Từ Điển Hàn Quốc Việt Nam

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển hàn quốc việt nam

*
*
*

Từ điển Hàn Việt.Korean-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu từ điển WordNet, từ bỏ điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp

Bạn tất cả thể thiết lập app phần mềm từ điển bên trên Windows để tra tự điển dễ dàng khi phát âm văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: từ bỏ điển sống, người học rộng lớn biết các (định ngữ) có đặc thù từ điển, có đặc điểm sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: tiếng Anh sách vở
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục công tác
từ bỏ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : từ điển auto
composite external symbol dictionary : tự điển cam kết hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : trường đoản cú điển ký hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : từ bỏ điển máy tính xách tay
descriptor dictionary : từ điển diễn tả
dictionary code : mã tự điển
dictionary order : vật dụng tự từ bỏ điển
electronic commerce dictionary : tự điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : trường đoản cú điển cam kết kiệu kế bên
frequency dictionary : tự điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : tự điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ trang bị từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : trường đoản cú điển dữ liệu tích vừa lòng
machine dictionary : trường đoản cú điển trang bị
main dictionary : từ bỏ điển thiết yếu
mechanical dictionary : từ bỏ điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển đưa vị
relocation dictionary : tự điển chuyển vị trí
relocation dictionary : trường đoản cú điển định vị lại
relocation dictionary : tự điển tái định vị
reverse code dictionary : từ bỏ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn tin tức

*

*

Xem thêm: Con Gái Không Trả Lời Tin Nhắn, Nên Làm Gì Khi Bạn Gái Không Trả Lời Tin Nhắn

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided khổng lồ consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how khổng lồ use dictionaries | compile, write | edit | publish