Công thức cắt may áo sơ mi nam

Dài áo (Da): đo từ xương ót (chân cổ sau) đến ngang mông, khoảng ngang mắt cá tay, độ dài tuỳ ý.–Ngang vai (Nv): đo từ đầu vai trái sang đầu vai phải.–Dài tay (Dt): đo từ đầu vai đến khuỷu tay.–Vòng cổ (Vc): đo vừa sát quanh vòng chân cổ.–Vòng ngực (Vn): đo vừa sát quanh chỗ nở nhất của ngực.–Vòng mông (Vm): đo vừa sát quanh chỗ nở nhất của mông.

Bạn đang xem: Công thức cắt may áo sơ mi nam


*

B: CÁCH TÍNH VẢI ÁO SƠ MI NAM CĂN BẢN.

-Khổ vải 0,9m: 2 (dài áo + lai + đường may) + (bề dài tay + lai + đường may).-Khổ vải 1,2m: dài áo + dài tay + lai + đường may.-Khổ vải 1,6m: dài áo + dài tay + lai + đường may.

C: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NAM CĂN BẢN.

Đối với áo sơ mi của nam giới thường áp dụng may bâu đứng (tơ-năng) đồng thời do thể hình của nam giới có bắp cơ ở vai nở nên áo luôn luôn có phần chồm vai.Chính vì thế các kích thước trên áo thường được tính luôn cả phần chồm vai: dài áo, hạ cổ, hạ ngực, vào cổ, ngang vai.

1: Thân Trước.-Đinh áo: từ biên vải đo vào 4cm.-Đường giao khuy: từ đinh áo đo vào 1,5cm.AB: dài áo = Da – 1/10 Vc (vai chồm).AC: hạ nách = 1/4 Vn.

*Vẽ vòng cổ áo.AE: vào cổ = 1/6 Vc – 0,5cm.AF: hạ cổ = AE = 1/6Vc – 0,5cm.Nối EF. O là điểm giữa của EF.Nối OE1. Trên đoạn OE1 lấy OO1 = 1cm.Vẽ cong vòng cổ thân trước qua E, O1, F.


*Vẽ sườn vai áo.AG: ngang vai = 1/2 Nv – 0,5cm.GH: hạ vai = 1/10 Nv.Nối đường sườn vai EH.

*Vẽ vòng nách áo.CC1: ngang ngực = 1/4 Vn + 3cm -> 4cm cử động (tuỳ ý).CC2 = AG – 2cm.Nối HC2. Trên đoạn HC2 lấy điểm giữa I.C2I = 1/2 HC2.Nối C1I. Trên C1I lấy điểm giữa J.Nối JC2. Trên JC2 lấy điểm giữa K.Vẽ cong vòng nách HIKC1 tương tự như cách vẽ vòng nách áo sơ-mi nữ.

*Vẽ suờn áo.BB1: ngang mông = 1/4 Vm + 2cm -> 3cm cử động (tuỳ ý).Nối đường sườn áo C1B1.

*Vẽ lai áo.BS:sa vạt = 2cm. Vē cong lai áo B1S.


*

2: Thân Sau.Sau khi cắt thân trước, đặt thân trước lên phần vải vẽ thân sau, lấy dấu:-Chiều dài thân trước.-Hạ nách thân trước.AB: dài thân sau = Da +1/10 Vc.AC: hạ nách = 1/4 Vn + 2/10 Vc (2 lần chồm vai).

*Vẽ vòng cổ áo.AE: vào cổ = 1/6 Vc + 0,5cm.AF: hạ cổ = 1/10 Vc (chồm vai) + 0,5cm.Vẽ hình chữ nhật AEE1F. Trên đoạn E1F lấy điểm F1.E1F1 = F1F.Vẽ cong vòng cổ thân sau qua EF1F tương tự như cách vẽ vòng cổ thân sau áo sơ mi nữ.

*Vẽ suờn vai.AG: ngang vai = 1/2 Nv + 0,5cm.GH: hạ vai = 1/10 Nv.Vẽ đuờng sườn vai tương tự như cách vẽ đường sườn vai thân trước.

*Vẽ vòng nách.CC1: ngang ngực = 1/4 Vn + 3cm -> 4cm cử động ( tuỳ ý).CC2 = AG – 1cm. Nối HC2.Trên đoạn HC2 lấy điểm giữa I.C2I = 1/2 HC2. Nối C1I.Trên đoạn C1I lấy điếm giữa J.C1J = JI. Nối C2J.JK = 1/3 KC2.Vẽ cong vòng nách qua các điểm H, I, K, C1.

*Vẽ sườn áo.BB1: ngang mông = 1/4 Vm + 3cm -> 4cm cử động (tuỳ ý).Vẽ nối đường sườn áo C1B1.

