Không Copy Được File Vào Ổ Cứng

Tình hình là như vậy này ah , em ước ao copy vào ổ Cứng D thì nó báo cụ này :
*
Ổ cứng còn trống 6G nữa , trong khi cái file em mốn copy vào chỉ vài chục MB , cũng giống như vậy tạo ra 1 folder trong ổ cứng D này thì cũng trở thành như vậy . Em vẫn diệt virut bằng avira + áp dụng TuneUp mà lại vẫn vậy .Còn mặt phia góc dưới màn hình Task thì hiện cố gắng này :
*
Mong ace ai biết chỉ giúp em biện pháp khắc phục , em cám ơn

Bạn đang xem: Không copy được file vào ổ cứng

Tu00ecnh hu00ecnh lu00e0 nhu01b0 thu1ebf nu00e0y ah , em muu1ed1n copy vu00e0o u1ed5 Cu1ee9ng D thu00ec nu00f3 bu00e1o thu1ebf nu00e0y : u1ed4 cu1ee9ng cu00f2n tru1ed1ng 6G nu1eefa , trong lúc cu00e1i tệp tin em mu1ed1n copy vu00e0o chu1ec9 vu00e0i chu1ee5c MB , cu0169ng nhu01b0 vu1eady tu1ea1o 1 thư mục trong u1ed5 cu1ee9ng D nu00e0y thu00ec cu0169ng bu1ecb nhu01b0 vu1eady . Em u0111u00e3 diu1ec7t virut bu1eb1ng avira + su1eed du1ee5ng TuneUp nhu01b0ng vu1eabn vu1eady .Cu00f2n bu00ean phia gu00f3c du01b0u1edbi mu00e0n hu00ecnh Task thu00ec hiu1ec7n thu1ebf nu00e0y : Mong ace ai biu1ebft chu1ec9 giu00fap em cu00e1ch khu1eafc phu1ee5c , em cu00e1m u01a1n

","product_id":0,"type":0,"date":1282750356,"date_text":"12 nu0103m","link":"/hoidap/4125/228247/can-giup-khong-copy-vao-o-cung-duoc.html","num_reply":3,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"dinhhieu8","name":"rudfjghdgj","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"mauhong

Theo ghê nghiệm của chính bản thân mình thì đó là do lỗi phần cứng. Có nghĩa là HDD của công ty bị lỗi sector rồi. Bạn thử dùng hiren"s soát sổ và sửa lỗi đĩa cứng kia ( buộc phải sao lưu data trước lúc fix) giả dụ vẫn không được thì chúng ta nên mang mang lại đại lí kiểm tra. HDD mình cũng trở thành lỗi sector tuy thế không fix được.


bu1ea1n thu1eed du00f9ng hiren's kiu1ec3m tra vu00e0 su1eeda lu1ed7i u0111u0129a cu1ee9ng u0111u00f3 ( nu00ean sao lu01b0u data tru01b0u1edbc lúc fix) nu1ebfu vu1eabn khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c thu00ec bu1ea1n nu00ean mang mang lại u0111u1ea1i lu00ed kiu1ec3m tra. HDD mu00ecnh cu0169ng bu1ecb lu1ed7i sector nhu01b0ng khu00f4ng fix u0111u01b0u1ee3c.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"12 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":228247,"user":{"id":1,"login_name":"linhhh","name":"thuy linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2208

chúng ta làm như sau: StartRun gõ CMD
Trong cửa sổ Command, gõ tiếp: D: Gõ lệnh kiểm soát đĩa: chkdsk /f ngóng nó chạy xong, thử Copy lại.


StartRun gu00f5 CMD trong cu1eeda su1ed5 Command, gu00f5 tiu1ebfp: D: Gu00f5 lu1ec7nh kiu1ec3m tra u0111u0129a: chkdsk /f Chu1edd nu00f3 chu1ea1y xong, thu1eed Copy lu1ea1i.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"12 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":228247,"user":{"id":1,"login_name":"ngocxuyen","name":"djghjfdg","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"dentuyen

Win bị lỗi delayed write failed có rất nhiều nguyên nhân, chúng ta thử sử dụng các ứng dụng test ổ cứng trước tiên, nếu ổ cứng ko bị lỗi rất có thể do xung thốt nhiên phần mềm, giả dụ ko thì các bạn thử cài lại win xem, bị lỗi này thi ko thể thực hiện thao tác ji được trên ổ cứng đâu.


Xem thêm: Cười Té Ghế Với 1001 Hình Ảnh Chế Bóng Đá Hài Hước Nhất, Ảnh Chế Bóng Đá

Win bu1ecb lu1ed7i delayed write failed cu00f3 ru1ea5t nhiu1ec1u nguyu00ean nhu00e2n, bu1ea1n thu1eed du00f9ng cu00e1c phu1ea7n mu1ec1m thử nghiệm u1ed5 cu1ee9ng tru01b0u1edbc tiu00ean, nu1ebfu u1ed5 cu1ee9ng ko bu1ecb lu1ed7i cu00f3 thu1ec3 bởi vì xung u0111u1ed9t phu1ea7n mu1ec1m, nu1ebfu ko thu00ec bu1ea1n thu1eed cu00e0i lu1ea1i win xem, bu1ecb lu1ed7i nu00e0y thi ko thu1ec3 thu1ef1c hiu1ec7n thao tu00e1c ji u0111c tru00ean u1ed5 cu1ee9ng u0111u00e2u.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"12 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":228247,"user":{"id":1,"login_name":"dinhcua","name":"djghjdgh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"huonghoa