ĐẠI HỌC TRĂM MÂM LÀ GÌ

Nếu em có thời gian rảnh lướt qua facebook một người các bạn và tạm dừng tận 10 phút lật từng hình ảnh của bạn ấy thì vui tươi hãy tạm dừng và gọi hết nội dung bài viết này để không lúc nào phải hối hận

Em chuẩn bị sẵn sàng nghe thầy trọng điểm sự chứ ?

Cũng vào mức này năm 2006, thầy bắt đầu học chương loại Điện chuyển phiên Chiều. Điều thầy nghĩ đầu tiên khi học tập phần này kia là: “Khó, nặng với tù mù”. Sao nó nặng nề và nhiều phương pháp thế