Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn toán

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 5

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 5II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 5

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5: Tuần 5 được teenypizza.com biên soạn gửi tới các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 5, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải các bài Toán đã được học trong tuần. Mời các thầy cô tham khảo!

Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán - Tuần 6

Để tải phiếu bài tập, mời kích vào đường link sau: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 5

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 5


Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: Đơn vị đo nào dưới đây không phải đơn vị đo độ dài?

A. hm

B. dam

C. kg

D. km

Câu 2: Đơn vị đo nào dưới đây không phải đơn vị đo khối lượng?

A. dag

B. dm

C. hg

D. g

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 4dam2 17m2 = …m2 là:2222222

A. 41700

B. 4170

C. 4017

D. 417

Câu 4: Số đo “Ba trăm hai mươi sáu mi-li-mét vuông” được viết là:

A. 326mm2

B. 326cm2

C. 326dm2

D. 326km2

Câu 5: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 14hm2 = …dam2 là:

A. 1400

B. 140

C. 1400000

D. 14000

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

63km = …m

5m 7dm = …cm

4225m = …km …m

24hm = …dam

Bài 2: Điền dấu >,

1 tấn 16kg … 1160kg

3 tạ 5 yến … 35 yến

5hg … 436g

1 tấn 34 yến … 1340kg


Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

4cm2 = …mm2

12m2 43dm2 = …dm2

1025hm2 = …km2 …hm2

302dam2 = …hm2 …dam2

Bài 4: Người ta thu hoạch ở ba mảnh vườn được 3 tấn cam. Mảnh vườn thứ nhất thu hoạch được 1200kg cam, mảnh vườn thứ hai thu hoạch được bằng

*
số cam của mảnh vườn thứ nhất. Hỏi mảnh vườn thứ ba thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam cam?

Bài 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng 200m, chiều rộng bằng

*
chiều dài.

Bạn đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn toán

a) Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó.

b) Trên mảnh đất, người ta dành

*
diện tích để xây nhà, phần còn lại để trồng cây. Tính diện tích trồng cây trên mảnh đất đó.

Xem thêm: Chụp Ảnh 3D Ở Quận 7, Tp - Vé Tham Quan Bảo Tàng Tranh 3D Artinus (Quận 7)

II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 5

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: C

Câu 2: B

Câu 3: D

Câu 4: A

Câu 5: A

Phần 2: Tự luận

Bài 1:

63km = 63000m

5m 7dm = 570cm

4225m = 4km 225m

24hm = 240dam

Bài 2:

1 tấn 16kg 436g

1 tấn 34 yến = 1340kg


Bài 3:

4cm2 = 400mm2

12m2 43dm2 = 1243dm2

1025hm2 = 10km2 25hm2

302dam2 = 3hm2 2dam2

Bài 4:

Đổi 3 tấn = 3000kg

Số cam thu hoạch được trên mảnh vườn thứ hai là:

1200 : 3 = 400 (kg)

Tổng số cam thu hoạch được trên mảnh vườn thứ nhất và thứ hai là:

1200 + 400 = 1600 (kg)

Số cam thu hoạch được trên mảnh vườn thứ ba là:

3000 – 1600 = 1400 (kg)

Đáp số: 1400kg.

Bài 5:

a) Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

200 : 2 = 100 (m)

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là:

100 : 5 x 3 = 60 (m)

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:

100 – 60 = 40 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

60 x 40 = 2400 (m2)

b) Diện tích xây nhà là:

2400 : 5 = 480 (m2)

Diện tích trồng cây là:

2400 – 480 = 1920 (m2)

Đáp số: a) 480m2

b) 1920m2

------

Trên đây, teenypizza.com đã giới thiệu tới các em Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5: Tuần 5. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 5 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán lớp 5.