- Quy tắc bàn tay trái (còn gọi là quy tắc Fleming) là quy tắc định hướng của lực do một từ trường tác động lên một đoạn mạch có dòng điện chạy qua và đặt trong từ trường" /> - Quy tắc bàn tay trái (còn gọi là quy tắc Fleming) là quy tắc định hướng của lực do một từ trường tác động lên một đoạn mạch có dòng điện chạy qua và đặt trong từ trường" />

Nguyên tắc bàn tay trái

1. Phép tắc bàn tay trái

*
luật lệ bàn tay trái" width="262">

- quy tắc bàn tay trái (còn hotline là nguyên tắc Fleming) là quy tắc triết lý của lực vì chưng một từ trường tác động lên một quãng mạch gồm dòng điện chạy qua cùng đặt trong từ trường.

Bạn đang xem: Nguyên tắc bàn tay trái

- phép tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái làm thế nào cho các đường sức từ hướng về phía lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều loại điện thì ngón tay loại choãi ra 90° chỉ chiều của lực năng lượng điện từ.

Quy tắc này dựa vào cơ sở lực từ tác động lên dây năng lượng điện theo biểu thức toán học:

F = I dl×B

Ở đây:

* F là lực từ

* I là cường độ mẫu điện

* dl là véc tơ bao gồm độ dài bởi độ lâu năm đoạn dây điện với hướng theo chiều cái điện

* B là véc tơ chạm màn hình từ trường.

- Phương của lực F là phương của tích véc tơ của dl với B, và vì chưng đó rất có thể xác định theo phép tắc bàn tay trái như trên.

2. Quy tắc cụ bàn tay phải


*
phép tắc bàn tay trái (ảnh 2)" width="436">

Quy tắc bàn tay phải: Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao để cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay loại choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong tim ống dây.

Ứng dụng

a. Khẳng định từ trường của loại điện trong dây dẫn trực tiếp dài

- Với loại điện chạy vào dây dẫn trực tiếp dài, con đường sức từ của nó là đều đường tròn tất cả tâm nằm tại dây dẫn điện với vuông góc với loại điện. Khi đó, áp dụng quy tắc bàn tay đề xuất để xác định chiều của mặt đường sức tự như sau:

+ chũm bàn tay phải thế nào cho ngón cái choãi ra nằm dọc từ dây dẫn I, lúc đó, ngón dòng chỉ theo chiều chiếc điện về điểm Q, các ngón tay sót lại khum theo chiều con đường sức từ trên tuyến đường tròn chổ chính giữa O (O nằm trong dây dẫn I).

+ bí quyết tính độ lớn cảm ứng từ:

B = 2. 10-7. I/r

Trong đó: B: Độ lớn cảm ứng từ trên điểm cần xác minh I: Cường độ loại điện của dây dẫn r: khoảng cách từ điểm cần khẳng định đến dây dẫn (m)

b. Khẳng định từ trường của dòng điện trong dây dẫn uốn thành vòng tròn

- Đường sức từ trải qua đường dẫn uốn nắn thành vòng tròn tất cả 2 loại: Đường sức từ trải qua tâm O của vòng tròn dây dẫn điện là đường thẳng dài vô hạn.

- phần lớn đường sức từ còn sót lại là đa số đường cong lấn sân vào từ phương diện nam và đi ra từ khía cạnh bắc của mẫu điện tròn đó.

- Công thức tính độ lớn chạm màn hình từ tại trọng tâm O của vòng dây: 

B = 2. 10-7. π. N. I/r

Trong đó: B: là độ lớn cảm ứng từ tại vấn đề cần tính N: Số vòng dây dẫn năng lượng điện I: Cường độ chiếc điện (A) r: nửa đường kính vòng dây (m)

c. Khẳng định từ ngôi trường của mẫu điện chạy trong ống dây hình trụ.

Xem thêm: Xem Hết Hồn Với Phim Việt Nam Bị Cấm Chiếu Rạp Mới Nhất, Phim Việt Nam Bị Cấm Chiếu Rạp Mới Nhất

- Dây dẫn điện quấn quanh ống dây hình trụ. Vào ống dây, các đường mức độ từ là phần lớn đường thẳng song song, khi đó chiều của con đường sức từ bỏ được khẳng định theo nguyên tắc bàn tay đề nghị như sau:

+ cụ bàn tay đề nghị rồi đặt làm thế nào cho chiều khum tư ngón tay hướng theo chiều cái điện quấn bên trên ống dây, lúc đó, ngón dòng choãi ra chỉ hướng của đường sức từ. Đường sức từ đi vào từ phương diện nam và đi ra mặt bắc của ống dây đó.

