ÔNG XÃ CHUẨN SÓI CA

Chỉ là mỗi khi nghĩ mang đến Đan Nghi là hắn lại sở hữu chút nhức lòng, biết bạn dạng thân đang không có gì thời cơ để sở hữu được cô nữa.Giờ Trần Mỹ Tâm lại luôn miệng xin lỗi, ánh mắt hắn dừng lại trên fan Đan Nghi.Đan Nghi yên tâm, ghẻ lạnh nhìn đáp lại, vào ánh nhìn ấy ví dụ ko chút ít để trọng tâm cho tới hắn.Sắc khía cạnh Bạch Văn Bình sầm sì khó khăn coi.Trần Mỹ Tâm vẫn đang tiếp tục xin lỗi:- Thật sự xin lỗi, hay nhằm tôi thường anh một chiếc áo khác nhé!Bạch Văn Bình liếc nhìn, thế ra là 1 cô nàng yếu ớt, yểu điệu, không ngoài cười nói:- Không đề nghị đâu!Trần Mỹ Tâm chú ý Bạch Văn uống Bình, không rời khỏi một khoảng thất thần.Phải biết rằng, nhân phđộ ẩm Bạch Văn uống Bình đúng là chả như thế nào mà lại bề ngoài cũng tương đối ổn, mặt mũi tự tín tử tế, khi không thao tác xấu thì cũng có vài phần giống như một công tử ca phong độ.

Bạn đang xem: Ông xã chuẩn sói ca

eTp7xHP7FF6LL32i+UF4H9fUBJ+JrNJo1K4ZrlxRMq00Ctjf/U6i3AZACwidZiGzczbwfkFEFM3K8Q/EjPu6ZUyFAHW6SfH4Xh0ApW8DSqefLX8ahzbKJEWF5UtmOucxZynOKde8wT7dKXwMWk/zcQepARKIyZLPi46924VqtdShXL56BSPIarBDjr7+eWwlYX9TnVhV2GEo6wQZG2g+RLrJLIGYioN+nyBsrQ1zdwju55quhWgx/QuojrW3voSMDR4ORYGfWLuQZKH5bQhxNSnUM0Jj9az8Qb917447Qk4VgN13UkWzMZlK8RBA0FmbNJShi568o/zbyVH3hOig6uywnu/CDgGuzs8CCJzY9OgRl2IK3MM6gwTv6Lssz7rZG3dXNnGLir142mrnhKQPn3YtoTkxzjgRvqro1Ig/f9G49/FHjCZnmBzmfBVP60FpmEMANYrpbisyJkMfiEKeXTKLAmBBXEuNW7Vu1MaEQr3WN74IEXGyJVRgH4SVskfiIB9RqgAmEVP1nDaJOzvTFfW7Om+wMRcR1L5v5bnuvL1riEkHZlSmW12VQMYZpQunbzxUkmHqP1/vXdIAcKLrPSmEtK5fuzcavESiuc0XMyG62NY5fLsBppKtnEWy1+FQS72PkC9g3dfvKEgHidrEUMhM0uKVk8nS8kyTKFiKZROFtBc04k2Wo4KiTtTPQVSoXcrxOVKuxXjtUDV28vL8KQUL80BJY562mexjW85gbgB5ZvXj7FRfiheOOEpiRb4XueEqz72wKdChDLazCJA+nMwlF2Fwp4ucVBAbCnWvjIhYIFDfnSKaFeb48Un9ltBMh9gAk6QlGssocZDcfQiQRi7ebDM0v1R349f72yiHndel3SQIWqRqUPDTR0INM4SlISlAeP4q986GBELJkT+LjYrrMwhWYyKVQTAI9PpHwVyMma8RuzFevJc0r0ZmHhMK2wrksekIGIIbQB24zYlMfW3xyEB7IY8RcPZUUcKebQgIHPeDfwDFZlJh/El5K+W/A3cXV6OSQUr37KKyCPdCG6pwzo0cyLK2+1BhkAegtVY0kRaNfkNjJCyigOutj3E5IejItmfPq1vPTG85WYmr2g40UK4zltzbewVjpMV0QS361KyZH6PnXJG1giiIpVEamt06B7CmfnmlGG6Yf4RcSix+naUdWNkdf1MOOIHGJvgQJ2WM1QRLY6hAK7Kam7f6xfw1zH3V/L1VqGS3W8E4dmiJT82cbA5bYOWuMbhhH4K7o6Pz763kkB5MN8JKSM2WzQv4gqD3cQG7uz9IZp/3JPtfxcbEvPE5PNDEerddEsihiAbLNtf5nxel6mTpdqx8QhNWMjTHxbZer6NDRoJDsKMcvDayrhFOy+FiIgmr4JnxjSxll/+U9g==

