Lời bài hát thương thầm

Ở bên này mình thương lưu giữ Ngó bên rào ai vẫn làm ngơ Trăng tròn trăng khuyết, trăng mờ bao giờ chim sáo hẹn hò làm duyên Lỡ thương thì thầm xàng xê điệu lý Lý duyên tình sao nỡ làm thinh Chim chuyền nhành ớt líu lo tín đồ ơi tôi hát sáu câu chờ lâu Hò ơi dòng sông dài cá lội biệt tăm buộc phải đâu duyên nợ cho khách hàng đợi ý muốn Thương fan tôi kiếp long đong Tương tứ cho lắm hiện giờ buồn thiu Dẫu ca rằng tình vương thì ghi nhớ Suốt canh dài còn lắm mộng mơ Sao tình bình thường vách chưa có người yêu Trầu cau không thắm để lâu càng bi hùng

Bạn đang xem: Lời bài hát thương thầm


Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Top 5 Vòng Tay May Mắn Cho Nam May Mắn Tinh Xảo, Sale Sốc, Cod Mọi

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.