30 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA 2018

Nhằm hỗ trợ các bạn học sinh lớp 12 có thêm nhiều tài liệu để ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018, teenypizza.com xin gửi đến các bạn 50 Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học (Có đáp án) kèm theo.

Hi vọng, tài liệu này sẽ giúp ích nhiều trong việc luyện tập và củng cố lại kiến thức của môn Hóa học để các bạn tự tin bước vào kì thi THPT quốc gia 2018 đạt kết quả cao nhất. Mời các bạn cùng tải về tại đây.

Bạn đang xem: 30 đề thi thử thpt quốc gia môn hóa 2018

Tuyển tập 50 Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học.

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH

(Đề thi có 40 câu / 4 trang)

ĐỀ THI THỬ LẦN 1 THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1: Dung dịch chất nào sau đây có phản ứng màu biure?


A. Lòng trắng trứng. B. Metyl fomat. C. Glucozơ. D. Đimetyl amin.

Câu 2: Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt: H2NCH2COOH, CH3COOH, C2H5NH2 ta dùng thuốc thử nào sau đây?

A. Dung dịch HCl. B.Dung dịch NaOH. C. Natri. D. Quỳ tím.

Câu 3: Dung dịch nước brom tác dụng với dung dịch của chất nào sau đây ở nhiệt độ thường, tạo thành kết tủa trắng?

A. H2N–CH2–COOH. B.CH3–NH2. C. CH3COOC2H5 . D. C6H5–NH2 (anilin).

Câu 4: Chất không có phản ứng thủy phân trong môi trường axit là

A. tinh bột. B.etyl axetat. C. Gly–Ala. D. glucozơ.

Câu 5: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất toàn bộ quá trình là 75%. Hấp thụ toàn bộ lượng khí CO2 sinh ra trong quá trình trên vào dung dịch nước vôi trong, thu được 30,0 gam kết tủa và dung dịch X. Biết dung dịch X có khối lượng giảm 12,4 gam so với dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là


A. 48,0. B.24,3 . C. 43,2. D. 27,0.

Câu 6: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, quan sát thấy hiện tượng gì?

A. Thanh Fe có màu trắng và dung dịch nhạt dần màu xanh.

B. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch nhạt dần màu xanh.

C. Thanh Fe có trắng xám và dung dịch nhạt dần màu xanh.

D. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch dần có màu xanh.

Câu 7: Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2, N2O và dung dịch chứa 8m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 18. Giá trị của m là

A. 17,28. B.21,60. C. 19,44 . D. 18,90.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ x mol O2, sau phản ứng thu được CO2 và y mol H2O. Biết m = 78x – 103y. Nếu cho a mol X tác dụng với dung dịch nước Br2 dư thì lượng Br2 phản ứng tối đa là 0,15 mol. Giá trị của a là

A. 0,20 . B. 0,10. C. 0,05. D. 0,15.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Để khử mùi tanh của cá sau khi mổ để nấu, người ta thường dùng giấm ăn.


B. Trong môi trường axit, fructozơ chuyển thành glucozơ.

C. Tripeptit Ala–Gly–Ala tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm tạo dung dịch màu tím.

D. Dung dịch anilin không làm quỳ tím chuyển màu xanh.

Câu 10: Dung dịch amino axit nào sau đây làm xanh quỳ tím?

A. Lysin. B. Glyxin. C. Alanin. D. Axit glutamic.

Xem thêm: Suzy Và Lee Min Ho - Sự Thật Thông Tin Lee Min Ho

Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 2,24. B.3,36. C. 4,48. D. 5,60.


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
teenypizza.com
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 3.892 Lượt xem: 10.699 Dung lượng: 7 MB
Liên kết tải về

Link teenypizza.com chính thức:

50 Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học (Có đáp án) teenypizza.com
Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA