Tài Liệu Xã Hội Học Đại Cương

(NB)Giáo trình bài giảng xã hội học tập đại cương của Vũ Tiến Thành tất cả 9 chương lấy lại cho những người đọc sự hiểu biết cơ bạn dạng và khối hệ thống về những học thức xã hội học, các phương thức luận phân tích xã hội học với cuộc sống thường ngày xã hội.


*

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNGKHOA THIẾT KẾ VÀ SÁNG TẠO ĐA PHƯƠNG TIỆN*****GIÁO TRÌNH BÀI GIẢNG(Phương pháp huấn luyện theo tín chỉ)XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNGMã học tập phần: CDT1242PTIT(02 tín chỉ)Biên soạnVũ Tiến ThànhLƯU HÀNH NỘI BỘHà Nội, 12/2014 LỜI NÓI ĐẦUBài giảng “Xã hội học tập đại cương” dùng cho sinh viên tham khảo, vào chuyênngành media Đa phương tiện, thuộc lĩnh vực technology Đa phương tiện.

Bạn đang xem: Tài liệu xã hội học đại cương

Nội dungtài liệu đề cập, cung ứng những kiến thức cơ bản về những vấn đề của nghành tâm lí.Bài giảng này bao gồm 9 chương đem lại cho người đọc sự đọc biết cơ bạn dạng và hệ thốngvề những học thức xã hội học, các phương pháp luận nghiên cứu và phân tích xã hội học tập với cuộc sốngxã hội.ITTrên cửa hàng những kiến thức khoa học, môn học tập này nhằm góp thêm phần xây dựng quanđiểm nhân văn, biết quý trọng và giữ gìn những sản phẩm vật hóa học và tinh thần của vănminh nhân loại, biết áp dụng hữu ích vào viêc hoàn thiện nhân cách của mỗi cá nhân vàkiến thiết giang sơn theo mặt đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khiến cho dân giàu, nướcmạnh, xã hội dân chủ, công bình văn minh.PTTác mang xin thực bụng cám ơn các cán bộ Viện technology Thông tin cùng Truyềnthông CDIT, học tập viện technology Bưu chủ yếu Viễn thông PTIT sẽ trợ giúp để hoàn thànhtài liệu này.2 MỤC LỤCCHƯƠNG I – ĐỐI TƯỢNG & CHỨC NĂNG CỦA XÃ HỘI HỌC ......................... 91. Xã hội học là công nghệ ............................................................................................ 91.1.2 có mang xã hội học ...................................................................................... 91.1.4. Các kim chỉ nan xã hội học đa phần .................................................................. 101.1.5. Sự cách tân và phát triển của thôn hội học tập ở việt nam ....................................................... 131.2. Đối tượng phân tích của xóm hội học tập .................................................................. 141.2.1. Đặc điểm của trí thức xã hội học .................................................................. 141.2.2. Đối tượng phân tích của làng mạc hội học tập ........................................................... 171.2.3. Mối tương tác của xã hội học với những môn khoa học khác................................. 171.3. Tác dụng của làng hội học ................................................................................... 18IT1.3.1. Chức năng nhận thức:................................................................................... 181.3.2. Tác dụng thực tiễn. .................................................................................... 191.3.3 công dụng tư tưởng. ...................................................................................... 19CHƯƠNG II – SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI HỌC.................................19PT1. Tính thế tất của sự thành lập và hoạt động xã hội học...................................................................... 191.1. Biến đổi kinh tế buôn bản hội và nhu yếu thực tiễn .................................................... 191.2. Biến hóa về khía cạnh lí luận và phương pháp luận nghiên cứu ................................. 211.3. Thay đổi chính trị thôn hội và bốn tưởng ............................................................... 212. Buôn bản hội học Auguste Comte (1798 – 1857) ............................................................. 212.1. Sơ lược tiểu sử ................................................................................................ 212.2. Phương pháp luận làng mạc hội học tập Comte ............................................................... 222.3. ý niệm về tổ chức cơ cấu của làng hội học................................................................ 233. Làng mạc hội học tập Karl Marx (1818 – 1883) ..................................................................... 253.1. Sơ sài tiểu sử ................................................................................................ 253.2. Chủ nghĩa duy vật kế hoạch sử: giải thích và phương thức luận làng hội học tập ................. 253.3. Quan niệm về bản chất của thôn hội cùng con bạn .............................................. 263.4. Quy lao lý phát triển lịch sử xã hội ..................................................................... 274. Xã hội học Herbert Spencer (1820 – 1903) ............................................................ 273 4.1. Qua quýt tiểu sử ................................................................................................ 274.2. Các nguyên lý cơ bản của xã hội học tập Spencer ................................................. 284.3. Xóm hội học về loại hình xã hội với thiết chế xóm hội ............................................ 295. Buôn bản hội học tập Emile Durkheim (1858 – 1917)............................................................ 305.1. Sơ lược tiểu sử ................................................................................................ 305.2. Quan niệm của Durkheim về xã hội học tập .......................................................... 315.3. Phương pháp nghiên cứu giúp của thôn hội học tập Durkheim ......................................... 326. Làng hội học Max Weber (1864 – 1920) ................................................................... 