LUẬT HÌNH SỰ 2015 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2017

Hình sự là giữa những lĩnh vực quy định điều chỉnh quan hệ giới tính xã hội thông dụng và quan liêu trọng số 1 của làng mạc hội nước ta. Khí cụ Hình sự kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ xã hội mang tính chất hình sự. Việt nam từ khi phát hành Luật Hình sự cho tới thời điểm bây giờ đã ban hành Bộ điều khoản Hình sự qua những năm 1985, Bộ mức sử dụng Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2009 với hiện hành là Bộ vẻ ngoài Hình sự năm năm ngoái sửa đổi bổ sung 2017 hay bao gồm tến không giống là bộ hình thức hình sự hợp độc nhất vô nhị giữa năm ngoái và 2017.

Bạn đang xem: Luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

Tải phiên bản đầy đầy đủ Bộ hình thức Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017: 

*

Vào ngày 27 tháng 11 năm 2015, Quốc Hội khóa XIII của nước cùng hõa làng mạc hội nhà nghĩa vn đã phát hành Bộ công cụ Hình sự số 100/2015/QH13 tất cả hiệu lực từ thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2016. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi và vận dụng vào thời đặc điểm này thì Bộ khí cụ Hình sự năm 2015 đã biểu lộ những thiếu hụt sót và sai phạm tạo ra những trở ngại cho cơ quan tiến hành tố tụng và bạn dân. Bởi vì lẽ đó, luật số 12/2017/QH14 ngày trăng tròn tháng 6 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 với lùi lại hiệu lực thực thi của Bộ nguyên lý đến ngày 01 tháng 01 năm 2018, vậy buộc phải thường được gọi là luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Vậy Luật hình sự năm ngoái sửa đổi bổ sung 2017 hay bộ chế độ hình sự vừa lòng nhất sửa đổi bổ sung cập nhật những gì? công ty luật DFC sẽ lời giải qua bài viết này giúp đỡ bạn đọc phát âm hơn về bộ vẻ ngoài này.

Căn cứ pháp lý

Căn cứ vào Bộ điều khoản Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội;

Căn cứ vào nguyên lý sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của bộ luật Hình sự của Quốc Hội số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 06 năm 2017;

Căn cứ vào văn bạn dạng hợp nhất Bộ điều khoản Hình sự số 01/VBHN – VPQH ngày 10 mon 07 năm 2017.

I. Luật hình sự năm ngoái sửa đổi bổ sung 2017 sửa đổi bổ sung cập nhật những gì?

1. Tù túng - Chương III

Chương III của cục luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về phần các tội phạm được quy định, bao gồm 12 Điều nguyên tắc (từ Điều 08 cho Điều 19). Vào đó, những Điều 10, Điều 11, Điều 15 với Điều 16 được không thay đổi so với Bộ chế độ Hình sự năm 1999.

*

04 Điều quy định được sửa đổi, bổ sung một biện pháp căn bản trong chương này bao gồm: 

Khoản 2 Điều 12 Bộ điều khoản Hình sự năm 2015 dược Điều 3 biện pháp sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ mức sử dụng Hình sự năm 2017 sửa đổi, bổ sung cập nhật về nội dung tuổi phụ trách hình sự;

Điều 14 Bộ lý lẽ Hình sự năm 2015 được Điều 4 dụng cụ sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ giải pháp Hình sự năm 2017 sửa đổi, bổ sung nội dung chế định sẵn sàng phạm tội;

Điều 19 Bộ phương pháp Hình sự năm năm ngoái được Điều 5 chính sách sửa đổi, bổ sung Bộ lý lẽ Hình sự năm 2017 sửa đổi, bổ sung cập nhật nội dung chế định không tố giác tội phạm.

2. Quyết định hình phát – Chương VIII

Chương VIII của cục luật Hình sự năm 2015 bao gồm 2 mục chính: biện pháp chung về quyết định hình phân phát và quyết định hình phạt trong các trường hợp rõ ràng với 10 Điều dụng cụ từ Điều 50 đến Điều 59. 

bao gồm 02 điều chế độ được sửa đổi, bổ sung bao gồm:

Điều 51 Bộ pháp luật Hình sự năm 2015 về những tình tiết giảm nhẹ nhiệm vụ hình sự được sửa đổi, bổ sung tại Điều 6 cơ chế sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ nguyên tắc Hình sự năm 2017;

Điều 54 Bộ nguyên lý Hình sự năm năm ngoái về ra quyết định hình phạt bên dưới mức thấp tuyệt nhất của khung người phạt được vận dụng được sửa đổi, bổ sung cập nhật tại Điều 7 phương tiện sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ dụng cụ Hình sự năm 2017.

