Kỹ Năng Giải Quyết Mâu Thuẫn

Ra đôi mắt chương trìnhFAST100hỗ trợ gói ứng dụng trị giáhơn 40 triệudành cho100 doanh nghiệp đk đầu tiên. Chỉ diễn ra trongtháng 8. Click vào hình ảnh để đăng ký tham gia công tác này.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Một vào các phương thức giải quyết xung bỗng là tiêu giảm những khẩu ca tiêu cực

10. Mừng đón sự hòa giải từ bên trung gian

Bạn để ý đến các bộ biểu mẫu OKRs bao gồm: các bước áp dụng vào Doanh nghiệp, size check-in OKRs, timeline vận dụng OKRs,… Nhận bộ biểu mẫu mã OKRs miễn chi phí ngay bên dưới.