Nệm kim đan giá bao nhiêu

Độ dày nệm 4 inches (Rộng x dài x dày) Giá Bán Lẻ (USD/Sản phẩm)
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 1 (SDH): Khối lượng riêng vật liệu foam 10.9 - 12.5 lb/ft³
Twin (38x75x4 inches) 2,547
Twin XL (38x80x4 inches) 2,631
Full (53x75x4 inches) 3,084
Queen (60x80 inches) 3,382
King (76x80x4 inches) 4,129
California king (72x84x4 inches) 4,068
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 2 (SH): Khối lượng riêng vật liệu foam 11.2 - 13.1 lb/ft³
Twin (38x75x4 inches) 2,801
Twin XL (38x80x4 inches) 2,894
Full (53x75x4 inches) 3,392
Queen (60x80x4 inches) 3,721
King (76x80x4 inches) 4,542
California king (72x84x4 inches) 4,475
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 3 (SSH): Khối lượng riêng vật liệu foam 11.9 - 13.7 lb/ft³
Twin (38x75x4 inches) 2,801
Twin XL (38x80x4 inches) 2,894
Full (53x75x4 inches) 3,392
Queen (60x80x4 inches) 3,721
King (76x80x4 inches) 4,542
California king (72x84x4 inches) 4,475
Độ dày nệm 6 inches (Rộng x dài x dày) Giá Bán Lẻ (USD/Sản phẩm)
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 1 (SDH): Khối lượng riêng vật liệu foam 10.9 - 12.5 lb/ft³
Twin (38x75x6 inches) 3,027
Twin XL (38x80x6 inches) 3,133
Full (53x75x6 inches) 3,767
Queen (60x80x6 inches) 4,171
King (76x80x6 inches) 5,194
California king (72x84x6 inches) 5,030
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 2 (SH): Khối lượng riêng vật liệu foam 11.2 - 13.1 lb/ft³
Twin (38x75x6 inches) 3,330
Twin XL (38x80x6 inches) 3,446
Full (53x75x6 inches) 4,144
Queen (60x80x6 inches) 4,588
King (76x80x6 inches) 5,713
California king (72x84x6 inches) 5,533
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 3 (SSH): Khối lượng riêng vật liệu foam 11.9 - 13.7 lb/ft³
Twin (38x75x6 inches) 3,330
Twin XL (38x80x6 inches) 3,446
Full (53x75x6 inches) 4,144
Queen (60x80x6 inches) 4,588
King (76x80x6 inches) 5,713
California king (72x84x6 inches) 5,533
Độ dày nệm 8 inches (Rộng x dài x dày) Giá Bán Lẻ (USD/Sản phẩm)
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 1 (SDH): Khối lượng riêng vật liệu foam 10.9 - 12.5 lb/ft³
Twin (38x75x8 inches) 3,615
Twin XL (38x80x8 inches) 3,752
Full (53x75x8 inches) 4,655
Queen (60x80x8 inches) 5,154
King (76x80x8 inches) 6,408
California king (72x84x8 inches) 6,367
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 2 (SH): Khối lượng riêng vật liệu foam 11.2 - 13.1 lb/ft³
Twin (38x75x8 inches) 3,977
Twin XL (38x80x8 inches) 4,128
Full (53x75x8 inches) 5,120
Queen (60x80x8 inches) 5,669
King (76x80x8 inches) 7,048
California king (72x84x8 inches) 7,004
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 3 (SSH): Khối lượng riêng vật liệu foam 11.9 - 13.7 lb/ft³
Twin (38x75x8 inches) 3,977
Twin XL (38x80x8 inches) 4,128
Full (53x75x8 inches) 5,120
Queen (60x80x8 inches) 5,669
King (76x80x8 inches) 7,048
California king (72x84x8 inches) 7,004

Bạn đang xem: Nệm kim đan giá bao nhiêuĐộ dày nệm 8 inches (Rộng x dài x dày) Giá Bán Lẻ (USD/Sản phẩm)
Full (53x75x8 inches) 11,618
Queen (60x80x8 inches) 14,025
King (76x80x8 inches) 17,239
California king (72x84x8 inches) 18,031
Độ dày nệm 10 inches (Rộng x dài x dày) Giá Bán Lẻ (USD/Sản phẩm)
Full (53x75x10 inches ) 13,801
Queen (60x80x10 inches ) 16,441
King (76x80x10 inches ) 20,962
California king (72x84x10 inches ) 21,928

*

*

Xem thêm: Nơi Bán Áo Sát Nách Nữ Cổ Tròn Sát Nách Nẹp Trước (Trắng) Kassun

GỐI NẰM teenypizza.com (Rộng x dài x dày) Gồm Gối + Áo gối ngoài Giá Bán Lẻ (USD/Sản phẩm) GỐI ÔM teenypizza.com (chiều dài) Gồm Gối + Áo gối ngoài Giá Bán Lẻ (USD/Sản phẩm)
Gối teenypizza.com Pillow IYASHI (19x11x2.7 inches) 186
Gối teenypizza.com Pillow PressureFree (18x12x4.3 inches) 233
Gối teenypizza.com Pillow PressureFree Plus (Plus S 24x15x3.9 inches) 399
Gối teenypizza.com Pillow PressureFree Plus (Plus SS 24x15x3.9 inches) 399
Gối teenypizza.com Pillow PressureFree Plus (Plus SSS 24x15x3.9 inches) 399
Gối teenypizza.com Pillow PressureFree Air (24 x 15 x 3.3 inches) 286
Gối teenypizza.com Pillow Glory Air (24 x 15 x 3.3-2.2-3.1 inches) 286
Gối ôm teenypizza.com SoftTouch Mini size (25.5 inches) 285
Gối ôm teenypizza.com SoftTouch Small size (29.5 inches) 498
Gối ôm teenypizza.com SoftTouch Medium size (41.3 inches) 606
Gối ôm teenypizza.com SoftTouch Large size (43.3 inches) 788
Gối ôm teenypizza.com SoftTouch Extra large size (51.1 inches) 1,587