Tập viết tiếng trung cơ bản

Luyện viết tiếng trung miễn phí

Luyện viết bởi ngón tay viết lên màn hình hiển thị (điện thoại). Hoặc sử dụng chuột nhằm viết (máy tính).


Hướng dẫn– chúng ta nhập ký kết tự giờ trung ao ước luyện viết. Tiếp nối nhấn vào Bắt đầu.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
尺 (chǐ): cây thước