+ Công thức tính độ lớn cảm ứng từ trong tâm ống dây:

B = 4. 10-7. π. N. I/l

Trong đó: B: là độ lớn cảm ứng từ tại vấn đề cần tính N: Số vòng dây dẫn điện I: Cường độ dòng điện (A) r: nửa đường kính vòng dây (m) l: là chiều lâu năm ống dây hình tròn (m)

3. Phương pháp giải bài tập Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng áp dụng phép tắc bàn tay trái

a. Phương pháp 

- Lực từ F→ có đặc điểm:

+ Điểm đặt tại trung điểm đoạn chiếc điện

+ tất cả phương vuông góc với I→ và B→, bao gồm chiều tuân theo phép tắc bàn tay trái

+ Độ lớn: F = B.I.l.sin α (với α là góc tạo bới I→ cùng B→)

Trong đó: B là cảm ứng từ (đơn vị là Tesla – T); I là cường độ loại điện (A); l là chiều dài của sơi dây (m).

- quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái xòe rộng, làm sao để cho lòng bàn tay hứng các đường mức độ từ, chiều từ cổ tay đến những ngón tay giữa chỉ chiều dòng điện, khi đó ngón cái choãi ra 90° chỉ chiều của lực từ.

*
luật lệ bàn tay trái (ảnh 3)" width="294">

Lưu ý:

*
luật lệ bàn tay trái (ảnh 4)" width="609">

b. Ví dụ bài bác tập

Ví dụ 1: Hãy áp dụng quy tắc bàn tay trái để xác định chiều (của 1 trong những ba đại lượng F→, B→, I→ còn thiếu trong các hình vẽ sau đây:

*
quy tắc bàn tay trái (ảnh 5)" width="547">

Hướng dẫn:

Trước tiên ta phát biểu quy tắc bàn tay trái:

Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái xòe rộng, thế nào cho lòng bàn tay hứng các đường mức độ từ, chiều từ cổ tay đến những ngón tay thân chỉ chiều cái điện, khi ấy ngón chiếc choãi ra 90° chỉ chiều của lực từ.

*
quy tắc bàn tay trái (ảnh 6)" width="575">

Ví dụ 2: Một dây dẫn tất cả chiều lâu năm 10 m được để trong từ trường đều có B = 5.10-2 T. Cho mẫu điện có cường độ 10 A chạy qua dây dẫn.

a) xác minh lực từ công dụng lên dây dẫn lúc dây dẫn đặt vuông góc với B→

b) giả dụ lực từ tính năng có độ lớn bởi 2,5√3 N. Hãy xác minh góc giữa B→ và chiều loại điện ?

Hướng dẫn:

*
nguyên tắc bàn tay trái (ảnh 7)" width="561">

Ví dụ 3: Cho đoạn dây MN có trọng lượng m, mang mẫu điện I gồm chiều như hình, được đặt vào vào từ trường đều phải có vectơ B→ như hình vẽ. Biểu diễn các lực chức năng lên đoạn dây MN (bỏ qua cân nặng dây treo).

*
nguyên tắc bàn tay trái (ảnh 8)" width="185">

Hướng dẫn:

+ các lực tác dụng lên đoạn dây MN gồm: Trọng lực P→ để tại trọng tâm (chính giữa thanh), có khunh hướng xuống; trương lực dây T→ đặt vào điểm tiếp xúc của gai dây với thanh, chiều hướng lên; Lực từ F→ : vận dụng quy tắc bàn tay trái khẳng định được F→ có phương thẳng đứng, chiều hướng lên như hình.

+ các lực được biểu diễn như hình.

*
quy tắc bàn tay trái (ảnh 9)" width="180">

Ví dụ 4: Treo đoạn dây dẫn MN có chiều dài l = 25 cm, khối lượng của một đơn vị chiều nhiều năm là 0,04 kg/m bởi hai dây mảnh, nhẹ làm thế nào để cho dây dẫn ở ngang. Biết chạm màn hình từ gồm chiều như hình vẽ, gồm độ to B = 0,04 T. Mang lại g = 10 m/s2.