Công thức cắt may áo sơ mi nam

Dài áo (Da): đo từ xương ót (chân cổ sau) cho ngang mông, khoảng tầm ngang mắt cá chân tay, độ nhiều năm tuỳ ý.–Ngang vai (Nv): đo từ trên đầu vai trái thanh lịch đầu vai phải.–Dài tay (Dt): đo từ đầu vai mang lại khuỷu tay.–Vòng cổ (Vc): đo vừa liền kề quanh vòng chân cổ.–Vòng ngực (Vn): đo vừa sát quanh địa điểm nở tuyệt nhất của ngực.–Vòng mông (Vm): đo vừa sát quanh nơi nở tốt nhất của mông.

Bạn đang xem: Công thức cắt may áo sơ mi nam


*

B: CÁCH TÍNH VẢI ÁO SƠ mi NAM CĂN BẢN.

-Khổ vải 0,9m: 2 (dài áo + lai + mặt đường may) + (bề lâu năm tay + lai + con đường may).-Khổ vải 1,2m: lâu năm áo + lâu năm tay + lai + con đường may.-Khổ vải vóc 1,6m: nhiều năm áo + dài tay + lai + đường may.

C: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ mày NAM CĂN BẢN.

Đối với áo sơ mi của phái mạnh thường áp dụng may bâu đứng (tơ-năng) đồng thời vày thể hình của phái nam có bắp cơ làm việc vai nở yêu cầu áo luôn luôn gồm phần chồm vai.Chính vì thế các kích cỡ trên áo thường được tính luôn cả phần chồm vai: dài áo, hạ cổ, hạ ngực, vào cổ, ngang vai.

1: Thân Trước.-Đinh áo: từ bỏ biên vải đo vào 4cm.-Đường giao khuy: tự đinh áo đo vào 1,5cm.AB: lâu năm áo = da – 1/10 Vc (vai chồm).AC: hạ nách = 1/4 Vn.

*Vẽ vòng cổ áo.AE: vào cổ = 1/6 Vc – 0,5cm.AF: hạ cổ = AE = 1/6Vc – 0,5cm.Nối EF. O là điểm giữa của EF.Nối OE1. Trên đoạn OE1 mang OO1 = 1cm.Vẽ cong vòng cổ thân trước qua E, O1, F.


*Vẽ sườn vai áo.AG: ngang vai = 50% Nv – 0,5cm.GH: hạ vai = 1/10 Nv.Nối con đường sườn vai EH.

*Vẽ vòng nách áo.CC1: ngang ngực = 1/4 nước ta + 3cm -> 4cm cử rượu cồn (tuỳ ý).CC2 = AG – 2cm.Nối HC2. Bên trên đoạn HC2 đem điểm thân I.C2I = 1/2 HC2.Nối C1I. Trên C1I lấy điểm giữa J.Nối JC2. Trên JC2 rước điểm thân K.Vẽ cong vòng nách HIKC1 tương tự như bí quyết vẽ vòng nách áo sơ-mi nữ.

*Vẽ suờn áo.BB1: ngang mông = 1/4 Vm + 2cm -> 3cm cử cồn (tuỳ ý).Nối mặt đường sườn áo C1B1.

*Vẽ lai áo.BS:sa vạt = 2cm. Vē cong lai áo B1S.


*

2: Thân Sau.Sau khi cắt thân trước, đặt thân trước lên phần vải vóc vẽ thân sau, rước dấu:-Chiều dài thân trước.-Hạ nách thân trước.AB: lâu năm thân sau = domain authority +1/10 Vc.AC: hạ nách = 1/4 việt nam + 2/10 Vc (2 lần chồm vai).

*Vẽ vòng cổ áo.AE: vào cổ = 1/6 Vc + 0,5cm.AF: hạ cổ = 1/10 Vc (chồm vai) + 0,5cm.Vẽ hình chữ nhật AEE1F. Trên đoạn E1F mang điểm F1.E1F1 = F1F.Vẽ cong vòng cổ thân sau qua EF1F tương tự như như phương pháp vẽ vòng cổ thân sau áo sơ mày nữ.

*Vẽ suờn vai.AG: ngang vai = 50% Nv + 0,5cm.GH: hạ vai = 1/10 Nv.Vẽ đuờng sườn vai tựa như như giải pháp vẽ con đường sườn vai thân trước.

*Vẽ vòng nách.CC1: ngang ngực = 1/4 toàn quốc + 3cm -> 4cm cử hễ ( tuỳ ý).CC2 = AG – 1cm. Nối HC2.Trên đoạn HC2 đem điểm thân I.C2I = 50% HC2. Nối C1I.Trên đoạn C1I đem điếm thân J.C1J = JI. Nối C2J.JK = 1/3 KC2.Vẽ cong vòng nách qua những điểm H, I, K, C1.

*Vẽ sườn áo.BB1: ngang mông = 1/4 Vm + 3cm -> 4cm cử cồn (tuỳ ý).Vẽ nối mặt đường sườn áo C1B1.