3. Thời hiệu thi hành bạn dạng án, miễn chấp hành quyết phạt, sút thời hạn chấp hành quyết phạt - Chương IX

Chương IX của cục luật Hình sự năm 2015 bao gồm 9 Điều chính sách từ Điều 60 đến Điều 68. Vào đó, các Điều mức sử dụng bị sửa đổi bổ sung theo dụng cụ sửa đổi, bổ sung Bộ cách thức Hình sự 2017 bao gồm:

Điều 61 Bộ luật pháp Hình sự năm năm ngoái về không áp dụng thời hiệu thi hành bạn dạng án được sửa đổi, bổ sung cập nhật tại Điều 8 lao lý sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ lao lý Hình sự năm 2017;

Khoản 1 cùng 2 của Điều 66 Bộ phương tiện Hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện được sửa đổi, bổ sung tại Điều 9 dụng cụ sửa đổi, bổ sung Bộ hiện tượng Hình sự năm 2017.

4. Xóa án tích – Chương X

Chương X của bộ luật Hình sự năm năm ngoái quy định về chế định xóa án tích bao hàm 05 điều (từ Điều 69 mang lại Điều 73). Ngôn từ chương này cơ phiên bản được giữ nguyên ở Bộ điều khoản Hình sự năm năm ngoái trừ nguyên lý tại Điều 71 về xóa án tích theo ra quyết định của Tòa án. 

5. Gần như quy định đối với pháp nhân dịch vụ thương mại phạm tội - Chương XI

Chương XI của cục luật Hình sự năm 2015 quy định một văn bản mới tương quan đến chủ thể mới lạ phải chịu trách nhiệm hình sự ngoài cá thể thì còn có pháp nhân thương mại dịch vụ được bóc tách ra thành một chương riêng, bao hàm 16 Điều giải pháp (từ Điều 74 mang lại Điều 89). Vào đó, bao gồm 03 điều được sửa đổi, bổ sung cập nhật bao gồm:

Điều 76 Bộ phương tiện Hình sự năm năm ngoái được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Điều 11 qui định sửa đổi, bổ sung Bộ lý lẽ Hình sự năm 2017 về chế định phạm vi nhiệm vụ hình sự của pháp nhân thương mại;

Điểm d Khoản 1 Điều 84 Bộ điều khoản Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 12 điều khoản sửa đổi, bổ sung Bộ phương tiện Hình sự năm 2017 về chế định những tình tiết sút nhẹ trọng trách hình sự áp dụng so với pháp nhân thương mại;

Khoản 1 Điều 86 Bộ điều khoản Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Điều 13 lao lý sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ mức sử dụng Hình sự năm 2017 về chế định ra quyết định hình vạc trong trường hợp pháp nhân dịch vụ thương mại phạm những tội.

6. Gần như quy định so với người bên dưới 18 tuổi phạm tội - Chương XII 

Kết cấu của Chương XII Bộ giải pháp Hình sự năm 2015 bao gồm 05 mục, 18 Điều điều khoản (Điều 90 cho Điều 107) liên quan đến một chủ thể đặc biệt quan trọng của Bộ mức sử dụng Hình sự - đó là trẻ em chưa đủ 18 tuổi. Ngôn từ của Chương này được sửa đổi, bổ sung cập nhật 06 Điều, ráng thể:

Khoản 2 Điều 91 Bộ quy định Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 14 biện pháp sửa đổi, bổ sung Bộ vẻ ngoài Hình sự năm 2017 về chế định chế độ xử lý đối với người bên dưới 18 tuổi phạm tội;

Khoản 1 Điều 93 Bộ quy định Hình sự năm năm ngoái được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 15 phương pháp sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ giải pháp Hình sự năm 2017 về chế định khiển trách;

Điều 94 Bộ cách thức Hình sự năm năm ngoái được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Điều 16 phương pháp sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ lao lý Hình sự năm 2017 về chế định hòa giải tại cộng đồng;

Điều 95 Bộ chế độ Hình sự năm năm ngoái được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 17 luật pháp sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ quy định Hình sự năm 2017 về chế định giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Điều 100 Bộ chính sách Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Điều 18 chính sách sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ điều khoản Hình sự năm 2017 về chế định cải tạo không giam giữ;

Điều 107 Bộ hình thức Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Điều 19 luật pháp sửa đổi, bổ sung Bộ nguyên tắc Hình sự năm 2017 về chế định xóa án tích.

