp sinh vượng (gặp ngôi trường Sinh, hoặc Đế Vượng) thì dung nhan đẹp nhất đẽ, đam mê tửu sắc, khinh thường tiền của, mê mẩn vui, phá tán gia nghiệp; không lo làm ăn.§ Nếu gặp mặt tử hoặc xuất xắc thì nói năng xảo trá, lang bạt, cờ bạc, tệ bạc thất tín, gian dâm, tính du đãng, không tạo nên sự việc gì.Đào Hoa hết sức kỵ hình, xung; nếu thuộc trụ với KHÔNG VONG thì tốt, không còn xấu nữa.

Tướng Tinh

Tướng tinh hệt như đại tướng giữ lại kiếm trong quân, nó đóng trách nhiệp ngôi "giữa" trong tam đúng theo cục. Nó là ngôi sao quyền lực, bao gồm nó thì có tài tổ chức, lãnh đạo, chỉ huy, tất cả uy - cả văn lẫn võ. Bao gồm tướng tinh là gồm số làm cho quan!Tướng tinh bao gồm cát thần phù trợ là tốt; nếu gặp vong thần là quan cột trụ của quốc gia. Bao gồm cát tinh hỗ trợ là sang; gồm thêm tuyển mộ kho, thuần tuý ko tạp là xuất tướng tá nhập tướng. Lời xưa nói: "Tướng tinh văn võ mọi thích hợp, lộc trọng quyền cao". Mệnh tất cả tướng tinh, nếu không xẩy ra phá sợ hãi thì chỉ về quan lại lộ hiển đạt; tứ trụ phối kết hợp được giỏi thì là tín đồ nắm quyền bính:§ nếu đóng góp ở thiết yếu quan là tốt,§ nếu đóng góp ở thất sát, kình dương thì vậy quyền sinh liền kề trong tay;§ nếu đóng góp ở chính tài thì công ty về ráng quyền tài chính.§ nếu làm rất nhiều nghề không giống thì nói phổ biến đều thành công.Nhưng ví như bị tử tuyệt, xung phá thì bất lợi; nếu phù hợp với hung tinh thì tăng lên khí cố kỉnh cho hung tinh; giả dụ mệnh kỵ kiếp tài mà gặp mặt phải tướng mạo tinh thì điều sợ hãi càng tăng gấp bội.

Tai Sát

Tai gần cạnh còn có tên là Bạch Hổ, tính dũng mãnh, thường xuyên ở trước Kiếp Sát, nó xung phá tướng tá Tinh.Tai tiếp giáp là tai vạ,Tai tiếp giáp xung khắc với tướng mạo Tinh. Vào tứ trụ nếu chạm mặt Tai giáp thì phúc ít họa nhiều. Nó là chủ về máu me, bị tiêu diệt chóc; bị hại vì chất nổ; giả dụ Tai cạnh bên là hành Thủy, Hỏa cần đề chống bỏng, cháy,đuối nước.Nếu là hành Kim, mộc đề phòng bị đánh, bị đâm (bị thương bởi vì vật bởi kim khí gây thương tích)Nếu là hành Thổ nên đề phòng đổ sập, ôn dịch.Tai liền kề sợ khắc, nếu gặp mặt sinh thì lại là giỏi không còn hung hiểm.Tai sát khắc thân là siêu xấu; nếu tất cả thần phúc cứu trợ, hầu như có quyền lực; chạm mặt quan tinh, ấn thụ là tốt (cũng như kiếp sát).

Học Đường Quý Nhân

Học Đường,Từ quán là văn tinh, chỉ về những vấn đề công danh, học tập nghiệp. Người có sao này nhập mệnh nhà về học cao, đỗ đại khoa, hoặc tiền đồ vật học nghiệp rực rỡ. Những người học cao call là học đường bao gồm vị.Người có Học Đường,Từ tiệm Quý Nhân là làm quan ngơi nghỉ hàn lâm quán, tức học tập vấn tinh thông, văn chương giỏi. Người được đi làm việc quan hotline là từ quán chủ yếu vị.Học đường, từ Quán chủ về tú khí phân phát sinh, tuyệt vời khéo léo, văn chương nổi tiếng, cuộc sống giàu sang, yêu cầu làm nghề dạy học. Yêu cầu được sinh vượng, không nên bị khắc, hại, xung, phá. Nếu bao gồm Thiên Ất Quý Nhân hoặc cát tinh phù trợ thì tốt; còn nếu như không thì năng lực khó thi thố bắt buộc bất đắc chí.

