Lời Bài Hát Thành Phố Sau Lưng Lyrics

lúc vũ trụ lên đèn tp ngả nghiêng men rượu say mèm. Tuổi thơ đi hoang nghìn tối trốn ngủ. Phần cha tuổi đời hoang phế sau lưng. Ni góp phương diện góp lời làm lính mà thôi đối diện đây rồi.Từng đêm quê hương đạn cất cánh súng nổ, hỏa châu tách biệt những khuôn mặt tình nhân phố thị.Ngày nào kia tôi còn thèm ánh sáng kinh đô, thèm ly bia qua tiếng nhạc mơ hồ, thuộc ngàn nụ cười góc nhìn giai nhân.Nay trả lại cho tất cả những người thành phố sau sống lưng môi ngọt rượu nồng, giầy xô (sault) tôi đi hằn bên trên lá cỏ, Đồn xa tôi ngơi nghỉ trấn quân thù đêm ngày tỏ mặt.

Bạn đang xem: Lời bài hát thành phố sau lưng lyrics


Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Phim Bá Vương Học Đường 2 Thuyết Minh Full Hd, Bá Vương Học Đường 2

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.