II. Những nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Phần các tội phạm của bộ luật Hình sự năm 2015

1. Các tội xâm phạm an toàn quốc gia – Chương XIII 

Chương XIII của cục luật Hình sự 2015 quy định bao gồm 15 Điều lý lẽ ( từ bỏ Điều 108 cho Điều 122). Trong đó, về cơ bản, được giữ nguyên như Bộ mức sử dụng Hình sự năm năm ngoái trừ Điều 112 về ngôn từ của tội bạo loàn được Điều 20 Luật sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ chính sách Hình sự năm 2017 với Khoản 1, 2, 3 Điều 113 được sửa đổi bổ sung bởi Điều 21 chế độ sửa đổi, bổ sung Bộ công cụ Hình sự năm 2017.

2. Những tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con fan – Chương XIV

Chương XIV của cục luật Hình sự năm năm ngoái quy định gôm 34 Điều cơ chế (từ Điều 123 đến Điều 156) , trong những số đó có 08 Điều chính sách được luật sửa đổi, bổ sung Bộ hình thức Hình sự năm 2017 bao gồm:

Điều 134 về Tội giết người sửa đổi, bổ sung bởi Điều 22 cách thức sửa đổi, bổ sung Bộ dụng cụ Hình sự năm 2017;

Khoản 1, 2, 3 Điều 141 về Tội hiếp dâm được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Điều 23 luật pháp sửa đổi, bổ sung Bộ chế độ Hình sự năm 2017;

Khoản 2, 3 Điều 142 về Tội hà hiếp dâm bạn dưới 16 tuổi được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Điều 24 lý lẽ sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ lý lẽ Hình sự năm 2017;

Khoản 2, 3 Điều 143 về Tội cưỡng hiếp được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Điều 25 công cụ sửa đổi, bổ sung Bộ nguyên tắc Hình sự năm 2017;

Khoản 2, 3 Điều 144 về Tội chống dâm bạn từ đủ 13 tuổi mang lại dưới 16 tuổi được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 26 khí cụ sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ pháp luật Hình sự năm 2017;

Khoản 1, 2, 3 Điều 150 về Tội mua bán người được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Điều 27 cách thức sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ nguyên lý Hình sự năm 2017;

Điều 151 về Tội giao thương người dưới 16 tuổi được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 28 cách thức sửa đổi, bổ sung Bộ biện pháp Hình sự năm 2017;

Khoản 2, 3, 4 Điều 153 về Tội chiếm phần đoạt người dưới 16 tuổi được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Điều 29 nguyên lý sửa đổi, bổ sung Bộ cách thức Hình sự năm 2017.

3. Các tội xâm phạm quyền tự do của nhỏ người, quyền từ bỏ do, dân công ty của công dân – Chương XV

Chương XV của bộ luật Hình sự năm 2015 bao hàm 11 Điều giải pháp (từ Điều 157 mang lại Điều 167), trong số ấy có 03 Điều qui định được sửa đổi té sung, cụ thể là:

Khoản 1, 2, 3 Điều 157 về Tội bắt, giữ lại hoặc giam fan trái điều khoản của Bộ pháp luật Hình sự năm năm ngoái được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Điều 30 mức sử dụng sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ cách thức Hình sự năm 2017;

Khoản 1 Điều 158 về Tội xâm phạm khu vực ở fan khác của bộ luật Hình sự năm năm ngoái được sửa đổi bổ sung bởi Điều 31 qui định sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ pháp luật Hình sự năm 2017;

Khoản 1, 2 Điều 162 về Tội buộc công chức, viên chức thôi bài toán hoặc sa thải người lao đụng trái quy định của Bộ công cụ Hình sự năm năm ngoái được sửa dổi bổ sung bởi Điều 32 luật sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ nguyên lý Hình sự năm 2017.

4. Những tội phạm xâm phạm tải – Chương XVI

Chương XVI của cục luật Hình sự năm 2015 bao gồm 13 Điều lý lẽ liên quan kiểm soát và điều chỉnh quan hệ cài đặt trong khí cụ hình sự, tự Điều 168 đến Điều 180. Vào đó, có 04 Điều phương pháp được sửa đổi, bổ sung cụ thể là:

Điều 169 về Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản được sửa đổi bổ sung cập nhật bởi Điều 33 nguyên lý sửa đổi, bổ sung Bộ pháp luật Hình sự năm 2017;

Khoản 1, 2, 3 Điều 173 về Tội trộm cắp gia tài được sửa đổi bổ sung bởi Điều 34 biện pháp sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ khí cụ Hình sự năm 2017;

Điều 175 về Tội lạm dụng tin tưởng chiếm đoạt tài sản được sửa đổi bổ sung cập nhật bởi Điều 35 nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Bộ biện pháp Hình sự năm 2017;

Điều 178 về Tội hủy diệt hoặc núm ý có tác dụng hư hỏng tài sản được sửa đổi bổ sung cập nhật bởi Điều 36 khí cụ sửa đổi, bổ sung Bộ cơ chế Hình sự năm 2017.

