Tiếng anh giao tiếp trong ngân hàng

37 câu giờ Anh tiếp xúc khi giao dịch tại ngân hàng – chủng loại câu giờ anh tiếp xúc giữa giao dịch viên và khách hàng để giao dịch thanh toán như rút tiền, nộp tiền, mở tài khoản hay đổi tiền khi bạn đi phượt ở nước ngoài.

Bạn đang xem: Tiếng anh giao tiếp trong ngân hàng


https://teenypizza.com/wp-content/uploads/2019/05/tieng-anh-giao-tiep-khi-giao-dich-tai-ngan-hang.mp4

Một số câu tiếp xúc giữa quý khách hàng và thanh toán giao dịch viên

Do you want to make a deposit or make a withdrawal?Quý khách mong muốn gửi tiền giỏi rút tiền?


*

I’d like to make a depositTôi muốn gửi tiền

Please fill in this form firstTrước tiên các bạn làm ơn điền vào phiếu này

How much bởi vì you want lớn deposit?Bạn mong muốn gửi bao nhiêu?

I want to deposit 5 million into my accountTôi ước ao gửi 5 triệu vào tài khoản

Please fill out the deposit slip firstXin hãy điền tương đối đầy đủ vào phiếu giữ hộ tiền

I need to lớn make a withdrawalTôi yêu cầu rút tiền

I want khổng lồ make a withdrawalTôi ý muốn rút tiền

How much vày you want to withdraw?Quý khách ước ao rút từng nào tiền?

I’d like to withdraw 10 million from my accountTôi hy vọng rút 10 triệu từ tài khoản của tôi

I’d lượt thích to withdraw $100, pleaseTôi ao ước rút 100 đô

May I see your ID, please?Vui lòng mang đến xem chứng minh nhân dân

What’s the postal service charge?Phí thương mại dịch vụ hết bao nhiêu?

Your deposit is exhaustedTiền gửi của khách hàng đã hết

I’d like to change some dollars into Vietnam currency, pleaseTôi ước ao đổi không nhiều tiền đô thanh lịch tiền Việt Nam

How much would you like to change?Quý khách ao ước đổi bao nhiêu?

Can I have a change, please?Tôi đổi tiền được không?

I’d like to transfer to lớn my accountTôi muốn chuyển khoản vào tài khoản

I’ve lost my bank cardTôi bị mất thẻ ngân hàng

I want lớn report a lost credit cardTôi ước ao báo là đã bị mất thẻ tín dụng

I’ve forgotten my mạng internet banking passwordTôi quên mật khẩu đăng nhập tài khoản ngân hàng điện tử của tôi

I’ve forgotten the sạc number for my cardTôi bị chẳng chú ý số pin thẻ của tôi

I’ll have a new one sent out to youTôi đang gửi một cái mới đến ông/bà

I’d like to open an accountTôi mong muốn mở tài khoản

I’d like to xuất hiện a fixed accountTôi mong mỏi mở tài khoản cố định

I want to mở cửa a current account. Could you give me some information?Tôi mong mỏi mở tài khoản vãng lai. Anh/chị mang đến tôi biết một vài thông tin nhé?

I need a checking account so that I can pay my billTôi phải mở thông tin tài khoản séc nhằm tôi rất có thể thanh toán hóa đơn

I’d like to close my accountTôi muốn đóng tài khoản

What interest rates bởi you pay on savings account?Lãi suất tài khoản tiết kiệm ngân sách và chi phí ở đây là bao nhiêu?

I want khổng lồ know my balanceTôi ý muốn biết số dư vào tài khoản

Could you tell me my balance?Xin anh/chị cho biết số dư thông tin tài khoản của tôi?

What’s the exchange rate?Lãi suất bao nhiêu?

Can you tell me if there is any minimum for the first deposit?Cô làm cho ơn cho biết có pháp luật mức tối thiểu đến lần gửi thứ nhất không?

Could I have a statement, please?Làm ơn mang đến tôi xin bảng sao kê nhé?

The interest rate changes from time to timeTỷ lệ lãi suất biến đổi theo từng thời kỳ

Please write your trương mục number on the back of the chequeÔng vui mắt ghi số tài khoản vào phương diện sau của tấm séc

Just sign your name in itÔng chỉ cần ký tên bản thân vào đó

Đoạn hội thoại tiếng anh chủng loại giữa

Do you want to make a deposit or make a withdrawal?Quý khách muốn gửi tiền tuyệt rút tiền?

