Phật A Di Đà Có Thật Không

Đức Phật A Di Đà là ai? Phật A Di Đà tất cả thật tốt không? nguồn gốc Phật A Di Đà như nào? Phật A Di Đà liệu có phải là Phật tổ không?

Câu trả lời gồm ngay trong bài viết này.

Bạn đang xem: Phật a di đà có thật không

Phật A Di Đà là ai?

Đức Phật A Di Đàlà một vị vua trong truyền thuyết theo kinh điển Phật giáo Đại Thừa, người đã từ bỏ vương quốc của mình để trở thành một tu sĩ Phật giáo và mang tên là Dharmakara, có nghĩa là “Kho Chứa Pháp”. Nhiều Phật tử thuộc trường phái Tịnh Độ thường xuyên niệm “Nam mô A Di Đà Phật” để nương tựa thân mình vào Phật A Di Đà để Ngài dẫn họ về cõi Tây Phương Cực Lạc sau khi chết.Theo các kinh sách, Phật A Di Đà sở hữu công đức vô hạn gây ra từ những việc tốt ko biết bao nhiêu kiếp trước. “A Di Đà” bao gồm thể dịch là “Ánh sáng Vô Hạn” vì đó Phật A Di Đà thường được gọi là “Đức Phật Ánh Sáng”.

*
*
Hình ảnh Đức Phật A Di Đà

Được truyền cảm hứng bởi những lời dạy của Đức Phật Lokesvaraja, Đức Phật A Di Đà đã lập ra 48 lời thề nguyện tuyệt vời để cứu độ chúng sinh. Lời thề thứ 18, là nền tảng của Tịnh Độ: “Nếu sau thời điểm đạt được Phật quả, tất cả chúng sinh mơ ước thành thực cùng đức tin để được tái sinh vào đất của tôi, niệm tên tôi 10 lần nhưng mà không được có mặt ở đó, thì tôi không thể đạt được giác ngộ hoàn hảo.” Kể từ đó, Phật A Di Đà sau 5 năm tu luyện, cuối thuộc đã đạt được giác ngộ tối cao. Điều này còn có nghĩa là lời tuyên thệ từ bi cùng vĩ đại của Ngài giờ đây đã trở thành hiện thực, cõi Tây Phương Cực Lạc (Pure Land – Sukhavati) đã được thiết lập, đau khổ của chúng sinh sẽ được giải thoát nếu họ gồm đức tin để gọi tên Ngài.

Nguồn gốc, sự tích Phật A Di Đà

Theo kinh Bi Hoa, thuở xa xưa vào một đại kiếp gọi là Thiện Trì, cõi nước Tản đề Lam, gồm một vị Chuyển luân Thánh Vương là Vô tránh Niệm, thống trị bốn châu thiên hạ: Một là Đông Thắng Thần Châu, hai là phái nam Thiện Bộ Châu, cha là Tây Ngưu hoá Châu, bốn là Bắc câu lô Châu.

Vua Vô kị Niệm gồm 32 tướng tốt như Phật, sử dụng pháp hiền thiện minh triết giáo hoá thống trị quốc dân. Người hành Thập thiện được khen thưởng quí trọng, người hành Thập ác bị trừng phạt bằng tiếng sét như sấm trời, loại người ấy ra khỏi cộng đồng sự sống.

Đến khi nhiều người sống thập ác, Vua Vô tránh Niệm cùng triều thần quyến thuộc không xuất hiện nữa, bởi vì ngài không nỡ diệt hết bọn xấu, để cho quy luật nhân quả đủ cơ duyên vận hành dạy cho việc đó kinh nghiệm.Theo luận Câu Xá, quyển 12, thời Vua Vô kiêng Niệm xuất hiện tuổi thọ nhân loại cao đến tám vạn tuổi, môi trường sinh thái tinh khiết, đất đai mầu mỡ, cây cỏ xinh tươi, vật chất sung mãn.

Trong triều đình của Vua Vô kiêng Niệm gồm quan đại thần Bảo Hải, loại Phạm Chí rất thông thạo Thiên văn học, mến mộ Phật giáo (Bảo Hải là tiền thân Phật đam mê Ca) ông gồm người nam nhi tướng hảo thông tuệ, lúc mới đản sinh được những nhà tôn quí kính tặng nhiều châu báu yêu cầu đặt tên là Bảo Tạng.

Bảo Tạng nhận thấy thân trung ương thế giới vô thường khổ, cần xin với thân phụ mẹ xuất gia tu Phật. Tu tập tinh chuyên vài ngày sau tu sĩ Bảo Tạng chứng quả vô thượng chánh đẳng giác thành Phật hiệu Bảo Tạng Như Lai. Danh thơm tiếng tốt của Phật Bảo Tạng đến tai Vua Vô tránh Niệm, Vua cũng thỉnh Phật cùng chư tăng vào vương cung thờ dường trong cha tháng hạ chu đáo.

Lúc bấy giờ quan đại thần Bảo Hải, sau khi nghe pháp chứng thánh quả Tu đà trả trở thành cư sĩ Bồ Tát, nhân một buổi thiết triều bàn luận quốc sự xong, tâu với vua Vô kị Niệm: “Bệ hạ bái dường cầu quả phúc nhân thiên mỹ mãn cũng chỉ ở trong tướng vô thường biến đổi như gió thoảng mây tan.

Do túc nghiệp tu phúc huệ hữu lậu đời trước ni được quả vị tôn quí không một ai sánh kịp, thuận tiện giúp đời khôn sáng, cơm no, áo ấm; nhưng chiều sâu tư tưởng bệ hạ với thần dân vẫn bất an vày sanh lão bịnh tử khổ. Bỏ ra bằng phát trọng điểm bồ đề, hành Bồ tát đạo Kiến tạo nước Phật thì hạnh phúc mang lại toàn dân biết mấy”.

Vua Vô né Niệm nghe qua đẹp ý, thu xếp việc triều chính, đến vườn Diêm phù đàn thờ dường Phật tăng thính pháp. Đến nơi thấy Bảo Tạng Như Lai nhập định phóng quang sáng suốt, soi rõ mười phương thế giới Tịnh Độ của chư Phật cho chúng hội chiêm bái.

Đồng thời, Vua Vô kị Niệm cũng nhập chúng, xét thấy dân chúng của bản thân sắc thân không ngời sáng như dân Phật, trí tuệ cũng yếu hơn, quốc độ đền đài cung điện thô thiển bằng cây đá chạm trổ. Trong những khi đó cung điện xứ Phật làm cho bằng bảy báu lưu ly, xa cừ, xích châu, mã não, san hô, hổ phách…Đặc biệt không tồn tại cõi Phật nào tất cả dân nghèo khó, bệnh viện, nghĩa địa.

Chiều đến quan lại đại thần Bảo Hải từ tạ Vua về dinh thự riêng, Vua Vô tránh Niệm hồi cung suốt đêm ko ngủ hồi tưởng tư duy, lưu ý đến rút tinh tuý những nước Phật làm thành đại nguyện xây dựng nước Phật đến mình. Sáng sủa sớm Vua đến lễ bái Phật Bảo Tạng xin chứng minh đại nguyện Bồ đề, cho dù trăm nghìn kiếp khổ khó thực hiện quyết không thối chí. Ngài phân phát 48 lời đại nguyện.

Ðức Phật A Di Ðà, kiếp trước là con của Đức Ðại Thông Trí Thắng Như Lai. Ngài nhờ công đức thường giảng ghê Pháp Hoa cho việc đó sinh nghe cần thành Phật hiệu là A Di Ðà, ở cõi Tây phương Cực lạc.Muốn cho cái đó sanh cõi này vượt khỏi kiếp lầm than của những chiếc khổ của sinh, lão, bệnh, tử đề xuất Đức Phật thích hợp Ca nói rõ nhân địa hạnh nguyện của Phật A Di Ðà. Đồng thời, khai thị pháp môn Tịnh độ tu hành rất dễ dàng. Từ thượng lưu trí thức đến hạng dân thường, nếu ai chăm tu, cũng đều được vãng sinh cả.

Ý nghĩa thương hiệu Phật A Di Đà

Phật A Di Đà là đức Phật có tác dụng giáo chủ cõi Tây phương Cực Lạc.

Tên Ngài bao gồm 3 nghĩa:

– Vô lượng quang bao gồm nghĩa là hào quang đãng trí tuệ của Ngài chiếu khắp các thế-giới.

– Vô lượng thọ bao gồm nghĩa là thọ mạng của Ngài sống lâu ko lường kể.

– Vô lượng công đức bao gồm nghĩa Đức Phật A Di Đà có tác dụng những công đức không ai kể xiết.