5. Các tội xâm phạm chính sách hôn nhân và gia đình – Chương XVII

Chương XVII của bộ luật Hình sự năm năm ngoái quy định bao hàm 07 Điều lý lẽ (Điều 181 mang lại Điều 187). Vào đó, bao gồm duy nhất Điều 186 về Tội lắc đầu hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Điều 37 luật sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ chính sách Hình sự năm 2017. 

6. Những tội xâm phạm trơ tráo tự làm chủ kinh tế - Chương XVIII

Chương XVIII của cục luật Hình sự năm năm ngoái quy định bao hàm 48 Điều giải pháp quy định về nội dung những tội phạm liên quan đến cá biệt tự cai quản kinh tế (từ Điều 188 đến Điều 234). 

Mục 1 Chương XVIII quy định những tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, ghê doanh, thương mại dịch vụ có 03 điều luật không xẩy ra chỉnh sửa đó là những Điều 196, Điều 197, Điều 198. Những Điều 188, Điều 189, Điều 190, Điều 191, Điều 192, Điều 193, Điều 194, Điều 195, Điều 199 được sửa đổi bổ sung bởi các điều trường đoản cú Điều 38 cho Điều 46 luật pháp sửa đổi, bổ sung Bộ nguyên tắc Hình sự năm 2017.

Mục 2 Chương XVIII quy định các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm bao hàm 17 Điều nguyên tắc (Điều 200 đến Điều 216). Phần đông các Điều pháp luật được giữ nguyên, chỉ có 03 Điều nguyên tắc được sửa đổi bổ sung cập nhật theo hình thức sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ phương pháp Hình sự năm 2017: Điều 200 về Tội trốn thuế (sửa đổi bổ sung cập nhật theo Điều 47), Điều 206 về Tội vi phạm luật quy định về chuyển động ngân hàng, hoạt động khác có tương quan đến chuyển động ngân sản phẩm (sửa đổi, bổ sung cập nhật theo Điều 48), Điều 213 về Tội gian lận trong sale bảo hiểm (sửa đổi, bổ sung cập nhật theo Điều 49).

Mục 3 Chương XVIII quy định về các tội phạm khác xâm phạm riêng lẻ tự quản lý kinh tế bao gồm 19 Điều qui định (từ Điều 217 đến Điều 234). Có 08 Điều lao lý được sửa đổi bổ sung cập nhật theo lý lẽ sửa đổi bổ sung cập nhật Bộ công cụ Hình sự năm 2017: 

Điều 217 về Tội vi phạm luật quy định về tuyên chiến đối đầu ( sửa đổi, bổ sung ở Điều 50);

 Điều 217a về Tội vi phạm luật quy định về kinh doanh theo cách tiến hành đa cấp cho (sửa đổi, bổ sung ở Điều 51); 

Điều 225 về Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền tương quan (sửa đổi, bổ sung cập nhật ở Điều 52); 

Điều 226 về Tội xâm phạm quyền download công nghiệp (sửa đổi, bổ sung cập nhật ở Điều 53); 

Điều 227 về Tội phạm luật quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên (sửa đổi, bổ sung cập nhật theo Điều 54); 

Điều 232 về Tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng cùng lâm sản (sửa đổi, bổ sung cập nhật theo Điều 55);

Điều 233 về Tội vi phạm quy định về quản lý rừng (sửa đổi, bổ sung cập nhật theo Điều 56);

Điều 234 về Tội phạm luật quy định về bảo vệ động vật dụng hoang dã (sửa đổi, bổ sung cập nhật theo Điều 57).

7. Các tội phạm về môi trường thiên nhiên – Chương XIX

Chương XIX Bộ điều khoản Hình sự năm năm ngoái quy định về sự việc hình sự trong nghành các tội phạm về môi trường, bao gồm 12 Điều biện pháp (từ Điều 235 đến Điều 246). Trong đó, tất cả 07 Điều dụng cụ được sửa đổi, bổ sung cập nhật từ Điều 58 mang đến Điều 64 công cụ sửa đổi, bổ sung Luật hình sự năm 2017: Điều 235, Điều 237; Điều 238; Điều 239; Điều 242; Điều 243; Điều 244.