I’d lượt thích to make a depositTôi ao ước gửi tiền

Please fill in this size firstTrước tiên chúng ta làm ơn điền vào phiếu này

How much vày you want to lớn deposit?Bạn hy vọng gửi bao nhiêu?

I want khổng lồ deposit 5 million into my accountTôi ý muốn gửi 5 triệu vào tài khoản

Please fill out the deposit slip firstXin hãy điền không thiếu thốn vào phiếu nhờ cất hộ tiền

I need to lớn make a withdrawalTôi đề nghị rút tiền

I want to lớn make a withdrawalTôi mong rút tiền

How much vì chưng you want lớn withdraw?Quý khách muốn rút từng nào tiền?

I’d lượt thích to withdraw 10 million from my accountTôi ao ước rút 10 triệu từ tài khoản của tôi

I’d lượt thích to withdraw $100, pleaseTôi muốn rút 100 đô

May I see your ID, please?Vui lòng mang đến xem chứng tỏ nhân dân

What’s the postal service charge?Phí thương mại dịch vụ hết bao nhiêu?

Your deposit is exhaustedTiền gửi của người tiêu dùng đã hết

I’d lượt thích to change some dollars into Vietnam currency, pleaseTôi ý muốn đổi không nhiều tiền đô thanh lịch tiền Việt Nam

How much would you lượt thích to change?Quý khách ao ước đổi bao nhiêu?

Can I have a change, please?Tôi thay đổi tiền được không?

I’d lượt thích to transfer lớn my accountTôi muốn chuyển khoản qua ngân hàng vào tài khoản

I’ve lost my bank cardTôi bị mất thẻ ngân hàng

I want khổng lồ report a lost credit cardTôi mong mỏi báo là đã bị mất thẻ tín dụng

I’ve forgotten my mạng internet banking passwordTôi quên mật khẩu tài khoản ngân hàng điện tử của tôi

I’ve forgotten the sạc number for my cardTôi bị bỏ quên số sạc pin thẻ của tôi

I’ll have a new one sent out to lớn youTôi đang gửi một chiếc mới đến ông/bà

I’d lượt thích to open an accountTôi mong mở tài khoản

I’d like to xuất hiện a fixed accountTôi ao ước mở thông tin tài khoản cố định

I want to mở cửa a current account. Could you give me some information?Tôi mong mỏi mở tài khoản vãng lai. Anh/chị mang lại tôi biết một vài tin tức nhé?

I need a checking account so that I can pay my billTôi cần mở thông tin tài khoản séc để tôi hoàn toàn có thể thanh toán hóa đơn

I’d like to close my accountTôi ao ước đóng tài khoản

What interest rates vày you pay on savings account?Lãi suất tài khoản tiết kiệm chi phí ở đây là bao nhiêu?

I want lớn know my balanceTôi ước ao biết số dư vào tài khoản

Could you tell me my balance?Xin anh/chị cho biết số dư tài khoản của tôi?

What’s the exchange rate?Lãi suất bao nhiêu?

Can you tell me if there is any minimum for the first deposit?Cô có tác dụng ơn cho thấy có cách thức mức tối thiểu mang lại lần gửi đầu tiên không?

Could I have a statement, please?Làm ơn đến tôi xin bảng sao kê nhé?

The interest rate changes from time khổng lồ timeTỷ lệ lãi suất đổi khác theo từng thời kỳ

Just sign your name in itÔng chỉ việc ký tên bản thân vào đó

Đoạn hội thoại giờ anh giữa thanh toán viên cùng khách hàng

C: Good morning! Can I help you?Xin chào, tôi hoàn toàn có thể giúp gì mang đến bà?

G: Yes, can I change some money?Vâng, tôi có thể đổi ít tiền tại chỗ này không?

C: Certainly, madam. What would you like?Chắc chắn, thưa bà. Bà muốn tiền gì?

G: What is the exchange rate on the Euro.Tỷ giá ân hận đoái theo tiền euro là bao nhiêu?

C: It’s two to lớn the euro at the moment.Vào lúc này là 2 so với tiền Euro.

G: Is that the same rate as the ngân hàng gives?Tỷ giá này có cùng tỷ giá bán với ngân hàng không?

C: Yes, it is extractly the same rate.Vâng, nó cùng một tỷ giá.

G: Don’t you charge a service fee?Cô không lấy phí dịch vụ hả?

C: No, we don’t. It is a courtesy service that we provide for our guests.Không, tôi ko tính. Đây là một trong những loại dịch vụ ưu đãi mà cửa hàng chúng tôi dành cho người sử dụng của bọn chúng tôi.

