Ta ngắt đi một chùm hoa thạch thảo

Ta ngắt đi một các hoa thạch thảo Em ghi nhớ cho: ngày thu đã bị tiêu diệt rồi ! ngày thu đã chết, em nhớ cho mùa thu đã chết, em lưu giữ cho mùa thu đã chết, đã chết rồi. Em nhớ mang lại ! Em lưu giữ cho, Đôi bọn họ sẽ không còn nhìn nhau nữa! bên trên cõi đời này, bên trên cõi đời này Từ nay mãi mãi không thấy nhau Từ ni mãi mãi không thấy nhau... Ta ngắt đi một nhiều hoa thạch thảo Em nhớ cho: mùa thu đã bị tiêu diệt rồi ! Ôi ngạt ngào hương thời hạn mùi thạch thảo Em nhớ cho rằng ta vẫn hóng em. Vẫn chờ em, vẫn đợi em Vẫn chờ.... Vẫn chờ... Hóng em !

Bạn đang xem: Ta ngắt đi một chùm hoa thạch thảo


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Top 5 Máy Ảnh Canon Du Lịch Tốt Nhất Giá Rẻ Đến Cao Cấp, Top 5 Máy Ảnh Du Lịch Siêu Hot Dành Cho Bạn!

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.