RUỘT HEO KHÔ MUA Ở ĐÂU


Bạn đang xem: Ruột heo khô mua ở đâu

thanh hà
Trả lời 8 năm trước
kỳ thừa vậy


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"8 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":442773,"user":{"id":1,"login_name":"tienoiveday","name":"thanh hu00e0","company":"Bu0110S u0110u00d4 THu1eca","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":1,"email":"aibaovetoi100

chào bạn !

Mình là nhà cung ứng ruột heo và dê khô để gia công lạp xưởng , xúc xích , dồi ngôi trường . Lừng khừng bạn cần con số bao nhiêu ?


Mu00ecnh lu00e0 nhu00e0 cung cu1ea5p ruu1ed9t heo vu00e0 du00ea khu00f4 u0111u1ec3 lu00e0m lu1ea1p xu01b0u1edfng , xu00fac xu00edch , du1ed3i tru01b0u1eddng . Khu00f4ng biu1ebft bu1ea1n cu1ea7n su1ed1 lu01b0u1ee3ng bao nhiu00eau ? ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"7 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":442773,"user":{"id":1,"login_name":"minhnhatquocte","name":"Nguyu1ec5n Thu1ecb Thu00fay u00c1i","company":"Cu00f4ng Ty trách nhiệm hữu hạn Minh Nhu1eadt Quu1ed1c Tu1ebf","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"thuyai2110

Nha hang cua minh chuyen lam xuc xich Duc bang ruot tuoi. Cong ty cua ban teo cung cap hang nay ko? đến minh thong tin lien lac dc ko?

linh: 0937567329


linh: 0937567329 ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"6 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":442773,"user":{"id":1,"login_name":"linhnguyen1984","name":"Linh Nguyen","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linh.ronnhave

Xem thêm: Hoàng Thống Phong Có Tốt Không 2021, Có Tốt Không 2021

Nguyễn Thị Thúy Ái
Trả lời 6 năm trước
Trích dẫn:
Từ bài viết của linhnguyen1984Nha hang cua minh chuyen lam xuc xich Duc bang ruot tuoi. Cong ty cua ban co cung cap hang nay ko? cho minh thong tin lien lac dc ko?

linh: 0937567329


Xin chào Linh !

Cảm ơn chúng ta đã quan tâm


Tu1eeb bu00e0i viu1ebft cu1ee7a linhnguyen1984
Facebook.com/voboclapxuongxucxich Facebook.com/giavilamnemchuathailan","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"5 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":442773,"user":{"id":1,"login_name":"ngoctho06","name":"Kem Kem","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"ngoctho06
Trai Ngheo Nghê AN
Trả lời 4 năm trước
Minh mun cài mot it lam nha an ban co biet o binh duong đến nao teo ko đưa ra mjh voi
ufeffbn 1kg ruot kho lam lap xuong vay ban","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"3 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":442773,"user":{"id":1,"login_name":"thokieulethi
gmail.com","name":"Kieu tho Le thi","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"thokieulethi