*Vẽ lai áo.Nối thẳng mặt đường BB1.


*

3: Tay Áo.AB: lâu năm tay = Dt.AC: hạ nách tay = 1/10 cả nước + 3cm.

*Vẽ nách tay.CC1: ngang nách tay = 1/4 toàn nước – 1cm.Nối AC1. E là điểm giữa.Vẽ cong vòng nách tay trước C1E A như sau:-Đoạn C1E vẽ cong vào 0,5cm.-Đoạn EA vẽ cong ra bên ngoài 1,5cm.EF = 1cm.AA1 = 3cm.Vẽ cong vòng nách tay sau C1F A1 A theo vòng nách tay trước.

*Vẽ sườn tay và lai tay.BB1: cửa ngõ tay = CC1 – 2cm -> 3cm.Nối sườn tay C1B1. Sút sườn tay B1B2 = 1cm.Vẽ cong lai tay qua BB2.


4: Bâu Áo.a.Cách vẽ.Vẽ túi áo tơ-năng (tenant) dạng hở hoặc dạng chân ôm tuỳ ý.Cách vẽ bâu tenant dạng hở tương tự như phương pháp vẽ bâu tơ-năng áo sơ-mi nữ.


*

*Cách vẽ bâu dạng chân ôm.Chân bâu: giống như như bí quyết vẽ bâu tơ-năng dạng chân ôm áo phụ nữ.AB: lâu năm bâu = 1/2 vòng cổ trên phần thân của áo (đo tới con đường đinh áo).AC: bề cao chân bâu = 3cm (tuỳ ý).BB1 = 2cm.O là điểm giữa của AB.Vẽ cạnh dưới của cẳng chân bâu AOB1. Đoạn OB1 vẽ cong 0,3cm.BD = AC – 0,5cm = 2,5cm.O1 là điểm giữa của CD.Vẽ cạnh trên của bàn chân bâu CO1D. Vẽ cong đoạn O1D.DD1 = 1,5cm. Nối B1D1.Chân bâu qua các điểm AOB1D1O1C.

*Lá bâu.CE = 3cm.EF: bề cao lá bâu = AD + 1cm = 4cm.EG: bề dài lá bâu = CD1 – 1,5cm phần giao khuy.GG1 = 1,5cm.O2 là điểm giữa của đoạn EG.Vẽ cạnh dưới của lá bâu EO2G1. Đoạn O2G1 vẽ cong.HH1 = 2cm.O3 là vấn đề giữa của đoạn FH.Vẽ cạnh trên của lá bâu FO3H1G1.Lá bâu qua những điểm E, O2, G1, H1, O3, F.

b.Cách cắt.-AC là đường vải vội vàng đôi.-Tùy theo kiếu bâu dạng chân liền hay chân rời nhằm cắt các lớp vải vóc bâu.-Cắt 1 lớp vải lót không chừa mặt đường may.-Cắt 2 lớp vải bâu chừa các 1cm thông thường quanh.

5: Vẽ Đô Sau (Cầu Vai).Đặt thân sau lên phần vải vẽ đô áo cùng vẽ đô áo phụ thuộc thân sau.FB: độ cao đô áo = 1/10 Vn.Đường AB phương pháp đường vải gấp rất nhiều lần của thân sau 0,5cm (để khi ăn diện vào đô áo không xẩy ra cǎng).


*

6: Túi Áo.AB: mồm túi = 1/4 Nv + 0,5cm.AC: nhiều năm túi = mồm túi + 2cm = AB + 2cm.CD: đáy túi = miệng túi + 0,5 cm.BB1 = 1cm.DD1 = giảm xéo lên 1cm.Vẽ cong lòng túi trên C với tại D1.

D: QUY TRÌNH MAY ÁO SƠ ngươi NAM CĂN BẢN.

Xem thêm: " Bí Mật Của Người Vợ - Xem Phim Bí Mật Của Người Vợ Tập 1 Vietsub

1.May bâu áo: giống như như giải pháp may bâu tơ-năng áo sơ-mi nữ.2.Lên lai tay: áp dụng nét may mí gấp mép.3.Ráp đô áo: áp dụng đường chỉ may can.4.Ráp sưòn vai.5.Ráp bâu vào thân áo: vận dụng may tra lật đè mí.6.Ráp tay vào thân áo: áp dụng đưòng may can lật.7.Ráp đuờng sườn thân và mặt đường sườn tay áo: áp dụng đường chỉ may can.8.Lên lai áo: áp dụng đường chỉ may mí ngầm.9.May túi áo+May mồm túi: áp dụng nét may mí cấp mép.+Ráp túi vào thân áo: áp dụng nét chỉ may mí vội mép.10.Thùa khuy, kết nút.11.Hoàn tất sản phẩm.

Nguồn nội dung bài viết: Sách Kỹ Thuật giảm May Căn bạn dạng Và năng động (nxb: Phụ Nữ)