336.1. Qua quýt tiểu sử ................................................................................................ 336.2. Bối cảnh lịch sử hào hùng xã hội và phương pháp luận................................................... 336.3. Quan lại điểm cách thức luận của xã hội học Weber ....................................... 34IT6.4. định hướng hành đụng xã hội ............................................................................. 346.5. định hướng về công ty nghĩa tư bản và phân tầng xóm hội .......................................... 35CHƯƠNG III - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM361. Xác định đề tài và mục tiêu nghiên cứu................................................................. 36PT2. Thi công giả thuyết và làm việc hóa có mang ...................................................... 383. Chế tạo bảng hỏi trong nghiên cứu và phân tích xã hội học tập .................................................... 394. Cách thức chọn mẫu mã trong nghiên cứu xã hội học tập ............................................. 405. Các cách thức cụ thể để thu thập thông tin........................................................ 416. Xử lý thông tin ...................................................................................................... 51CHƯƠNG IV – HÀNH ĐỘNG XÃ HỘI VÀ TƯƠNG TÁC XÃ HỘI ......................531. Khái niệm hành vi xã hội .................................................................................. 532. Cấu trúc của hành động xã hội ............................................................................... 553. Phân loại hành vi xã hội: ....................................................................................564. Shop xã hội ......................................................................................................574.1. Khái niệm liên hệ xã hội là quan lại hệ tác động lẫn nhau ảnh hưởng ............... 574.2. Can hệ xã hội và triết lý tương tác hình tượng .......................................... 584.3. định hướng trao đổi xã hội về shop xã hội ................................................... 584.4. định hướng kịch trong shop xã hội .............................................................. 594 4.5. Phương pháp dân tộc học về hệ trọng xã hội .................................................. 595. Quan hệ tình dục xã hội .........................................................................................................605.1 tư tưởng quan hệ buôn bản hội: ................................................................................... 605.2 công ty quan hệ thôn hội: ....................................................................................... 605.3. Các loại quan hệ giới tính xã hội: ...................................................................................... 61CHƯƠNG V - TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀ THIẾT CHẾ XÃ HỘI ................................611. đội xã hội .......................................................................................................... 611.1. Khái niệm: ...................................................................................................... 611.2. Những đặc trưng cơ bạn dạng của nhóm: ................................................................. 621.3. Phân một số loại nhóm: .............................................................................................. 632. Cộng đồng xã hội .................................................................................................. 64IT2.1. Khái niệm: ...................................................................................................... 642.2. Đặc trưng của cộng đồng xã hội: ..................................................................... 652.3. Phân loại xã hội xã hội: ............................................................................ 652.4. Phạm vi nghiên cứu cộng đồng xã hội của thôn hội học: ..................................... 66PT3. Tổ chức xã hội ....................................................................................................... 673.1. Khái niệm: ...................................................................................................... 673.2. Phân loại: ........................................................................................................ 673.3. Một trong những dạng của tổ chức triển khai xã hội: ...................................................................... 693.4. Thiết chế xã hội .................................................................................................. 713.4.1. Khái niệm: ................................................................................................... 713.4.2. Đặc điểm của thiết chế làng mạc hội: ...................................................................... 723.4.3. Tính năng của thiết chế thôn hội: .................................................................... 733.4.4. Các loại thiết chế xã hội cơ bản: ................................................................... 733.4.5. Một vài quan niệm về thiết chế thôn hội: .......................................................... 74CHƯƠNG VI– CƠ CẤU XÃ HỘI ..............................................................................741. Cơ cấu tổ chức xã hội ........................................................................................................ 741.1. Khái niệm cơ cấu xã hội: ................................................................................. 741.2.

Xem thêm: Galaxy S6 & Galaxy Note 5 May Not Get 'Always On Display'

Những phân hệ tổ chức cơ cấu xã hội cơ bản: ................................................................... 755