G: Oh, I see. Well, in that case. I’ll change 500 triệu euro this time.Ồ, vậy hả. Vậy thì tôi sẽ đổi 500 euro cho lần này.

C: Good. Can I have your passport, please?Tốt. Tôi có thể xem hộ chiếu của bà được ko ạ?

G: What bởi vì you want to lớn have my passport for?Cô phải hộ chiếu của tôi để gia công gì?

C: We need to lớn know your name, which country’s passport you are holding và your passport number for accounting và foreign control purposes.Chúng tôi cần thông tin như là tên, hộ chiếu của nước nào cùng số hộ chiếu của cô ý để dùng cho những mục đích đo lường và điều khiển việc dàn xếp ngoại tệ.

G: I see. Here you are.Tôi hiểu. Đây nè.

C: Thank you. 500 euro, so that will be 16 million VND. And what denominations would you like, madam?Cảm ơn. 500 euro, vậy là 16 triệu đồng Việt Nam. Và nhiều loại tiền nào bà ý muốn thưa bà?

G: I don’t know. What deniminations vì chưng you have?Tôi không biết. Loại tiền làm sao cô có.

C: Well, we gave 500,000 dong bills, 100,000 dong bills.À, chúng tôi có một số loại 500 nghìn và 100 nghìn.

G: Please give me twenty 500,000 dong bills và sixty 100,000 dong bills.Hãy đổi mang lại tôi 20 tờ 500 nghìn với 60 tờ 100 nghìn.

C: OK. Here you are. & makes 16 millions dong in all.Được. Đây là 16 triệu đ của bà.

G: Thank you.Cảm ơn cô

C: Thank you, goodbye.Cảm ơn bà. Trợ thời biệt

C: Good morning! Can I help you?Xin chào, tôi hoàn toàn có thể giúp gì đến bà?

G: Yes, can I change some money?Vâng, tôi rất có thể đổi ít tiền tại chỗ này không?

C: Certainly, madam. What would you like?Chắc chắn, thưa bà. Bà ý muốn tiền gì?

G: What is the exchange rate on the Euro.Tỷ giá hối hận đoái theo tiền triệu euro là bao nhiêu?

C: It’s two to the euro at the moment.Vào từ bây giờ là 2 so với tiền Euro.

G: Is that the same rate as the bank gives?Tỷ giá này có cùng tỷ giá bán với ngân hàng không?

C: Yes, it is extractly the same rate.Vâng, nó và một tỷ giá.

G: Don’t you charge a service fee?Cô miễn phí dịch vụ hả?

C: No, we don’t. It is a courtesy service that we provide for our guests.Không, tôi ko tính. Đây là một kênh dịch vụ ưu đãi mà chúng tôi dành cho khách hàng của bọn chúng tôi.

G: Oh, I see. Well, in that case. I’ll change 500 euro this time.Ồ, vậy hả. Vậy thì tôi đã đổi 500 triệu euro cho lần này.

C: Good. Can I have your passport, please?Tốt. Tôi rất có thể xem hộ chiếu của bà được không ạ?

G: What vày you want khổng lồ have my passport for?Cô đề nghị hộ chiếu của tôi để gia công gì?

C: We need to know your name, which country’s passport you are holding và your passport number for accounting và foreign control purposes.Chúng tôi cần tin tức như là tên, hộ chiếu của nước nào với số hộ chiếu của cô ấy để dùng cho những mục đích đo lường và thống kê và điều khiển và tinh chỉnh việc điều đình ngoại tệ.

G: I see. Here you are.Tôi hiểu. Đây nè.

C: Thank you. 500 euro, so that will be 16 million VND. & what denominations would you like, madam?Cảm ơn. 500 euro, vậy là 16 triệu đồng Việt Nam. Và các loại tiền làm sao bà ao ước thưa bà?

G: I don’t know. What deniminations vày you have?Tôi không biết. Loại tiền như thế nào cô có.

C: Well, we gave 500,000 dong bills, 100,000 dong bills.À, chúng tôi có các loại 500 nghìn cùng 100 nghìn.

G: Please give me twenty 500,000 dong bills và sixty 100,000 dong bills.Hãy đổi cho tôi trăng tròn tờ 500 nghìn với 60 tờ 100 nghìn.

Xem thêm: Địa Chỉ Trường Trung Cấp Cảnh Sát Nhân Dân 1, Sóc Sơn, Trường Cao Đẳng An Ninh Nhân Dân I

C: OK. Here you are. Và makes 16 millions dong in all.Được. Đây là 16 triệu đồng của bà.