Từ điển anh việt tra từ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển anh việt tra từ

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu từ điển WordNet, từ điển Collocation. Tra cứu vãn nghữ pháp

Bạn tất cả thể cài đặt app phần mềm từ điển bên trên Windows nhằm tra từ điển dễ dãi khi đọc văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: từ bỏ điển sống, fan học rộng biết nhiều (định ngữ) có đặc thù từ điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: tiếng Anh sách vở và giấy tờ
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục công tác
trường đoản cú điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : từ bỏ điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : trường đoản cú điển cam kết hiệu ngoài phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển ký hiệu ngoài tinh vi
computer dictionary : trường đoản cú điển laptop
descriptor dictionary : từ điển biểu lộ
dictionary code : mã từ bỏ điển
dictionary order : vật dụng tự từ điển
electronic commerce dictionary : trường đoản cú điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : từ điển ký kiệu xung quanh
frequency dictionary : từ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ đồ từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : từ điển dữ liệu tích hòa hợp
machine dictionary : từ điển vật dụng
main dictionary : từ điển bao gồm
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển đưa vị
relocation dictionary : tự điển đưa vị trí
relocation dictionary : trường đoản cú điển định vị lại
relocation dictionary : tự điển tái định vị
reverse code dictionary : tự điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
tự điểm nguồn tin tức

*

*

Xem thêm: Cách Vẽ Mặt Trời Đẹp Nhất (Ảnh Chụp, 3D, Hình Vẽ), Hình Vẽ Tranh Tô Màu Ông Mặt Trời Đẹp, Ngộ Nghĩnh

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish