Công ty kim khí thăng long

Trang chủ Giới thiệu Thiết bị công nghệ Sản phẩm Quan hệ nhà đầu tư Tin Tức Việc làm Liên hệ

Bạn đang xem: Công ty kim khí thăng long

function customer_login(url) { var login_user_name=jQuery("#login_user_name").val(); var login_user_pass=jQuery("#login_user_pass").val(); jQuery(".login_notify").show(); if(login_user_name.length=="" || login_user_pass.length==""){ jQuery(".login_notify").html("Tài khoản và mật khẩu không được bỏ trống"); }else{ jQuery(".login_notify").html("Loading.."); jQuery.post(url, {user_name:login_user_name, user_pass: login_user_pass}).done(function( data ) { if(data==1) { jQuery(".login_notify").html("Không tìm thấy tên đăng nhập trong hệ thống"); } else if(data==2) { jQuery(".login_notify").html("Mật khẩu không đúng"); } else if(data==3) { jQuery(".login_notify").html("Tài khoản của bạn đã bị khóa"); } else{ //login success jQuery(".login_notify").html("Đăng nhập thành công"); window.setTimeout("location.reload()", 1000); } }) } }
*

*

*

Xem thêm: Nam Chính Hậu Duệ Mặt Trời Sau 4 Năm: Màn Hợp Tan Nhà Song, Hậu Duệ Mặt Trời

*

*
*

Giới thiệu Xem tất cả

Hiện nay, Công ty Kim khí Thăng Long là một trong những Công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm kim khí tiêu dùng, sản phẩm của Công ty không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu. Sản phẩm chính hiện nay của Công ty gồm: Bếp dầu, Ðèn bão, Ðèn tọa đăng, các loại Xoong, Chảo, Dao, Thìa, Dĩa bằng Inox, các chi tiết cho máy giặt Sanyo, máy bơm nước Goldstar, Shinil, các chi tiết cho xe máy Super Dream, Future, Wavea, các loại đèn và sản phẩm trang trí nội thất cho Công ty IKEA Thụy Ðiển, bếp dầu áp lực cho công ty Promethea Mỹ …


CHI TRẢ CỔ TỨC 2020

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh 2020, căn cứ nghị quyết họp đại hội cổ đông thường niên 2021, Công ty CP Kim Khí Thăng Long thông báo tỷ lệ chia cổ tức 8.074% trên vốn điều lệ


CHỐT DANH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC 2020


THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Ngày 25 tháng 09 năm 2021, công ty CP Kim Khí Thăng Long thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp