TÌNH CA TUỔI TRẺ BEAT

Tình Ca Tuổi Trẻ4 3 2 1 bài tình ca thứ nhất ra đời bên trên biên giới phiên bản tình ca em hát mang lại anh bê n dòn g kênh xanh Trời mây trong xanh và mắt em xanh giờ hát ta làm cho v ui cuộc đời Có chúng tôi dựng xâ y cuộc đời còn điều gì vui rất đẹp hơn tuyến đường ra vùng trước triệu cẳng bàn chân bước bước đi lên dư ới cờ Đảng vẻ vang hờn căm trong tim giặc phá biên thuỳ hãy giữ lại yên greed color cho cuộc sống Có công ty chúng tôi cầm súng giữ cuộc đời La la l á là lá la là la l á la lá la Lúc nước nhà còn trở ngại là giới trẻ ta xung phong Tinh tinh tí nh tình tính tinh tình tinh tí nh tình tính tinh lúc Tổ quốc cần chúng ta là bạn trẻ ta sẵn sàng 4 3 2 1 bài xích tình ca thứ nhất ra đời trên biên giới phiên bản tình ca em hát đến anh bê n dòng kê nh xanh Trời mây xanh ngắt và đôi mắt em xanh tiếng hát ta làm v ui cuộc đời Có chúng tôi dựng xâ y cuộc đời còn điều gì khác vui đẹp hơn tuyến phố ra phía đằng trước triệu cẳng bàn chân bước bước đi lên dư ới cờ Đảng quang vinh hờn căm trong trái tim giặc phá biên cương hãy giữ yên màu xanh lá cây cho cuộc sống Có cửa hàng chúng tôi cầm súng giữ cuộc sống La la l á là lá la là la l á la lá la Lúc tổ quốc còn khó khăn là giới trẻ ta xung phong Tinh tinh tí nh tình tính tinh tình tinh tí nh tình tính tinh cơ hội Tổ quốc cần họ là tuổi teen ta sẵn sàng chuẩn bị La la l á là lá la là la l á la lá la Lúc quốc gia còn trở ngại là bạn trẻ ta xung phong Tinh tinh tí nh tình tính tinh tình tinh tí nh tình tính tinh thời gian Tổ quốc cần chúng ta là bạn trẻ ta chuẩn bị sẵn sàng La la l á là lá la là la l á la lá la Lúc đất nước còn khó khăn là giới trẻ ta xung phong Tinh tinh tí nh tình tính tinh tình tinh tí nh tình tính tinh dịp Tổ quốc cần bọn họ là bạn trẻ ta chuẩn bị
*
*
*
*
SONG NUMBERSFast play with tuy nhiên numbers..
*
*
*
MP3 KARAOKE
Nhạc Tổng HợpNhạc TrẻNhạc Trữ TìnhNhạc nước ngoài lời ViệtNhạc Hoa lời ViệtNhạc Anh MỹNhạc PhápNhạc Dân caNhạc Tân cổNhạc thiếu hụt NhiNhạc Tình CaNhạc Truyền Thống