ÔN TẬP NGỮ VĂN 9 HỌC KÌ 1

Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem lời giải


Bạn đang xem: Ôn tập ngữ văn 9 học kì 1

Đề số 2 - Đề khám nghiệm học kì 1

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 2 - Đề đánh giá học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải mã


Đề số 3 - Đề bình chọn học kì 1

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 3 - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải mã


Đề số 4 - Đề chất vấn học kì 1

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm soát học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải mã


Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem lời giải


Đề số 6 - Đề soát sổ học kì 1

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm soát học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem lời giải


Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm soát học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải mã


Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 8 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem lời giải


Đề số 9 - Đề chất vấn học kì 1

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số cửu - Đề đánh giá học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Xem lời giải


Đề số 10 - Đề kiểm soát học kì 1

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề đánh giá học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải thuật


Đề số 11 - Đề soát sổ học kì 1

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 11 - Đề kiểm soát học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải thuật


Đề số 12 - Đề chất vấn học kì 1

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 12 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải mã


Đề số 13 - Đề chất vấn học kì 1

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải mã


Đề số 14 - Đề soát sổ học kì 1

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải mã


Đề số 15 - Đề đánh giá học kì 1

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 15 - Đề khám nghiệm học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải mã


Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải thuật


Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải thuật


Đề số 18 - Đề đánh giá học kì 1

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 18 - Đề kiểm soát học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) – Ngữ văn 9

Xem lời giải


Đề số 19 - Đề kiểm soát học kì 1

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 19 - Đề kiểm soát học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) – Ngữ văn 9

Xem giải mã


*
*

*
*

*
*

Xem thêm: Dj Là Nghề Dj Là Gì ? Học Dj Tốt Không Chỉ Có Đam Mê Và Sáng Tạo

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép teenypizza.com gởi các thông báo đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.