Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 7

Phần một Khái quát lịch sử thế giới trung đạiBài 1 Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu ÂuBài 2 Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu ÂuBài 3 Cuộc đấu tranh của giai cấp tư bản chống phong kiến thời hậu kì trung đai ở Châu ÂuBài 4 Trung Quốc thời phong kiếnBài 5 Ấn Độ thời phong kiếnBài 6 Các quốc gia phong kiến Đông Nam ÁBài 7 Những nét chung về xã hội phong kiếnBài 4 Việt NamPhần hai Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIXChương I Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (Thế kỉ X)Bài 8 Nước ta buổi đầu độc lậpBài 9 Nước Đại Cổ Việt thời Đinh - Tiền LêI.

Bạn đang xem: Sách giáo khoa lịch sử lớp 7

Tình hình chính trị, quân sựII. Sự phát triển kinh tế và văn hóaChương II Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI-XII)Bài 10 Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nướcBài 11 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077)I. Giai đoạn thứ nhất (1975)II. Giai đoạn thứ hai (1076-1077)Bài 12 Đời sống kinh tế và văn hóaI. Đời sống kinh tếII. Sinh hoạt xã hội và văn hóaChương III Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ XIII - XIV)Bài 13 Nước Đại Việt ở thế kỉ XIIII. Nhà Trần thành lậpII. Nhà Trần xây dựng quân đội và phát triển kinh tếBài 14 Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)I. Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258)II. Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285)III. Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên (1287-1288)IV. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - NguyênBài 15 Sự phát triển văn hóa và kinh tế thời TrầnI. Sự phát triển kinh tếII. Sự phát triển văn hóaBài 16 Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIVI. Tình hình kinh tế - xã hộiII. Nhà Hồ và cải cách của Hồ Quý LyBài 17 Ôn tập chương II và chương IIIChương IV Đại Việt thời Lê Sơ (Thế kỉ XV - Đầu thế kỉ XVI)Bài 18 Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XVBài 19 Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1423)I. Thời kì ở miền Tây Thanh Hóa (1418 - 1423)II.

Xem thêm: Máy In Brother Hl-L2361Dn - Máy In Laser Trắng Đen Brother Hl

Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và tiến quân ra Bắc (1424 - 1426)III. Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng (cuối năm 1426 - cuối năm 1427)Bài 20 Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)I. Tình hình chính trị, quân sự, pháp luậtII. Tình hình kinh tế - xã hộiIII. Tình hình văn hóa, giáo dụcIV. Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tốcBài 21 Ôn tập chương IVChương V Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIIIBài 22 Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)I. Tình hình chính trị - xã hộiII. Các cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều và Trịnh - NguyễnBài 23 Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIIII. Kinh tếII. Văn hóaBài 24 Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIIIBài 25 Phong trào Tây SơnI. Khởi nghĩa nông dân Tây SơnII. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược XiêmIII. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ TrịnhIV. Tây Sơn đánh tan quân ThanhBài 26 Quang Trung xây dựng đất nướcChương VI Việt nam nửa đầu thế kỉ XIXBài 27 Chế độ phong kiến nhà NguyễnI. Tình hình chính trị - kinh tếII. Giáo dục, khoa học - kĩ thuậtBài 28 Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIXI. Văn học, nghệ thuậtII. Giáo dục, khoa học - kĩ thuậtBài 29 Ôn tập chương V và chương VIBài 30 Tổng kếtNhững sự kiến chính của Lích sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữ thế kỉ XIXBảng tra cứu thuật ngữ