Đừng so sánh em với ai

Anh nhiệt liệt ơi, vày sao anh trách em, ko yêu anh những như fan trước đây đã từng yêu anh, sao anh không hiểu biết cho, tình yêu đâu ai tương đương ai,em không giống như người ta, tín đồ hỡi đừng nên cân đo, đếm đong tình yêu. DK:Nếu anh mang so em với người trước đây anh wen, thì lý do người ta lại quăng quật anh mà lại đi, thì lý do wa bao, phong ba, em vẫn mặt người, yêu đương không nên so sánh. Người biết ko người, ơi lòng tự ái ai không mang, bạn cứ giỏi ngờ nghi, nghĩ em chẳng yêu thật tâm, tình thương em 1-1 xơ, không hoa với thơ xa vời, em chỉ yêu bằng chính bé tim, đừng so sánh em với ai.

Bạn đang xem: Đừng so sánh em với ai

Anh quan tâm ơi, vày sao anh trách em, không yêu anh các như fan trước đây đã từng có lần yêu anh, sao anh không hiểu cho, tình yêu đâu ai kiểu như ai,em không giống như người ta, tín đồ hỡi chớ nên cân đo, đếm đong tình yêu. DK:Nếu anh lấy so em cùng với người trước đó anh wen, thì nguyên nhân người ta lại bỏ anh mà lại đi, thì nguyên nhân wa bao, phong ba, em vẫn mặt người, yêu đương đừng nên so sánh. Fan biết không người, ơi lòng trường đoản cú ái ai không mang, người cứ tuyệt ngờ nghi, nghĩ về em chẳng yêu thật tâm, tình cảm em đơn xơ, không hoa cùng với thơ xa vời, em chỉ yêu bởi chính bé tim, đừng so sánh em cùng với ai.
*giá chỉ Mình Là người Lạ

hồ nước Quang Hiếu ft Nhật Kim Anh

*
13.909.060


http://musicmd1fr.teenypizza.com.net/bucket-image-teenypizza.com/images/singer/20120119/QjXGErHhN81ZMy9D9u1j5954f2cb2f28d.jpg

Đời Nó bạc tình

Nhật Kim Anh

*
6.783.676


http://musicmd1fr.teenypizza.com.net/bucket-image-teenypizza.com/images/song/20170327/0db46Wct01gJQd5IudUO58da4c9646c70_103_103.jpg
http://musicmd1fr.teenypizza.com.net/bucket-image-teenypizza.com/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg
http://musicmd1fr.teenypizza.com.net/bucket-image-teenypizza.com/images/singer/20180108/GmsN7MZYoXc102qLtypM612da9962a055.png
http://musicmd1fr.teenypizza.com.net/bucket-image-teenypizza.com/images/singer/20120119/fa345106680d9be9cfbb5922aa54b24c27e6988e.jpg
http://musicmd1fr.teenypizza.com.net/bucket-image-teenypizza.com/images/singer/20120119/xdowLIfKGuRCKsbtaOcY5f5342747721b.JPG
http://musicmd1fr.teenypizza.com.net/bucket-image-teenypizza.com/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg
http://musicmd1fr.teenypizza.com.net/bucket-image-teenypizza.com/images/singer/20160116/SYEiTTRmNkIiUCas9oOS5b8f3d84eae5e.jpg
http://musicmd1fr.teenypizza.com.net/bucket-image-teenypizza.com/images/singer/20120119/BTHg2jHwVP49sVIdwxVW5d884109c3848.jpg

Xem thêm: Đọc Tiểu Thuyết Kim Vân Kiều Truyện Kim Vân Kiều Truyện, Kim Vân Kiều Truyện (Đàm Quang Hưng Chuyển Ngữ)

http://musicmd1fr.teenypizza.com.net/bucket-image-teenypizza.com/images/singer/20220706/L8KsauouC16mOvWQNoq562c53860b63e7.jpg