*

*
Trần Thanh Hải Tùng
tin tức chung
English
Đề tài NC khoa học
bài báo, report khoa học
lí giải Sau đại học
Sách và giáo trình
những học phần và môn giảng dạy
phần thưởng khoa học, phạt minh, sáng sủa chế
Khen thưởng
tin tức khác
tài liệu tham khảo
Hiệu chỉnh
Số người truy cập: 89,392,624

*
trong NƯỚC:
<1>Tham luận: Các thử thách kỹ thuật đối với tương lai trở nên tân tiến ô tô năng lượng điện ở Việt Nam.

Bạn đang xem:

Tác giả: Bùi Thị Minh Tú, Bùi Văn Ga, è ThanhHải Tùng, Phạm Xuân Mai, Bùi Văn Hùng. Tuyển chọn tập công trình xây dựng Hội nghị công nghệ Cơ học Thủy khí vn lần trang bị 23. Trang: 648-667. Năm 2021. (Jun 25 2021 3:54PM)
<2>Tham luận: Tínhnăng động cơ nhiệt trên xe lắp máy hybrid LPG- điện được tôn tạo từ xe pháo Honda Lead. Tác giả: trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Võ Anh Vũ. Tuyển chọn tập công trình Hội nghị kỹ thuật Cơ học tập Thủy khí việt nam lần trang bị 22. Trang: 865-877. Năm 2020. (Jul 7 2020 11:18AM)
<3>Bài báo: Tính năng kỹ thuật với phát thải ô nhiễm động cơ phunbiogas-HHO trên phố nạp. Tác giả: Bùi Văn Ga, trần Thanh Hải Tùng, Lê Minh Tiến,Bùi Thị Minh Tú, Đặng Văn Nghĩa, Tôn Nguyễn Thành Sang. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: số 18, NO. 1, 2020. Trang: 43-48. Năm 2020.
*
(Jun 24 2020 11:17AM)
<4>Bài báo: Nghiên cứu vớt thực nghiệm ảnh hưởng của áp suất cuối kỳ nén cho phát thải khí xả của động cơ diesel máy chính tàu cá. Tác giả: ThS. Đức Tuấn Hồ*; PGS.TS. è cổ Thanh Hải Tùng. Tạp chí Tạp chí kỹ thuật và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 31. Năm 2020. (Mar 3 2020 4:48PM)
<5>Bài báo: TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM ĐỘNG CƠ phun BIOGAS-HHO TRÊN ĐƯỜNG NẠP. Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga*; TS. Lê Minh Tiến; PGS.TS. è cổ Thanh Hải Tùng. Tạp chí Tạp chí kỹ thuật và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 49. Năm 2020. (Mar 3 2020 4:48PM)
<6>Bài báo: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNHHƯỞNG CỦA ÁP SUẤT CUỐI KỲ NÉN ĐẾN CÔNG SUẤT VÀ SUẤT TIÊU HAO NHIÊN LIỆU CỦAĐỘNG CƠ DIESEL MÁY CHÍNH TÀU CÁ. Tác giả: Hồ Đức Tuấn, è Thanh Hải Tùng,Mai Đức Nghĩa. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số: 7-2019. Trang: 14-20. Năm 2019. (Sep 30 2019 2:10PM)
<7>Tham luận: Xe đính máy sinh thái. Tác giả: trằn Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Tấn. Tuyển tập công trình xây dựng Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí đất nước hình chữ s lần máy 21. Trang: 894-906. Năm 2019. (Jun 19 2019 3:40PM)
<8>Tham luận: Nghiên cứu giải pháp tăng xác suất CNG-diesel về tối đa cho độngcơ VIKYNO RV125 sử dụng nhiên liệu kép. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Đỗ Văn Dũng, HuỳnhPhước Sơn, Nguyễn Văn Long Giang, Nguyễn mạnh mẽ Cường . Tuyển tập công trình Hội nghị kỹ thuật Cơ học Thủy khí toàn quốc lần đồ vật 21. Trang: 907-918. Năm 2019. (Jun 19 2019 3:47PM)
<9>Bài báo: Ứng dụng ứng dụng LMS TEST.LAB review rung động, giờ đồng hồ ồn xe buýt THACO CITYB60. Tác giả: è Thanh Hải Tùng; nai lưng Thanh Thái. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: Vol 17.11.2019. Trang: 33-38. Năm 2019. (Dec 18 2019 10:10AM)
<10>Tham luận: Nghiêncứu thi công và chế tạo bệ thử động cơ cỡ nhỏ. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, TrầnThanh Út, Nguyễn Đình Phước cùng Lê Minh Tiến. Tuyển tập công trình xây dựng Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X. Trang: 613-620. Năm 2018. (Jun 29 2018 3:11PM)