Xem thêm: Một Lỗi Sai Hay Gặp - Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa Me Either Và Me Neither

Bpu9yznU1Ydcu+ZAseyrGdXUHjT5adJBXX2YtfLBBUlz9JnzHqyr3E8Mq20UaqcpsTAxsIBLGs3N1R1hz37CYkPC5Ic6nFqWWrbI4G8V2XNoajKX/jPQYwKPbJ7laHJqbObGJRZhDSbdMddNjdC+812Phrc5yFOxtSMp0WCuOgkuW3H82nGMPE+VkvbgyR1dRn9f0NcsxHwo1B47FaE3RJRAdoMTsCf8kcOtAIx+04ryJlL+XeE+HsIFAuf1uGgSWFwKiwRFX7u4ZKDpbUU6xamBkPJp820gp7d17gdCTU8Vgfp9EJEOfpoXBpgJiaBQKNy/2T9k4uzKi2E5AHWh8OPYDo0XhyBNFsmpiJCZ7vLyVc6Dxs13yA/v6PU/jvh0ayxS7yHTB2g8FevhRXNZFXXCIXIvRqLUuEk1z8kEvh9rdSL4+o4FTJ3Nn32wQM8we4wGvBENsLHTkdAea4GbEnGCjbPIXwIYicmwlcY2EXzRN4AHmKI1JRzI1801cPF4KZnKfaq8RBH0UrIIeSKU6Bc05t6weRK8XfLgN9sl8vN8ARMwoRn3bF2VQoUA8DwazJblMRjhJBeh8YVz8+PmPej6hk2JL62rhgOgmM0WFzi6y33wP7uiXgb3uvC4Miv9mL2qu0m63dhE4QlWiHgcUOJNWripYpy/f4LJ8lGEEpBMKAUo9N4DONuiYdLOoh982NS4tCqTxXRkKTh28tL8qdaM/qWtokbuAh/B2WfcLxorR/zspajChg2Ba5e6mOUJjlZiG33+al7zl2z7n+no0YcvoSGoHpNdg9jUjZCzxJYMo5l/ykLOtDi57xd+X2ZSzhn28WpiTsuoogHcfe5CRi/iazMoLI6T75T64mmdXCJR3G1cz3cMy2nIFRlb7lx6ejdh7KUyCsiGL2XC4e02kFFs+BlZOncWibJY+R6b415b3tsWiJ/HEVA44uYFivf32wu0+WRTD1ZSAEkZHchSIu44QB8PkMzF9/Yc34FL9Eu9ZPybf6m1PUmw9Un1eCS/SzA9XkwQVgu08Ke2APdMm3/xy27SyF0i/hh6UcXDcRd3kp4Xq1iifhpTx70N7OV/4BCGZymHKhobhSwlmGXOMEBg89YWltzbdCFwcY50eZy7TmWQ+VvnXa+1gqFwDYnbVZ/jgqbnMGUPb63WJ4L0wzZrXG1xjAMTNGis+c/PxTaqtGTNysWenwfQqcqz0uPvjVZGjeYqc2DWvjG68Kj0ODyN25aYjUADxL53sunQ7sO5Ylc17uSwjh5AeIHiABhomUD3KHW50rAM9uqzL9MUz/zWXi+MEiCxpyPN2yd4OLRzK0FObdsMnw2lSLO8OLB5QV4YhVcejOJFjbXAS2eJP3+bvnkfHh5ILR8lLhX8H1HtgmG4ThyV9KNYvUs+QdDeTvUWFNKyeQHt6QDXs2OcUhGTnS4FQVVO4IY9Cih48E4CPq5xn1ToQuj39MjieEz2+L1VNUj4eNdILZ1/G4QLuYuKHTfLSC0IPGUrgC8hWhJM+dHYdQdLGdiYdFD5dpPkwldIWjaotM+C7L1yRrqMowEvzbBzPOAA9NQf4QYhBKZwHO+PMq0W2aZBuN5QyVY0VxDNwczEETmUPvce3B+n5U2IeL+IJu7C6SOVs+txO50pzpZmnHMOCQtr+rDx+55t7snBTdl7t8lFms8j6iXuGZQvLiA+m4w7r3iA6u+ojkBf0AYC2RrndhUrGEu4L6jn1Hs1iVZBl/m4FFt4X0BJ70cpCeuWeRPVYXepH5dxMZrXuk8RJPxkL2k5TPD2tXq