CÁC ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓA

Tuyển tập đề thi chuyên Hóa vào lớp 10 giành cho quý thầy cô có dự đinh ôn thi môn Hóa vào lớp 10, cho các bạn học sinh. Hôm nay chuyên trang teenypizza.com chia sẻ với quý đọc giả Tuyển tập đề thi chuyên hóa vào lớp 10.

Bạn đang xem: Các đề thi vào lớp 10 chuyên hóa


*
bySinh Quách

Tuyển tập đề thi chuyên Hóa vào lớp 10 giành cho quý thầy cô có dự đinh ôn thi môn Hóa vào lớp 10, cho các bạn học sinh. Hôm nay chuyên trang teenypizza.com chia sẻ với quý đọc giả Tuyển tập đề thi chuyên hóa vào lớp 10.

Đề thi vào 10 môn hóa học Chuyên Lê Quý Đôn

Đề thi chuyên Hóa vào lớp 10


Tuyển tập đề thi chuyên Hóa vào lớp 10

Đề số 1:

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2004-2005MÔN: HÓA HỌCĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian phát đề)Câu I (4đ): 1/ Viết phương trình phản ứng của các chất sau đây với dung dịch axit clohydric: KMnO4, Fe2O3, RxOy.2/ Nêu phương pháp hóa học để tách riêng các khí trong hỗn hợp gồm O2, HCl và CO2.3/ Chỉ dùng bột sắt để làm thuốc thử, hãy phân biệt 5 dung dịch chứa trong các lọ riêng biệt sau: H2SO4, Na2SO4, Na2CO3, MgSO4, BaCl2.

Câu II (4đ):1/ Từ tinh bột và các chất vô cơ cần thiết, viết các phương trình phản ứng để điều chế: etyl axetat, poli etilen (PE).2/ Cho 10,1 (g) dung dịch rượu etylic trong nước tác dụng với natri dư thu được 2,8 lít khí (đktc). Xác định độ rượu, biết rằng khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml.3/ Hỗn hợp khí X gồm anken A, C2H2 và H2. Đun nóng 1,3 lít hỗn hợp X với niken xúc tác thu được sản phẩm là một hydrocarbon no duy nhất có thể tích là 0,5 lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Xác định công thức phân tử của A và thể tích các chất trong hỗn hợp X.

Xem thêm: Top 7 Tủ Lạnh Mini Giá Dưới 2 Triệu Đến 3 Triệu, Có Nên Mua Tủ Lạnh Mini Giá Dưới 2 Triệu

Câu III (6đ):1/ Cho 44,8 lít khí HCl (đktc) hòa tan hoàn toàn vào 327 gam nước được dung dịch A.a/ Tính nồng độ phần trăm của dung dịch A.b/ Cho 50 gam CaCO3 vào 250 gam dung dịch A, đun nhẹ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch B. Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch B.2/ Hòa tan hoàn toàn a gam CuO vào 420 gam dung dịch H2SO4 40% ta được dung dịch X chứa H2SO4 dư có nồng độ 14% và CuSO4 có nồng độ C%. Tính a và C.3/ Hòa tan hoàn toàn một oxit kim loại hóa trị II vào một lượng dung dịch H2SO4 20% (vừa đủ) ta được dung dịch muối Y có nồng độ 22,64%. Xác định nguyên tử lượng của M.

Câu IV (6đ):Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một anken A, toàn bộ sản phẩm cháy được hấp thụ vào 295,2 gam dung dịch NaOH 20%. Sau thí nghiệm, nồng độ NaOH dư là 8,45%. Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.a/ Xác định công thức phân tử của A.b/ Hỗn hợp X (gồm A và H2) có tỉ khối hơi với hidro là 6,2. Đun nóng X với niken xúc tác đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y.– Chứng minh rằng Y không làm mất màu dung dịch brom.– Đốt cháy hoàn toàn Y được 25,2 gam hơi nước. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X (đktc).