<11>Tham luận: ẢNH HƯỞNG CỦA NHIÊN LIỆU VÀ CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH ĐẾN PHÁT THẢI BỒ HÓNG TRONGKHÍ THẢI ĐỘNG CƠ DUAL FUEL BIOGAS-DIESEL. Tác giả: Bùi Văn Ga, trằn Thanh Hải Tùng, Võ Anh Vũ, Bùi Thị Minh Tú. Tuyển chọn tập công trình xây dựng Hội nghị kỹ thuật Cơ học tập Thủy khí cả nước năm 2017. Trang: 229-237. Năm 2018. (Jun 29 2018 2:56PM)
<12>Tham luận: Nghiên cứu vớt ảnhhưởng tỷ lệ cung cấp LPG thay thế đếncác công dụng của hộp động cơ diesel sử dụng nhiên liệu kép (LPG– Diesel). Tác giả: Nguyễn Văn Long Giang, Đỗ VănDũng, Huỳnh Phước Sơn, trần Thanh Hải Tùng. Tuyển tập công trình Hội nghị công nghệ Cơ học Thủy khí đất nước hình chữ s năm 2017. Trang: 253-263. Năm 2018. (Jul 11 2018 9:49AM)
<13>Tham luận: Experimental Research on Fuel Control Systemof Internal Combustion Engine Using Dual Fuel LPG Diesel. Tác giả: NguyenVan Long Giang, bởi vì Van Dzung, Huynh Phuoc Son, Tran Thanh nhì Tung. Proceedings of the International Conference on System Science and Engineering 2017 (ICSSE 2017). Trang: 385-390. Năm 2017. (Jul 11 2018 10:01AM)
<14>Tham luận: Nghiên cứu vớt thực nghiệm hệ thống điều khiển nhiênliệu đến động cơ thực hiện nhiên liệu kép LPG - Diesel. Tác giả: Nguyễn Văn Long Giang, Đỗ VănDũng, Huỳnh Phước Sơn, nai lưng Thanh Hải Tùng. Tuyển tập dự án công trình Hội nghị kỹ thuật Cơ học tập Thủy khí việt nam lần sản phẩm 19. Trang: 164-173. Năm 2017. (Aug 3 2017 9:12AM)
<15>Tham luận: Nghiên cứu vãn ứng dụng xúc tích và ngắn gọn mờ vào điều khiểnhồi lưu lại khí thải với lưu lượng xăng cho động cơ nhiên liệu kép (LPG –Diesel) . Tác giả: Nguyễn Văn Long Giang, Đỗ VănDũng, Huỳnh Phước Sơn, nai lưng Thanh Hải Tùng. Tuyển tập dự án công trình Hội nghị kỹ thuật Cơ học Thủy khí vn năm 2015. Trang: 246-254. Năm 2016. (Nov 26 năm 2016 4:49PM)
<16>Tham luận: Môphỏng độ đồng phần lớn của hỗn hợp bộ động cơ dual fuel biogas-diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, trần Thanh Hải Tùng, NguyễnVăn Anh, Nguyễn Việt Hải, Bùi Văn Hùng . Tuyển chọn tập dự án công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí vn năm 2015. Trang: 240-245. Năm 2016. (Nov 26 2016 4:54PM)
<17>Tham luận: Nghiên cứu tác động của tỉ trọng CNG/diesel đến các đặc tínhcủa động cơ VIKYNO RV125 áp dụng nhiên liệu kép CNG-diesel. Tác giả: nai lưng Thanh Hải Tùng, Đỗ Văn Dũng,Huỳnh Phước Sơn. Tuyển tập công trình xây dựng Hội nghị công nghệ Cơ học tập Thủy khí việt nam năm 2015. Trang: 846-854. Năm 2016. (Nov 26 năm 2016 4:58PM)
<18>Bài báo: Nghiêncứu tác động của thông số kỹ thuật điều khiển xịt khí hoá lỏng đến hiệu suất và khí thảicủa bộ động cơ diesel với nguyên liệu kép (LPG - Diesel). Tác giả: Nguyen Van Long Giang, bởi Van Dzung, Tran Thanh HaiTung, Duong trong Chung. Tập san Khoa học giáo dục và đào tạo kỹ thuật. Số: 35A (01/2016). Trang: 18-24. Năm 2016. (Nov 26 năm nhâm thìn 5:07PM)
<19>Bài báo: Thiết kế, chế tạo hệ thống tấn công lửa năng lượng điện tử mang lại động cơ thực hiện LPG kéo lắp thêm phát điện kích thước nhỏ. Tác giả: trằn Thanh Hải Tùng, Phan Minh Đức, Trương Lê hoàn Vũ, hồ Văn Phú. Tạp chí Khoa học công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 110-115. Năm 2016. (Jun 14 năm nhâm thìn 8:44AM)
<20>Tham luận: Ảnh hưởng của những thông số vận hành đến quy trình cháy hễ cơVikyno RV125 sử dụng nhiên liệu kép CNG-Diesel.

Xem thêm: Trang Trí Phòng Ngủ Tân Cổ Điển Châu Âu

Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Đỗ Văn Dũng, Huỳnh Phước Sơn, Nguyễn Đình Quý. Tuyển tập họp báo hội nghị khoa học và technology toàn quốc về cơ khí lần trang bị 5 (Tập 1)