Đức Quý Nhân

Có Đức Quý Nhân là tháng đó đức sinh vượng,Đức Quý Nhân là thần giải hung âm dương.Người trong mệnh gồm Đức,Tú quý nhân và không bị xung, phá, khắc, áp thì tính thông minh, nhu hòa trung hậu, thành thật, tinh thần sáng sủa, nghĩa hiệp, thanh cao, tài ba xuất chúng. Nếu gặp học con đường quý nhân thì gồm tài, quan, cao sang; nếu gặp gỡ xung khắc thì bị bớt yếu. Tóm lại, đức, tú cũng là một loại quý nhân, nó hoàn toàn có thể biến hung thành cát.

Tứ trụ tất cả Thiên Ất Quý Nhân

Thiên ất quý nhân rất tốt là được sinh vượng, được mèo tinh trợ giúp; Sách " Chúc thần kinh" viết:"- Thiên ất quý nhân nếu chạm chán sinh vượng, thì phúc lực tăng gia; khôn xiết ít bệnh dịch tật; diện mạo hiên ngang, tính tình cấp tốc nhẹn, qui định phân minh, không đam mê mẹo vặt mà thẳng thắn, ôn hoà, đức độ, được phần đa người mếm mộ khâm phục.Thiên Ất Quý Nhân là thần tốt nhất có thể trong mệnh. Ai bao gồm nó thì vinh hiển, công danh sớm đạt, dễ dàng thăng quan. Nếu mệnh quá vượng khí thì có thể đạt mang lại danh tướng, công hầu.§ nếu như đi với (tức cùng trụ với) kiếp gần kề (*) thì nhiều mưu túc kế; dáng điệu uy nghi;§ đi với quan liêu phù (*) thì văn học xuất chúng, hùng biện;§ đi với loài kiến lộc (tọa khu đất Lâm Quan) thì tốt văn chương nghĩa lý, ơn huệ khắp nơi, là fan quân tử;§ giả dụ lại chạm mặt được thiên đức, nguyệt đức thì quý vô cùng: xuất sắc trí tuệ.§ trường hợp tọa vào can ngày thì suốt cả quảng đời thanh cao.§ Tứ trụ tất cả Thiên Ất Quý Nhân và Khôi Canh: khí chất hiên ngang; học tập giỏi, được mọi tín đồ tôn kính;§ Đại, tiểu vận hành đến vận/năm đó thì nhất quyết sẽ giỏi trên tất cả mọi phương diện: quan lại được thăng quan, người thường cũng gặp tin vui, nói chung đối với bất cứ ai mọi bài toán cũng những thuận lợi.§ tuy thế nếu Thiên Ất cơ mà lâm vùng tử tuyệt. Thì tính tình gắng chấp,đa nghi,dễ có tác dụng hỏng việc,có đầu mà không tồn tại cuối.

Thiên Ất Quý Nhân

Thiên ất quý nhân là mèo tinh, là sao giải ách, sao cứu vớt trợ. Sách "Tam mệnh thông hội" nói: "Thiên ất là thần trên trời, trong tử vi luôn ở phía bên ngoài cửa, sắp tới hàng ngang Thái Ất, làm những việc của Thiên Hoàng Đại đế, nên được gọi là Thiên Ất. Thần ấy cực kỳ tôn quý, tất cả mọi hung cạnh bên đều đề xuất lánh xa" Thiên Ất Quý Nhân là văn tinh, mệnh có nó thì tốt kề cận các bậc quyền quí; thông minh tháo dỡ vát, linh lợi, chạm chán hung hoá cát, gặp gỡ việc có fan giúp; hào phóng, giỏi vui vẻ giúp người, tâm tư hiền lành, giao thiệp rộng rãi, được mọi tín đồ ủng hộ. Nhưng mà nó kị độc nhất vô nhị là: § gặp mặt hình xung tự khắc hại, hoặc không vong; người gặp thế thì dù có cũng vẫn là hoạ, mối cung cấp phúc giảm đi, suốt đời vất vả lao tâm. § 4T có tương đối nhiều tử, tuyệt, bệnh, suy: phúc lực của sao giảm

Tứ trụ có Kiêu thần chạm mặt đất Tài không tồn tại Tỷ Kiếp thì tai ương vô cùng

Ấn các thân vượng là bạn thông minh tài trí, hiền lành nhân hậu

Sát có tương khắc và chế ngự là người quân tử

Thực thần lộ dõ là bạn thông minh giỏi đỉnh

Tứ trụ có Kiêu thần vượng tướng cần đề phòng tai họa "Kiêu thần đoạt thực"

Kiêu thần vượng hành vận Thực thần sẽ giành Thực mạo phạm cùng với Thái Tuế đề xuất đề phòng tai nạn thương tâm lớn sảy ra.