+FnvaDVCm9ElVhjGJhGz/qoiyUYl2UPxVqrm2OBDi7c6SXnVGhbaMsnjL98QyvuP3N0SWjMaMqoXEGQjiyKqtp5WkitDfMkT/hqYTkpmwVMY4kjzQLITlOc5+PEkkdmIacxvzQXm89ekcCdl5REWdu0Cz0kZ9qGWeacE6zGH9WhM8vA++XeKCNOQn7j8/yea9lrIueoSh6N3aNrs6GvE8haAuEeGuFBLEGhuBp3N7soUNNMN7NAqJCMtu2odfJ0veu9LZ9ct3hRtCDcf/kQTcd5RGElvpiREjLcMbz6G/dTM2tn7FRLBrOIpv89Y7dZooBLI=
B7mzSi7d1bLw2TPp00FgH9jUHBbwrYIjyCaCf/nBNOQ2O5nFvHnlwo7b6e1EYIU+cX5FthOQ1IOOXVX6Fb8tBoCPAGW6SemxHbBifyZbl350IizHX/OROg/MUDJxc7OkHiLPKXTn3uaeLZ/68+zwsP73jbhxjJJ/c6yyMdAnIAZ3X7AtD5JTOusBj/CvnZ+ONK3az4WNBTo2gxSKjvF9RKPrI1GYtSgfRm54Tt98fwS8ZUl2B/LiXYEFAeb1omgSSFBcHnxqX7sfFPvxzA05lfXVdANm9W0pphX8rFPjnRUL33m1nMB6Klielc0Jp4RC/5vLdF6jrKYXUphjHi0AIqKBehhNlfIMQs+slF0CAeMRmWQDkmCLK81cfLmqVXnZ1PGKMH7NV2WvgHSiRVTyfK+AZjkkzjgdvqu59SryNoW+9/FpjCfnTNqvKjBlqcN92UMP9PXxOCsbjBHMH1XWWXop2CgN/YJMJZvcSAf7cb+WK5IdViauKU6MgeYXYCU7JlgnGkD8WDFF0eJcOyJabdi7Om+yn8aZT3HgODjzfWinSZHi6c9GR5APiI6rZAS5b5AkyFptKbwyFXfYk3nxdX0y5syepjZZE5jNJxDO3GekkNwuPKXoF7GtnX2i1+H7lr0MyzCok9wM/KvClTkIkR250iNPfNTS70wxvFRn8x/X9eqo+R/MfBQTYd2HDdwyinVhtCqtkDYshle5pqbgqdeE8aWWokb8Q2tqGnPQbAaakvzspR8CyAlAvNdpF/LqVP2sVXG2YF7qwi/lmfq8nA38+/Tr+m7V2MJ9xN7hiMdZ4YU4MryGG1d37wTqJ19S3hn28SRpjxheogHR+5NVxrQLwacp8gl8sZsATmqBU1JixuXGHHHNPC0KjE1nzES6LnPiIs/8ucJl7M0VIDhoSgJ+pgkEK3VIme9J6na3a8WMmUlly0l6u9w0r2R9qb67dsxSIWRSP0pSA8BhJtJSLO44Qh0Pl/9oevscMOe0NZPNtnWWvn/5p54/KfJYyCu5CiJ0SaOEFAlXPQplSbnBwVY+xW7Q1fd3K798nkMEdxgqwZVF8BSHVfZTgNMJRzhxrjuGeSmHrGpAnvAjmPebcIw5kXbSGQ9yN5Cx/lPxbH98BshdH5nCZVy7jkWVKoObhxzzw6umfPB2eq3WPCQqwyxxXG1TjAMdf9p3N8/CxSXz4GRNGGbQiKmj6QUOzwA3i/jWGrwMhm7WpKV5lna6c4tIGk1O3Q4TwbQ0/FsF9sMREiskZn9nhf2PMAOcAEkz21mw1f21x79GWTnj6pMUynSNRNHEWhccBCOKX1Q17UE6feUP9zgOXtlqR+bRt2MG0Sq15JpHaAdEbmuBCMFIsKMs/X0e/dFDx49EJEDOPUAwgmSaVa34KXuJ/B0ia0NK4d7XauIwqrLVSqPN+0Axll/dnmvQwd5HIVPxQmt7rbmKd+PEViwmxfK+WJPmrwuCSf6Dhk0btjSTpR3uDNZK73RKATiWhLbkmezITKC6m1r/M15Dh4/Q00wCsMRv94nri1ByVXj8oWBTISaD632MCfcIxtqpgerBGwuLeg==