HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MAZDA CX5 2016

Hướng dẫn sử dụng xe Mazda CX-5 các tính năng người tiêu dùng quan trọng điểm nhất Bluetooth, apple Carplay, bản đồ GSP, các cảnh báo thường chạm mặt có ý nghĩa như cụ nào và có nguy hiểm hay không?

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Các hiển thị trên đồng hồ đeo tay Mazda Cx5 rất cần phải biết

1: hệ thống TCS đã tắt

2: hệ thống Istop dường như không hoạt động

3: chiến thắng tay điện tử đang hoạt động

4: lưu ý người lái chưa thắt dây an toàn

5; lưu ý cửa mở

6: Nhiên liện sắp hết

Kết luận

Vừa qua là đầy đủ hướng dẫn áp dụng xe Mazda CX-5 cơ phiên bản và trung tâm nhất. Nếu chúng ta còn thắc mắc thì vui tươi gọi năng lượng điện vào SỐ hỗ trợ tư vấn TRÊN SỔ BẢO HÀNH tại nơi sở hữu để cung ứng sớm nhất. Hoặc nhằm lại câu hỏi bên dưới, cửa hàng chúng tôi sẽ nỗ lực hỗ trợ sớm nhất cho những bạn.