Cả Tuần Đều Ngoan Karaoke

Cả Tuần Đều Ngoan4 3 2 1 Thứ hai là ngày đầu tuần bé hứa cố gắng chăm ngoan thứ ba thứ tư thứ năm ngày nào cũng luôn cố gắng thứ sáu rồi đến thứ bảy cô cho bé phiếu bé ngoan chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần Thứ hai là ngày đầu tuần bé hứa cố gắng chăm ngoan thứ ba thứ tư thứ năm ngày nào cũng luôn cố gắng thứ sáu rồi đến thứ bảy cô cho bé phiếu bé ngoan chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần 4 3 2 1 Thứ hai là ngày đầu tuần bé hứa cố gắng chăm ngoan thứ ba thứ tư thứ năm ngày nào cũng luôn cố gắng thứ sáu rồi đến thứ bảy cô cho bé phiếu bé ngoan chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần Thứ hai là ngày đầu tuần bé hứa cố gắng chăm ngoan thứ ba thứ tư thứ năm ngày nào cũng luôn cố gắng thứ sáu rồi đến thứ bảy cô cho bé phiếu bé ngoan chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần 4 3 2 Thứ hai là ngày đầu tuần bé hứa cố gắng chăm ngoan thứ ba thứ tư thứ năm ngày nào cũng luôn cố gắng thứ sáu rồi đến thứ bảy cô cho bé phiếu bé ngoan chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần Thứ hai là ngày đầu tuần bé hứa cố gắng chăm ngoan thứ ba thứ tư thứ năm ngày nào cũng luôn cố gắng thứ sáu rồi đến thứ bảy cô cho bé phiếu bé ngoan chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần 4 3 2 1 Thứ hai là ngày đầu tuần bé hứa cố gắng chăm ngoan thứ ba thứ tư thứ năm ngày nào cũng luôn cố gắng thứ sáu rồi đến thứ bảy cô cho bé phiếu bé ngoan chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần Thứ hai là ngày đầu tuần bé hứa cố gắng chăm ngoan thứ ba thứ tư thứ năm ngày nào cũng luôn cố gắng thứ sáu rồi đến thứ bảy cô cho bé phiếu bé ngoan chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần
*
*
*
*
SONG NUMBERSFast play with song numbers..
*
*
*
MP3 KARAOKE
Nhạc Tổng HợpNhạc TrẻNhạc Trữ TìnhNhạc ngoại lời ViệtNhạc Hoa lời ViệtNhạc Anh MỹNhạc PhápNhạc Dân caNhạc Tân cổNhạc Thiếu NhiNhạc Tình CaNhạc Truyền Thống