Lỗi Login Failed For User Sa

Diễn đàn ASP.NET & Sharepoint MOSS, WSS 2007 Lỗi Login failed for user Các bạn vào giúp Mình với

Thành viênNội dungitvntbu
*
2 bài

Bạn đang xem: Lỗi login failed for user sa

Mình đang đứa 1 site mà mình lập trình lên host của BKNS nhưng sau khi đã cấu hình đúng thì nó báo lỗi " Login failed for user ******" http://hainhat.net/trangchu.aspx Các bạn vào là sẽ thấy lỗi ấy.Mình đoán là do mình sai password của user database nhưng ko phải sai password vì mình đăng nhập Remote SQL xuống máy mình vẫn bằng pass đó và user đó.Sau cả ngày config thì mình potay thực sự gọi support thì chán.họ ko nhiệt tình.có vào làm 3-4 phút nhưng potay.ai vào giúp mình mình rất cần.Thank Alls
aspnetLập trình không biên giới574 bài
Bạn không biết cấu hình SQL Server 2005/2008 rồi. SQL có 2 mode1/ đăng nhập = tài khoản window2/ đăng nhập = account sql serverVới mỗi loại sẽ có các loại connection string như sau 1/ Server=myServerName\theInstanceName;Database=myDataBase;Trusted_Connection=True;2/ Server=myServerAddress;Database=myDataBase;User ID=myUsername;Password=myPassword;Trusted_Connection=False;Hiện tại bạn đang dùng kiểu 2.Nhưng khi cài đặt SQL 2005/2008 bạn lại chỉ chọn mode Window Authentication chứ không chọn kiểu SQL Server Authentication. Nếu bạn chưa active tính năng này lên bạn sẽ bị lỗi sai đăng nhập.Để giải quyết bạn làm như sau :1/ In SQL Server Management Studio Object Explorer, right-click the server, and then click Properties.2/ On the Security page, under Server authentication, select the new server authentication mode, and then click OK.3/ In the SQL Server Management Studio dialog box, click OK to acknowledge the requirement to restart SQL Server.4/ In Object Explorer, right-click your server, and then click Restart. If SQL Server Agent is running, it must also be restarted.---Coding for foodhttp://yenbai.teenypizza.com.vnhttp://tknd.vnhttp://teenypizza.comhttp://teenypizza.com.vnhttp://sonla.gov.vnhttp://evnhanoi.com.vnhttp://www.hup.edu.vn
aspnetLập trình không biên giới574 bài
Có thể còn do một nguyên nhân khác đó là bạn dùng user (khác user sa) ví dụ user itvntbu
user này không mapping với db SQL server nên hệ thống sẽ bị lỗi không đăng nhập được.Bạn vào properties của user đó rồi chọn mapping và làm như hình dưới đây
*
Hình này mô tả mapping account khanh với db "bachkhoa_db", chú ý chọn db rồi phải tích vào db_owner---Coding for foodhttp://yenbai.teenypizza.com.vnhttp://tknd.vnhttp://teenypizza.comhttp://teenypizza.com.vnhttp://sonla.gov.vnhttp://evnhanoi.com.vnhttp://www.hup.edu.vn
*

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :


Xem thêm: Tuyển Tập Nhạc Phim Hàn Quốc Lời Việt Hay Nhất, Nhạc Hàn Lời Việt Cực Hay

Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ teenypizza.com, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://teenypizza.com.vn, http://teenypizza.com.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,