8. Những tội phạm về ma túy – Chương XX

Chương XX của cục luật Hình sự năm 2015 bao gồm 13 Điều phép tắc (Điều 247 đến Điều 259), trong số ấy có 07 Điều phương tiện được sửa đổi, bổ sung cập nhật từ Điều 65 cho Điều 71 bởi hình thức sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ cách thức Hình sự năm 2017: Điều 248; Điều 249; Điều 250; Điều 251; Điều 252; Điều 253; Điều 259.

9. Những tội xâm phạm an toàn công cộng, trơ trẽn tự chỗ đông người – Chương XXI

Chương XXI của bộ luật Hình sự năm 2015 bao gồm 4 mục, 69 Điều luật. Vào đó, phần đông điều được bổ sung cập nhật sửa thay đổi như sau:

Mục 1 Chương XXI phương tiện về các tội xâm phạm bình an giao thông, các Điều mức sử dụng từ Điều 260 đến Điều 284 gần như được sửa đổi bổ sung theo pháp luật sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ cơ chế Hình sự năm 2017 (Điều 72 tới Điều 96).

Mục 2 Chương XXI phương tiện về các tội phạm vào lĩnh vực technology thông tin, mạng viễn thông từ các Điều giải pháp từ Điều giải pháp từ Điều 285 tới Điều 294 phần đa được giữ nguyên, trừ Điều 292 là được kho bãi bỏ.

Mục 3 Chương XXI dụng cụ về các tội không giống xâm phạm an ninh công cùng từ những Điều mức sử dụng từ Điều 295 đến Điều 317. Trong đó, có phần nhiều các Điều đề được sửa đổi, bổ sung (được sửa đổi bổ sung từ Điều 97 đến Điều 119) luật pháp sửa đổi, bổ sung Bộ mức sử dụng Hình sự năm 2017; trừ Điều 316 về Tội phá thai bất hợp pháp là được duy trì nguyên.

Mục 4 Chương XXI chế độ về những tội khác xâm phạm độc thân tự chỗ đông người từ Điều 318 mang lại Điêu 329. Trong đó, tất cả 05 Điều mức sử dụng được sửa đổi, bổ sung cập nhật theo vẻ ngoài sửa đổi, bổ sung Bộ vẻ ngoài Hình sự năm 2017 (từ Điều 120 cho Điều 124).

10. Những tội xâm phạm chơ vơ tự thống trị hành bao gồm – Chương XXII 

Chương XXII của cục luật Hình sự năm năm ngoái quy định bao hàm từ Điều 330 mang lại Điều 351. Trong các số ấy các Điều được sửa đổi, bổ sung cập nhật theo hiện tượng sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ giải pháp Hình sự năm 2017, gồm những: Điều 337; Điều 341 với Điều 344.

11. Các tội phạm về chức vụ- Chương XXIII

Chương XXIII của cục luật Hình sự năm 2015 quy định bao hàm 2 mục, 15 Điều cơ chế (từ Điều 352 đến Điều 366). Trong đó, mục 1 Chương XXIII phép tắc về những tội phạm tham nhũng không có sự sửa đổi, xẻ sung. Số đông Điều cơ chế được sửa đổi, bổ sung cập nhật ở mục 2 luật pháp về những tội phạm khác về chức vụ gồm những: Điều 360; Điều 363 và Điều 366.

12. Những tội xâm phạm hoạt động tư pháp – Chương XXIV

Chương XXIV của bộ luật Hình sự năm 2015 bao gồm 25 Điều lý lẽ (từ Điều 367 mang lại Điều 391). Trong đó, các Điều chế độ được sửa đổi, bổ sung cập nhật theo qui định sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ cách thức Hình sự năm 2017 gồm những: Điều 370; Điều 371; Điều 375; Điều 376; Điều 377; Điều 388; Điều 389; Điều 390 với Điều 391.

Xem thêm: Đá Phong Thủy Cho Người Mệnh Mộc, Đá Phong Thủy Theo Mệnh Mộc

13. Những tội xâm phạm nghĩa vụ, nhiệm vụ của quân nhân và nhiệm vụ của người phối ở trong với quân đội trong chiến đấu, ship hàng chiến đấu – Chương XXV

Chương XXV của cục luật Hình sự năm 2015 bao hàm 29 Điều dụng cụ (từ Điều 392 cho tới Điều 420). Vào đó, Điều hiện tượng được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi lao lý sửa đổi, luật hình sự năm ngoái sửa đổi bổ sung cập nhật 2017 chỉ độc nhất Điều 410 về Tội phạm luật quy định về bảo vệ.