Hình ảnh Phật A Di Đà

Phật A Di Đà trên đầu có những cụm tóc xoắn ốc, mắt chú ý xuống, miệng loáng nụ cười cảm thông cứu độ, mặc trên người áo cà sa color đỏ (tượng trưng cho màu mặt trời lặn phương Tây).

*

*

Tư Thế Tay Của Đức Phật A Di Đà

Phật A Di Đà có thể vào tư thế đứng, tay làm ấn giáo hóa – tức là tay mặt đưa ngang vai, chỉ lên, tay trái đưa ngang bụng, chỉ xuống, nhì lòng bàn tay hướng về phía trước; trong mỗi tay, ngón trỏ và ngón loại chạm nhau làm cho thành vòng tròn.

Phật A Di Đà cũng gồm thể ngồi kiết già bên trên tòa sen, tay bắt ấn thiền (tay để ngang bụng, lưng bàn tay phải nằm chồng lên lòng bàn tay trái, nhị ngón dòng chạm nhau). Bên trên tay Phật gồm thể giữ một dòng bát, là dấu hiệu mang lại giáo chủ.Nhân vật đi kèm Phật A Di Đà thường được minh họa thuộc hai vị Bồ Tát là cửa hàng Thế Âm (bên trái, cầm cành dương với bình nước cam lộ) với Đại Thế Chí (bên phải, cầm bông sen xanh).

Thường năm đến ngày 17 tháng 11, những phật tử làm cho lễ vía của Ngài. Người ta thường niệm danh hiệu Ngài khi gần lâm bình thường để được về cảnh giới Cực Lạc.

Phật A Di Đà tất cả phải là Phật tổ không?

Quý vị không nên có sự nhầm lẫn giữa Phật A Di Đà với Phật Tổ. Phật A Di Đà chính là Phật A Di Đà, là vị Phật được tôn thờ nhiều nhất vào Phật Giáo Đại Thừa. Tên của ngài tất cả nghĩa là thọ mệnh vô lượng và ánh nắng vô lượng (Vô Lượng Thọ – Vô Lượng Quang).

*
*
Phật Tổ (Phật ưng ý Ca Mâu Ni) cùng Phật A Di Đà

Còn Phật Tổ tuyệt còn gọi là Phật mê thích Ca Mâu Ni, ngài là thầy của hết thảy vạn vật bên trên thế gian, là người sáng sủa lập ra đạo Phật. Họ thường nghe nói về “ông tổ, bà tổ” là để chỉ điều này. Người mở đầu mang đến một phong trào, một thể chế, một đạo giáo,… thì được tôn làm Tổ.

Điểm phân biệt cụ thể nhất ở nhị vị Phật này là Phật A Di Đà mặc áo cà sa màu sắc đỏ, trước ngực tất cả chữ Vạn. Còn Phật tổ Như Lai thì khoác áo cà sa màu vàng với trước ngực không tồn tại chữ vạn.

Phật A Di Đà có thật không?

“Đức ham mê Ca không bao giờ nói dối, chư Tổ Sư ko bao giờ nói dối” . Nếu Đức Phật A Di Đà không có thật giỏi thế giới Tây Phương Cực Lạc không tồn tại thật thì Phật Tổ Như Lai đã chẳng tuyên thuyết về gớm Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang có tác dụng gì.

Hơn nữa, nói dối là một vào năm giới cấm của đạo Phật. Bọn họ – những người bé của Phật đều ko thể không biết điều này. Tin vào Phật Pháp sẽ thấy được sự tồn tại của Đức Phật A Di Đà, còn đã hoài nghi thì tất cả nói gì cũng vô ích.

Ánh sáng trí huệ chỉ dành cho những người giác ngộ, biết nơi đâu là điều mình cần hướng đến. Người tu hành đắc đạo, tin tưởng vào sự màu sắc nhiệm của Đạo, sẽ được vãng sinh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, nơi chỉ tất cả lạc thú và không thể tồn tại thống khổ như chốn trần gian.

Xem thêm: Trường Trung Tiểu Học Phí Trường Trung Tiểu Học Bắc Mỹ (Sna)

Bước vào nhỏ đường học đạo, tu đạo là một bé đường rất dài. Bản chất thì rất ngắn đó là tu để giải bay khỏi thống khổ, nhưng sự học đạo thì bao gồm khi mất cả một đời. Vì chưng vậy, họ cần phải nắm rõ những kiến thức chuẩn xác về xuất thân, lịch sử cũng như mọi điều liên quan đến từng vị Phật. Gồm như vậy, mới thể hiện đầy đủ nhất lòng thành kính của chúng ta.