HẾT


Tuyển tập đề thi chuyên Hóa vào lớp 10

Đề số 2:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2006-2007TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC – Thời gian: 150 phút(Đề thi gồm 6 câu)Câu I (2đ):1 . Đốt cháy cacbon trong không khí ở nhiệt độ cao, được hỗn hợp khí (A). Cho (A) tác dụng với Fe2O3 (r) nung nóng thu được hỗn hợp khí (B) và hỗn hợp chất rắn (C). Cho (B) tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 thu được kết tủa (D) và dung dịch (E). Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch (E) lại được kết tủa (D). Cho (C) tan hoàn toàn trong dung dịch HCl, thu được khí và dung dịch (F). Cho (F) tác dụng với dung dịch NaOH dư, được hỗn hợp kết tủa (G). Nung (G) trong không khí được một oxit duy nhất. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.2 . Từ nguyên liệu Fe3O4 (r), hãy trình bày cách điều chế : a/ FeCl2 (r) ; b/ FeCl3 (r).Viết các phương trình phản ứng xảy ra.Câu II (1đ):Có 5 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: NaCl, Na2SO4, MgSO4, Al2(SO4)3, BaCl2. Chỉ được dùng một oxit (rắn), làm thế nào nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học? Viết các phương trình hóa học.Câu III (2đ):Cho 14,8 g hỗn hợp rắn (X) gồm kim loại M (hóa trị II), oxit của M và muối sunfat của M hòa tan trong dung dịch H2SO4 loãng, dư thì thu được dung dịch (A) và 4,48 lít (đktc). Cho NaOH dư vào dung dịch (A) thu được kết tủa (B). Nung (B) ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì còn lại 14,0 g chất rắn.Mặt khác, cho 14,8 g hỗn hợp (X) vào 0,2 lít dung dịch CuSO4 2M. Sau khi phản ứng kết thúc, tách bỏ chất rắn, đem phần dung dịch cô cạn đến hết nước thì còn lại 62 g chất rắn.1 . Xác định kim loại M.2. Xác định phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp (X).Câu IV (2đ):1 . Hãy viêt công thức cấu tạo có thể có ứng với công thức phân tử C4H8Br2. Cho biết công thức cấu tạo nào phù hợp với chất được tạo thành từ phản ứng C4H8 + Br2 → C4H8Br2 ?2 . Viết các phương trình hóa học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):a/ C12H22O11 + H2O → A1 + A2 b/ CO2 + H2O → B + O2c/ B + H2O → A1 d/ C → H<-HNCH2CO->nOH + H2OCâu V (1đ):Cho sơ đồ chuyển đổi hóa học sau. Hãy viết các phương trình hóa học dưới dạng công thức cấu tạo rút gọn:C2H4 → C2H6O → C2H4O2 → C4H8O2 → C2H3O2NaCâu VI (2đ):Cho một hỗn hợp khí A chứa 7,0 g C2H4 và 1,0 g H2 phản ứng với nhau có mặt xúc tác thu được hỗn hợp khí B. Một nửa khối lượng khí B phản ứng vừa đủ với 25 ml dung dịch brom 1M. Một nửa khối lượng khí B còn lại đem đốt cháy với lượng dư oxi rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 100 ml dung dịch NaOH 22,4% (tỷ trọng d = 1,25 g/ml) thu được dung dịch C.1 . Xác định hiệu suất phản ứng giữa C2H4 và H2.2 . Xác định nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch C.

HẾT

Tuyển tập đề thi chuyên Hóa vào lớp 10

Các đề tiếp theo……

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2007-2008TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC – Thời gian: 150 phút

Câu I (2đ):Hãy xác định các chất X, Y, Z, T và lập phương trình hóa học của những phản ứng có sơ đồ sau đây:X + O2 (k) → XO2X + H2SO4 đ → XO2 + YXO2 + CaO → ZZ + HCl → T + XO2 + YXO2 + Y + KMnO4 → H2XO4 + MnXO4 + K2XO4XO2 + O2 → XO3XO2 + H2X (k) → X + YTừ các phương trình hóa học trên, kết luận về tính chất tổng quát của XO2.