*Vẽ lai áo.Nối thẳng đường BB1.


*

3: Tay Áo.AB: dài tay = Dt.AC: hạ nách tay = 1/10 Vn + 3cm.

*Vẽ nách tay.CC1: ngang nách tay = 1/4 Vn – 1cm.Nối AC1. E là điểm giữa.Vẽ cong vòng nách tay trước C1E A như sau:-Đoạn C1E vẽ cong vào 0,5cm.-Đoạn EA vẽ cong ra ngoài 1,5cm.EF = 1cm.AA1 = 3cm.Vẽ cong vòng nách tay sau C1F A1 A theo vòng nách tay trước.

*Vẽ sườn tay và lai tay.BB1: cửa tay = CC1 – 2cm -> 3cm.Nối sườn tay C1B1. Giảm sườn tay B1B2 = 1cm.Vẽ cong lai tay qua BB2.


4: Bâu Áo.a.Cách vẽ.Vẽ bâu áo tơ-năng (tenant) dạng hở hoặc dạng chân ôm tuỳ ý.Cách vẽ bâu tenant dạng hở tương tự như cách vẽ bâu tơ-năng áo sơ-mi nữ.


*

*Cách vẽ bâu dạng chân ôm.Chân bâu: tương tự như cách vẽ bâu tơ-năng dạng chân ôm áo phụ nữ.AB: dài bâu = 1/2 vòng cổ trên thân áo (đo tới đường đinh áo).AC: bề cao chân bâu = 3cm (tuỳ ý).BB1 = 2cm.O là điểm giữa của AB.Vẽ cạnh dưới của chân bâu AOB1. Đoạn OB1 vẽ cong 0,3cm.BD = AC – 0,5cm = 2,5cm.O1 là điểm giữa của CD.Vẽ cạnh trên của chân bâu CO1D. Vẽ cong đoạn O1D.DD1 = 1,5cm. Nối B1D1.Chân bâu qua các điểm AOB1D1O1C.

*Lá bâu.CE = 3cm.EF: bề cao lá bâu = AD + 1cm = 4cm.EG: bề dài lá bâu = CD1 – 1,5cm phần giao khuy.GG1 = 1,5cm.O2 là điểm giữa của đoạn EG.Vẽ cạnh dưới của lá bâu EO2G1. Đoạn O2G1 vẽ cong.HH1 = 2cm.O3 là điểm giữa của đoạn FH.Vẽ cạnh trên của lá bâu FO3H1G1.Lá bâu qua các điểm E, O2, G1, H1, O3, F.

b.Cách cắt.-AC là đường vải gấp đôi.-Tùy theo kiếu bâu dạng chân liền hay chân rời để cắt các lớp vải bâu.-Cắt 1 lớp vải lót không chừa đường may.-Cắt 2 lớp vải bâu chừa đều 1cm chung quanh.

5: Vẽ Đô Sau (Cầu Vai).Đặt thân sau lên phần vải vẽ đô áo và vẽ đô áo dựa vào thân sau.FB: chiều cao đô áo = 1/10 Vn.Đường AB cách đường vải gấp đôi của thân sau 0,5cm (để khi mặc vào đô áo không bị cǎng).


*

6: Túi Áo.AB: miệng túi = 1/4 Nv + 0,5cm.AC: dài túi = miệng túi + 2cm = AB + 2cm.CD: đáy túi = miệng túi + 0,5 cm.BB1 = 1cm.DD1 = giảm xéo lên 1cm.Vẽ cong đáy túi tại C và tại D1.

D: QUY TRÌNH MAY ÁO SƠ MI NAM CĂN BẢN.

Xem thêm: " Bí Mật Của Người Vợ - Xem Phim Bí Mật Của Người Vợ Tập 1 Vietsub

1.May bâu áo: tương tự như cách may bâu tơ-năng áo sơ-mi nữ.2.Lên lai tay: áp dụng đường may mí gấp mép.3.Ráp đô áo: áp dụng đường may can.4.Ráp sưòn vai.5.Ráp bâu vào thân áo: áp dụng may tra lật đè mí.6.Ráp tay vào thân áo: áp dụng đưòng may can lật.7.Ráp đuờng sườn thân và đường sườn tay áo: áp dụng đường may can.8.Lên lai áo: áp dụng đường may mí ngầm.9.May túi áo+May miệng túi: áp dụng đường may mí gấp mép.+Ráp túi vào thân áo: áp dụng đường may mí gấp mép.10.Thùa khuy, kết nút.11.Hoàn tất sản phẩm.

Nguồn nội dung bài viết: Sách Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Và Thời Trang (nxb: Phụ Nữ)